Riešenie problémov s pripojením k službe Games for Windows Live

Dôležité: Tento článok obsahuje informácie o tom, ako znížiť úroveň nastavení zabezpečenia alebo vypnúť funkcie zabezpečenia v počítači. Vykonaním týchto zmien môžete vyriešiť príslušný problém. Predtým však odporúčame zhodnotiť riziká spojené s použitím tohto alternatívneho riešenia v konkrétnom prostredí. Ak použijete alternatívne riešenie, vykonajte ďalšie potrebné kroky na ochranu vášho počítača.

Na tejto stránke

Kontrola stavu služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Sociálne siete a hranie hier: spustená
2019-10-16T14:57:50.1033227+00:00

Poznámka: Ak sa nemôžete pripojiť k webovej lokalite so stavom služby Xbox Live, kontaktujte poskytovateľa internetových služieb.

Skontrolujte, či ste v prostredí, ktoré podporuje službu Games for Windows Live

Ak sa chcete pripojiť k službe Games for Windows Live, musíte sa nachádzať na mieste s podporou služby Games for Windows Live. Služba Games for Windows Live nie je dostupná vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie nájdete v článku Krajiny a oblasti služby Xbox Live.

Inštalácia najnovšieho softvéru pre službu Games for Windows Live

Ak sa chcete prihlásiť v službe Games for Windows Live, musíte mať nainštalovanú najnovšiu aktualizáciu programu. Problém vyriešite tak, že prevezmete a nainštalujete najnovšie inštalačné súbory služby Games for Windows Live.

Poznámka: Spoločnosť Microsoft skontrolovala výskyt vírusov v tomto súbore. Spoločnosť Microsoft používa najnovší softvér na zisťovanie vírusov, ktorý je k dispozícii v deň zverejnenia súboru. Súbor je uložený na serveroch s rozšíreným zabezpečením, ktoré chráni súbor pred neoprávnenými zmenami.

Povolenie technológie UPnP

Na pripojenie k službe Xbox Live musíte povoliť technológiu UPnP. Väčšina dostupných smerovačov a brán firewall podporuje protokoly zariadenia internetovej brány (Internet Gateway Device, IGD) technológie UPnP. Tieto nastavenia sú však predvolene zakázané. Ak potrebujete pomoc, pozrite si používateľskú príručku smerovača, súbory Pomocníka alebo sa obráťte na správcu siete.

Komerčné brány firewall, napríklad na univerzitách, v knižniciach a firmách, zvyčajne nepodporujú špecifikácie IGD technológie UPnP. Hráčom, ktorí sa pokúšajú hrať zo školy alebo internátu, sa pravdepodobne nepodarí pripojiť k službe Xbox Live. V takom prípade kontaktujte kanceláriu správy informačných technológií a zistite, či je možné povoliť službu Xbox Live pre príslušnú sieť.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte internetu

Vymazaním vyrovnávacej pamäte internetu zabezpečíte, že sa bude zobrazovať najnovšia verzia obsahu. V počítači so systémom Windows 7 postupujte týmto spôsobom:

 1. Zatvorte všetky otvorené okná internetového prehľadávača.
 2. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Control Panel (Ovládací panel). Ak je okno Ovládací panel prázdne, v časti pre navigáciu v rámci okna vyberte položku Zobraziť všetky možnosti ovládacieho panela, aby sa zobrazili všetky ikony.
 3. Vyberte položku Sieť a internet a potom položku Možnosti internetu.
 4. V časti História prehľadávania na karte Všeobecné kliknite na položku Odstrániť.
 5. Začiarknite políčka Dočasné internetové súbory a Súbory „cookie“ a potom vyberte položku Odstrániť.

Otvorenie portov pre službu Games for Windows Live

Upozornenie: Toto alternatívne riešenie môže spôsobiť zníženie ochrany počítača alebo siete pred útokmi zlomyseľných používateľov alebo škodlivého softvéru, napríklad vírusov. Toto alternatívne riešenie neodporúčame. Príslušné informácie poskytujeme preto, aby ste alternatívne riešenie mohli použiť na základe vlastného uváženia. Toto alternatívne riešenie používajte na vlastné riziko.

Na fungovanie vstupných a výstupných pripojení v službe Games for Windows Live musia byť otvorené nasledujúce porty:

 • TCP port 3074,
 • UDP port 88,
 • UDP port 3074.

Informácie o tom, ako možno konfigurovať nastavenia portov brány firewall, smerovača alebo brány, nájdete v dokumentácii pre dané zariadenie. Môžete tiež požiadať o pomoc správcu siete alebo miestnu technickú podporu.

Ďalšie informácie o nastavení brány firewall na fungovanie v počítačoch so systémom Windows a službou Games for Windows Live nájdete v článku Nastavenie zariadenia Windows Media Center Extender.

Ak problémy s pripojením k službe Windows Live pretrvávajú, konfigurujte smerovač alebo zariadenie internetovej brány tak, aby umožňovalo technológiu UPnP alebo presmerovanie portov. Ak smerovač podporuje technológiu UPnP, funkcia by mala byť povolená. Zariadenie spracúva preklady siete, takže presmerovanie portov nie je potrebné.

Ďalšie informácie o tom, ako možno overiť kompatibilitu domácich sieťových zariadení, nájdete v článku Výber alebo konfigurácia nového sieťového zariadenia.

