Riešenie problémov so streamovaním hry pomocou aplikácie Sprievodca konzolou Xbox vo Windowse 10

Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia niektorých z týchto problémov, presvedčte sa, že máte najnovšiu verziu aplikácie Sprievodca konzolou Xbox vo Windowse 10.

Ak chcú používatelia v Európskej únii a Kórejskej republike, ktorí majú Windows 10 N alebo Windows 10 KN, používať túto funkciu, budú si musieť nainštalovať aj balík multimediálnych funkcií pre verzie N a KN Windowsu 10.

Riešenia

Môj Xbox One nevidno v aplikácii Sprievodca konzolou Xbox vo Windowse 10

Uistite sa, že ste zapli a pripojili Xbox One k rovnakej podsieti ako počítač s Windowsom 10. Ak je konzola zapnutá a pripojená k rovnakej sieti, možno budete musieť zadať IP adresu Xboxu One. IP adresu Xboxu One nájdete stlačením kombinácie klávesov tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca, vyberte položky Systém > Nastavenia > Sieť > Nastavenia siete, a potom vyberiete položku Rozšírené nastavenia.

V počítači spustite aplikáciu Sprievodca konzolou Xbox. Na navigačnej table vyberte položku Pripojenie a zadajte IP adresu Xboxu One do poľa Xbox One sa nenachádza v zozname? Zadajte IP adresu svojej konzoly a potom vyberte položku Pripojiť.

Textové pole s názvom Xbox One sa nenachádza v zozname? Na obrazovke Pripojenie k Xboxu One je zvýraznená položka Zadajte IP adresu konzoly. Do poľa bola zadaná IP adresa.

Ak to nepomôže, váš Xbox One pravdepodobne nie je v rovnakej podsieti ako počítač s Windowsom 10. Skontrolujte, či sú obe zariadenia v rovnakej sieti.

Dôležité: Uistite sa, že nezdieľate rovnaký názov siete (SSID) pre sieť s frekvenciou 2,4 GHz a sieť s frekvenciou 5 GHz.

Niektoré bezdrôtové smerovače budú predvolene používať jeden názov siete (SSID) pre sieť s frekvenciou 2,4 GHz aj sieť s frekvenciou 5 GHz, kým iné smerovače budú predvolene používať dva samostatné názvy, ktoré vám pomôžu identifikovať frekvenčné pásmo. Ak váš smerovač používa rovnaký názov siete pre obe siete, môžete ho nakonfigurovať, aby priradil každej sieti iný názov. Vytvorením samostatných názvov môžete explicitne nakonfigurovať počítač aj Xbox One, aby používali konkrétnu sieť a frekvenčné pásmo.

Nakoniec vyskúšajte reštartovať počítač aj konzolu Xbox One, pretože to môže vyriešiť niektoré problémy s pripojením.

Nemôžem sa pripojiť ku konzole Xbox One z aplikácie Sprievodca konzolou Xbox v systéme Windows 10

Skontrolujte, či konzola Xbox One povoľuje pripojenia aplikácie Sprievodca konzolou Xbox. Toto nájdete v konzole stlačením kombinácie klávesov tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca, vyberte položky Systém > Nastavenia, a vyberte položku Predvoľby > Pripojenie aplikácie Xbox, a potom vyberiete položku Povoliť pripojenia z ľubovoľného zariadenia.

Na obrazovke Predvoľby je v časti PRIPOJENIA APLIKÁCIE SMARTGLASS vybratá možnosť Z ľubovoľného zariadenia SmartGlass.

Ak sa naďalej nemôžete pripojiť, skúste reštartovať počítač s Windowsom 10 a Xbox One.

Nemôžem spustiť vysielanie hry z počítača s Windowsom 10

Skontrolujte, či konzola Xbox One povoľuje vysielanie hry. V konzole to nájdete takto: stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca, prejdite na položky Systém > Nastavenia, a vyberte položky Predvoľby > Pripojenie aplikácie Xbox, a nakoniec položku Povoliť vysielanie hier do iných zariadení.

Na obrazovke Predvoľby je v časti SYSTÉM A APLIKÁCIE začiarknuté políčko Povoliť vysielanie hier do ostatných zariadení (beta).

Zobrazuje sa mi chybové hlásenie „Ak chcete pokračovať, prihláste sa do konzoly použitím tohto účtu“

Do aplikácie Sprievodca konzolou Xbox sa musíte prihlásiť pomocou rovnakého gamertagu, aký je prihlásený do konzoly Xbox One. Váš profil musí existovať v Xboxe One. Skúste sa prihlásiť priamo v konzole. (Zvyčajne sa váš profil po pripojení ku konzole prihlási automaticky.)

Mám problém s prihlásením do aplikácie Sprievodca konzolou Xbox v systéme Windows 10

Počas vysielania hry dochádza k prílišnému oneskoreniu alebo mám často problémy so zvukom alebo videom

Na vysielanie hry má vplyv kvalita bezdrôtovej siete. Vyskúšajte tieto riešenia v uvedenom poradí:

 1. Ak je to možné, pripojte Xbox One a počítač prostredníctvom káblového pripojenia Ethernet.
 2. Ak káblové pripojenie nie je možné, skúste znížiť úroveň kvality. Informácie o zmene kvality nájdete v článku Ako používať funkciu vysielania hier v aplikácii Sprievodca konzolou Xbox v systéme Windows 10.
 3. Ak chcete zlepšiť zážitok zo streamovania hry, pozrite si časť Zlepšenie výkonu streamovania hry prostredníctvom aplikácie Sprievodca konzolou Xbox pre systém Windows 10.
 4. Nakoniec vyskúšajte možnosť Testovacie vysielanie, ktorá vám poskytne ďalšie návrhy pre konkrétnu konfiguráciu siete:
  • Vyberte položku Pripojené, vyberte svoju konzolu Xbox One a potom položku Testovacie vysielanie. Aplikácia Sprievodca konzolou Xbox otestuje pripojenie na vysielanie a nahlási vám výsledky.
Na obrazovke Pripojenie k Xboxu One je zvýraznená možnosť Testovacie vysielanie.

