Zobrazí sa výzva na použitie vyžiadanej aktualizácie hry alebo aplikácie v konzole Xbox 360

Poznámka: Ak sa pri pokuse o spustenie hry alebo aplikácie zobrazuje chyba, vyhľadajte jej kód v nástroji Vyhľadávanie kódov chýb a stavu. Ak máte problémy pri pokuse o aktualizáciu konzoly Xbox 360, navštívte stránku Riešenie problémov s aktualizáciou konzoly Xbox 360.

Pri spustení hry alebo aplikácie sa zobrazí toto hlásenie:

Vyžaduje sa aktualizácia

Aktualizácia pre túto hru je k dispozícii v službe Xbox Live.

Chcete aktualizáciu použiť?

Aktualizácie hier a aplikácií pre konzolu Xbox sa prevezmú do konzoly Xbox. Vo všeobecnosti slúžia aktualizácie na riešenie problémov, pridanie funkcií alebo prípravu na nový obsah služby Xbox Live.

Pri spustení hry alebo aplikácie sa zobrazí výzva na inštaláciu aktualizácie. Aby ste mohli aktualizovať hru alebo aplikáciu, je nutné, aby ste boli pripojení k službe Xbox Live. Väčšina aktualizácií je veľmi malá, a preto sa automaticky nainštalujú do niekoľkých minút.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Skontrolujte výstrahy služby na stránke Stav služby Xbox Live alebo skontrolujte, či sa v hornej časti tejto stránky nezobrazuje výstraha služby Xbox Live. Ak sú uvedené nejaké upozornenia týkajúce sa tejto služby, chvíľu počkajte a potom to skúste znova.

Riešenie č. 2: Skontrolujte, či sa môžete pripojiť k službe Xbox Live

 1. Stlačte tlačidlo sprievodcu na ovládači, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov bezdrôtovej siete.
 4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection.
Obrazovka Nastavenia siete zobrazuje aktuálny stav siete aj možnosti na otestovanie pripojenia k službe Xbox Live, počítaču a aplikácii Windows Media Center.

Ak sa vyskytne chyba pripojenia, skúste použiť sprievodcu Riešenie chyby pripojenia konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 3: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
Prst sa chystá stlačiť tlačidlo sprievodcu na ovládači pre Xbox 360.
 1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 3. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 4. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 5. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Riešenie č. 4: Odstráňte a znova nainštalujte hru alebo aplikáciu

Problémy súvisiace s preberaním aktualizácie hry alebo aplikácie môžete vyriešiť odstránením hry alebo aplikácie z konzoly a jej opätovným nainštalovaním.

Ak ste hru alebo aplikáciu nainštalovali na pevný disk, po odstránení ju budete musieť nainštalovať znova. Ak ste hru alebo aplikáciu kúpili zo služby Xbox Live, po odstránení ju budete musieť znova prevziať. Za predtým kúpený obsah nebudete musieť platiť znova. Pokyny na prevzatie zakúpeného obsahu nájdete v článku Zobrazenie histórie prevzatých súborov zo služby Xbox Live v počítači alebo konzole Xbox 360.

Upozornenie: Pri odstraňovaní sa spolu s hrou odstránia aj informácie o uložených hrách. Preto skôr ako hru odstránite, skopírujte uložené hry na pamäťovú jednotku pre Xbox 360 alebo disk USB flash. Informácie o kopírovaní obsahu do ukladacieho zariadenia nájdete v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox.

Na paneli Xbox prejdite do časti settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).

 1. Vyberte položku Storage (Úložisko) a potom položku Memory Unit (Pamäťová jednotka).
 2. Vyberte položku Games and Apps (Hry a aplikácie).
 3. Vyhľadajte a vyberte hru alebo aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
 4. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 5. Znovu prevezmite hru alebo aplikáciu:
  • Ak ste hru alebo aplikáciu prevzali zo služby Xbox Live:
   1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Účet).
   2. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
   3. Prehľadajte históriu prevzatých súborov. Vyberte položku a zvoľte možnosť Download Again (Prevziať znova).

    Poznámka: Ak chcete zobraziť poplatky vo svojom účte Xbox Live, pozrite si článok Kontrola predplatného a histórie transakcií služby Xbox Live.

  • Ak ste pôvodne hru inštalovali z disku, nainštalujte ju z disku aj teraz.
 6. Skopírujte informácie o uloženej hre zo svojho pamäťového zariadenia alebo disku USB späť na pevný disk konzoly Xbox 360.
 7. Spustite hru a po zobrazení výzvy prevezmite aktualizáciu znova.

Riešenie č. 5: Vyskúšajte priame pripojenie pomocou modemu

Ak sa konzola Xbox 360 pripája na internet prostredníctvom smerovača alebo brány (namiesto priameho pripojenia prostredníctvom modemu), skúste ju pripojiť priamo k modemu. Postupujte takto:

 1. Zapojte jeden koniec sieťového kábla do zadnej strany konzoly Xbox 360 a druhý koniec do modemu.
 2. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live a spustite hru.
 3. Vyberte možnosť prevzatia aktualizácie hry.

Ak aktualizácie hry môžete prevziať, keď je konzola Xbox 360 pripojená priamo k modemu, ale v iných prípadoch ich prevziať nemôžete, mohol sa vyskytnúť problém s konfiguráciou smerovača alebo brány. Obráťte sa na výrobcu smerovača alebo brány a požiadajte ho o pomoc s riešením tohto problému.

Riešenie č. 6: Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb

Ak ste vyskúšali všetky uvedené riešenia a stále nemôžete prevziať aktualizáciu hry, pomôcť vám môže váš poskytovateľ internetových služieb.

Najčastejšie otázky týkajúce sa aktualizácie hier a aplikácií

Čo sa stane, ak aktualizáciu nenainštalujem?

Hru môžete hrať, aj keď aktualizáciu nenainštalujete. Počas hry sa však nebudete môcť pripojiť k službe Xbox Live ani nebudete mať prístup k hre viacerých hráčov a k funkciám online.

Čo robiť, ak nemám prístup k službe Xbox Live?

Ak nemáte k službe Xbox Live prístup, môžete hru alebo aplikáciu používať v režime offline, ale nemôžete ju aktualizovať.

Ako zistím, či je hra aktuálna?

Skontrolujte, či je konzola pripojená k službe Xbox Live, a spustite hru alebo aplikáciu. Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa výzva na jej inštaláciu. Ak sa výzva nezobrazí, máte aktuálnu verziu a všetko je v poriadku.

Musím si na získanie aktualizácie kúpiť ďalší obsah?

Nie. Hoci niektoré aktualizácie pripravujú hru na nový obsah, na získanie aktualizácie nemusíte nič kupovať.

Mám problém s aktualizáciou.

Ak máte problém s preberaním alebo inštaláciou aktualizácie, pozrite si Riešenie č. 2 uvedené vyššie. Ak ste pripojení k službe Xbox Live, vymažte vyrovnávaciu pamäť systému a potom skúste aktualizáciu znova prevziať alebo nainštalovať.

Poznámka: Ak sa pri pokuse o inštaláciu aktualizácie zobrazí kód chyby, prečítajte si časť Kódy chýb pri aktualizácii systému konzoly Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zobrazí sa výzva na použitie vyžiadanej aktualizácie hry alebo aplikácie v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?