Poznámky

 • Tento článok poskytuje zoznam smerovačov podporovaných službou Xbox Live, ktoré obsahujú funkciu technológie UPnP. Žiaľ, nie všetky smerovače podporujú technológiu UPnP. Ak smerovač nepodporuje technológiu UPnP, budete musieť otvoriť príslušné porty a priradiť ich k adrese IP počítača, v ktorom sa používa služba Games for Windows Live.
 • Ak máte otázky týkajúce sa povolenia technológie UPnP alebo presmerovania portov v smerovači alebo zariadení internetovej brány, kontaktujte výrobcu hardvéru.
 • Ak je vaša sieť nastavená na používanie protokolu IPv6, pozrite si odporúčania pre množinu funkcií protokolu IPv6 pre domáce smerovače, ktoré sú kompatibilné s operačnými systémami Microsoft Windows.

Odporúčania nájdete na stránke Sieť a technológie prístupu: TCP/IP v4 a v6.

Povolenie služby Games for Windows Live prostredníctvom brány firewall

Upozornenie: Toto alternatívne riešenie môže spôsobiť zníženie ochrany počítača alebo siete pred útokmi zlomyseľných používateľov alebo škodlivého softvéru, napríklad vírusov. Toto alternatívne riešenie neodporúčame. Príslušné informácie poskytujeme preto, aby ste alternatívne riešenie mohli použiť na základe vlastného uváženia. Toto alternatívne riešenie používajte na vlastné riziko.

Poznámka: Neotvárajte port pre program, ktorý nepoznáte.

Pravdepodobne budete musieť nakonfigurovať výnimku v bráne firewall, na serveri proxy alebo v softvéri na zabezpečenie internetu, aby mohol softvér Games for Windows Live (GFWLClient.exe) fungovať. Súbor je predvolene v nasledujúcom umiestnení:

C:\Program Files\Microsoft Games for Windows Live\Client

Ak používate bránu Windows Firewall, po inštalácii najnovšej aktualizácie služby Games for Windows Live budete môcť pridať softvér do zoznamu výnimiek. V ostatných prípadoch si pozrite dokumentáciu k bráne firewall, prípadne požiadajte o pomoc správcu siete alebo pracovníkov miestnej technickej podpory.

Ďalšie informácie nájdete v článku Sieťové porty konzoly Xbox 360 a konfigurácie smerovača pre službu Xbox Live.

Inštalácia najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows

Pre službu Games for Windows Live sa v počítači vyžaduje inštalácia najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows. Ak chcete získať najnovší balík Service Pack, pozrite si článok Balíky Service Pack a centrum Update Center.

Riešenie problémov s internetovým pripojením

V počítači sa pravdepodobne vyskytli problémy s internetovým pripojením. Riešenie problémov môžete zjednodušiť prejdením na stránku Riešenie problémov so sieťovým pripojením.

Ak používate systém Windows Vista alebo Windows 7, pozrite si článok Riešenie problémov s internetovým pripojením.

Služba Background Intelligent Transfer Service (BITS) môže byť okrem toho vypnutá alebo v rámci svojho používateľského profilu nemusíte mať povolenie na jej používanie. Problém vyriešte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa v počítači ako správca.
 2. Otvorte modul služieb Microsoft Management Console.

  Pre systémy Windows 8 a Windows RT:

  1. Ukážte na pravý dolný roh obrazovky a vyberte položku Vyhľadať.
  2. Zadajte text services.msc a vo výsledkoch vyhľadávania vyberte položku Služby.

  Pre systémy Windows 7 a Windows Vista:

  1. Vyberte tlačidlo Štart.
  2. Do poľa Prehľadať programy a súbory zadajte text services (služby) a po zobrazení vyberte ikonu Služby.
 3. Po otvorení okna Services (Služby) kliknite pravým tlačidlom myši na položku Background Intelligent Transfer Service v časti Služby (lokálne).
 4. Vyberte položku Vlastnosti.
 5. Na karte Všeobecné nastavte položku Typ spustenia na hodnotu Automatické.
 6. Ak služba nie je spustená, vyberte položku Spustiť ju spustite.
 7. Výberom tlačidla OK zatvorte dialógové okno Vlastnosti.

Ak sa chyba vyskytuje aj naďalej, zistite, či je služba BITS správne nakonfigurovaná. Postupujte takto:

 1. Otvorte modul služieb Microsoft Management Console.

  Pre systémy Windows 8 a Windows RT:

  1. Ukážte na pravý dolný roh obrazovky a vyberte položku Vyhľadať.
  2. Zadajte text services.msc a potom vyberte položku Services vo výsledkoch vyhľadávania.

  Pre systémy Windows 7 a Windows Vista:

  1. Vyberte tlačidlo Štart.
  2. Do poľa Prehľadať programy a súbory zadajte text services (služby) a po zobrazení vyberte ikonu Služby.
 2. Po otvorení okna Services (Služby) kliknite pravým tlačidlom myši na položku Background Intelligent Transfer Service v časti Služby (lokálne).
 3. Vyberte kartu Prihlásenie.
 4. V časti Log on as (Prihlásiť sa ako) začiarknite políčko Local System account (Lokálny systémový účet).
 5. V zozname Hardvérové profily si pozrite všetky uvedené profily, aby ste sa uistili, že sú nastavené na hodnotu Povolené. Ak je niektorý profil nastavený na hodnotu Zakázané, vyberte ho a vyberte položku Povoliť.

Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb

Ak žiadny z týchto krokov problém nevyriešil, kontaktujte poskytovateľa internetových služieb.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s pripojením k službe Games for Windows Live, alebo iným problémom?