Nemôžem sledovať televízor ani iný chránený videoobsah

Niektorý obsah, napríklad chránené video alebo chránené video HDMI, nemožno vysielať do počítača. Tento obsah si však môžete pozrieť na svojej konzole.

Nemôžem hrať žiadnu hru, ktorá si vyžaduje senzor Kinect

Aj keď máte senzor Kinect pre počítač s Windowsom, hru, ktorá si vyžaduje senzor Kinect, nemôžete vysielať. Môžete ju však naďalej hrať vo svojej konzole.

Môj ovládač lietania, volant, arkádový ovládač alebo iné herné príslušenstvo nefunguje

Momentálne nepodporujeme žiadne ovládače okrem oficiálnych ovládačov pre Xbox One a Xbox 360.

Keď stlačím tlačidlo Xbox na ovládači, vyskakuje herný panel

Otváranie herného panela pri stlačení tlačidla Xbox na ovládači môžete vypnúť v nastaveniach Windowsu. Stlačte tlačidlo Štart, potom vyberte položky Nastavenia > Hry > Herný panel a potom zrušte začiarknutie políčka Otvárať herný panel pomocou tohto tlačidla na ovládači:.

Na obrazovke Nastavenia herného panela sa nachádza vedľa zvýraznenej možnosti Otvárať herný panel pomocou tlačidla sprievodcu Xbox na ovládači kontrolná značka.

Nemôžem na konzole Xbox One nahrávať klipy alebo vysielať v službe Twitch počas vysielania hry

Nepodporujeme používanie konzoly na vysielanie v službe Twitch ani nahrávanie herných klipov počas vysielania hry.

Môj ovládač prestal fungovať

Skúste zastaviť vysielanie hry a potom odpojiť a znova pripojiť ovládač.

Ak naďalej nefunguje, pozrite sa do Správcu zariadení, aby ste sa uistili, že Windows rozpoznal pripojenie ovládača.

Môj ovládač nefunguje hneď po spustení vysielania hry alebo v konzole bezprostredne po ukončení vysielania hry

Niektoré hry nevedia spracovať prechod ovládača medzi počítačom s Windowsom 10 a konzolou Xbox One. V tomto prípade skúste problém vyriešiť reštartovaním hry.

Môj zvuk rozhovoru počas hry nefunguje

Uistite sa, že zvukové zariadenie pre vstup (mikrofón) a výstup (reproduktory) je vo vašom počítači správne nastavené. V časti Ovládací panel vyberte položku Zvuk . Tieto nastavenia nájdete na kartách Prehrávanie a Nahrávanie.

Ak máte problém so zvukom alebo obrazom, pozrite si článok Riešenie problémov so zvukom a obrazom v systéme Windows 10.

Video je tmavšie alebo svetlejšie ako na mojom televízore

Počítačové monitory a televízory môžu zobrazovať videá s rôznymi úrovňami jasu. Hry často umožňujú nastaviť jas alebo hodnotu gama, aby ste si mohli nastaviť jas hry. Váš monitor si môže vyžadovať iné nastavenie ako váš televízor.

Zvuk a obraz pravidelne mrznú (každých 30 sekúnd, 45 sekúnd alebo minútu)

Ak máte slabé pripojenie k sieti alebo starší ovládač bezdrôtovej sieťovej karty, môže sa na pozadí iniciovať vyhľadávanie bezdrôtových sietí. Niektoré bezdrôtové karty možno nastaviť, aby siete nevyhľadávali príliš často.

Bezdrôtové zariadenia od spoločnosti Intel:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart.
 2. Vyberte položku Správca zariadení.
 3. Rozbaľte položku Sieťové adaptéry.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Intel <názov bezdrôtovej karty>.
 5. Z ponuky vyberte položku Vlastnosti.
 6. Vyberte kartu Rozšírené.
 7. V zozname vlastností vyberte položku Agresivita roamingu.
 8. V rozbaľovacom zozname zmeňte hodnotu na 1. najnižšia.

Takto prepnete ovládač Intel do najnižšieho režimu vyhľadávania.

Bezdrôtové zariadenia od spoločnosti Qualcomm (Atheros):

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart.
 2. Vyberte položku Správca zariadení.
 3. Rozbaľte položku Sieťové adaptéry.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Adaptér Wi-Fi.
 5. Z ponuky vyberte položku Vlastnosti.
 6. Vyberte kartu Rozšírené.
 7. Zmeňte položku Platný interval skenovania na hodnotu 120. (Predvolená hodnota je 60.)

Tak zvýšite interval roamingu pre bezdrôtový ovládač na 120 sekúnd.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so streamovaním hry pomocou aplikácie Sprievodca konzolou Xbox vo Windowse 10, alebo iným problémom?