Prejsť na hlavný obsah
Zdieľať túto stránku

Chybové hlásenie softvéru Zune „Operáciu nemožno dokončiť, pretože nie je k dispozícii pripojenie na internet“

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Prehľad

Pri pokuse o používanie softvéru Zune sa môže objaviť toto chybové hlásenie:

Operáciu nemožno dokončiť, pretože nie je k dispozícii pripojenie na internet. Uistite sa, že máte pripojenie na internet a potom skúste znova.

Ak chcete tento problém vyriešiť, skúste riešenie uvedené v tomto článku.

Na tejto stránke

Pozrite si webové stránky

Overte, či zo svojho počítača môžete navštíviť webové stránky. Prejdite na webovú stránku, ktorú ste už nejaký čas nenavštívili, alebo na ktorej ste nikdy neboli.

Skontrolujte všetky hardvérové zariadenia

Ak nemôžete zobraziť žiadnu webovú stránku, uistite sa, že všetky hardvérové zariadenia sú správne pripojené a zapnuté.

Skontrolujte indikátory na modeme

Overte, či sú svetelné indikátory káblového modemu alebo smerovača zapnuté alebo či sú aktívne. Indikátory, ktoré môžu byť dôležité, majú tieto označenia:

 • WLAN
 • WAN
 • Data
 • Sync
 • Tlačidlo napájania
 • Status

Skontrolujte kľúč Winsock2

Zistite, či kľúč Winsock2 nie je chybný:

 1. V operačnom systéme Windows XP kliknite na položky Start (Štart), Run (Spustiť). Zadajte výraz msinfo32 a potom kliknite na položku OK.
  V operačnom systéme Windows 7 alebo Windows Vista kliknite na položku Start (Štart), zadajte výraz run v poli Start Search (Začať vyhľadávanie) a potom kliknite na položku Run (Spustiť) pod položkou Programs (Programy). Zadajte výraz Msinfo32 a kliknite na položku OK.
 2. Rozbaľte položky Components (Súčasti), Network (Sieť) a kliknite na položku Protocol (Protokol).
  Pod položkou Protocol sa nachádza zvyčajne 10 častí. Ak kľúč Winsock2 nie je poškodený, časti majú tieto názvy:
  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • RSVP UDP Service Provider
  • RSVP TCP Service Provider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip

Ak sa názvy odlišujú od zoznamu, kľúč Winsock2 je poškodený alebo máte nainštalovaný doplnok tretej strany, ako napríklad softvér proxy.

Ak máte nainštalovaný doplnok tretej strany, názov doplnku nahradí písmená „MSAFD“ v názvoch zo zoznamu.
Ak je v zozname viac ako 10 častí, máte nainštalovaný doplnok tretej strany. Ak je tam menej ako 10 častí, niektoré informácie chýbajú.
Ak zistíte, že kľúč Winsock2 je poškodený, opravte ho. Postupujte podľa týchto krokov.

Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), Run (Spustiť). Zadajte výraz cmd a stlačte kláves Enter.
 2. Do príkazového riadka zadajte tento príkaz a stlačte kláves Enter:
  netsh winsock reset
 3. Reštartujte počítač.

Windows 7 alebo Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), do poľa Start search (Spustiť hľadanie) zadajte výraz cmd a kliknite pravým tlačidlom myši na položku cmd pod položkou Programs (Programy).
 2. Kliknite na položku Run as administrator (Spustiť ako správca).
 3. Zadajte tento príkaz a stlačte kláves Enter:
  netsh winsock reset
 1. Reštartujte počítač.

  Pri počítačoch s operačným systémom Windows XP SP2 existuje nový príkaz netsh, ktorý môže opraviť kláves Winsock. Viac informácií nájdete v tomto článku TechNet.

  Upozornenie Programy, ktoré majú prístup na internet alebo ho monitorujú, ako napríklad antivírus, brána firewall alebo klienti proxy, môže spustenie príkazu netsh winsock reset nepriaznivo ovplyvniť. Ak sa vyskytne program, ktorý po vykonaní týchto krokov nefunguje správne, znova ho nainštalujte a obnovte tak jeho funkcie.

Overenie internetového pripojenia

Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na položku Control Panel (Ovládací panel).
 2. Otvorte položku Network Connections (Sieťové pripojenia).
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na ktorékoľvek pripojenie, ktoré sa nepoužíva, a kliknite na položku Disable (Vypnúť).

Windows 7 alebo Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), do poľa Start Search (Spustiť hľadanie) zadajte výraz network and sharing center a v časti Programs (Programy) kliknite na položku Network and Sharing Center (Centrum sietí).
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ktorékoľvek pripojenie, ktoré sa nepoužíva, a kliknite na položku Disable (Vypnúť).

Kontrola problémov s bránou firewall tretej strany

Vykonajte čisté spustenie, aby ste mohli identifikovať problémy s bránami firewall tretích strán. Postupujte takto:

 1. V operačnom systéme Windows XP kliknite na položky Start (Štart), Run (Spustiť). Zadajte výraz msconfig a potom kliknite na položku OK.
  V operačnom systéme Windows 7 alebo Windows Vista kliknite na položku Start (Štart), zadajte výraz msconfig v poli Start Search (Začať vyhľadávanie) a potom kliknite pod položkou Programs (Programy) na položku msconfig.exe.
 2. Na karte General (Všeobecné) kliknite na položku Selective Startup (Selektívne spustenie).
 3. Pod položkou Selective Startup (Selektívne spustenie) zrušte začiarknutie týchto políčok:
  • Process SYSTEM.INI File
  • Process WIN.INI File
  • Load Startup Items
 4. Na karte Services (Služby) začiarknite políčko Hide All Microsoft Services (Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft) a kliknite na možnosť Disable All (Vypnúť všetky).
 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom na položku Restart (Reštartovať).
 6. Spustite softvér Zune.

Ak sa prestane zobrazovať chybové hlásenie, ktoré tento článok opisuje, obráťte sa na výrobcu brány firewall a zistite, ako ju nakonfigurovať tak, aby fungovala so softvérom Zune.

Pridajte softvér Zune do zoznamu výnimiek brány Windows Firewall

Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), na položku Run (Spustiť), zadajte text firewall.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu Exceptions (Výnimky).
 3. Kliknite na položku Add Program (Pridať program).
 4. Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať).
 5. Vyhľadajte a vyberte súbor Zune.exe a kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť).
 6. Poznámka: Softvér Zune sa predvolene inštaluje do tejto lokality:
  C:\Program Files\Zune
 7. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), do poľa Start Search (Spustiť hľadanie) zadajte text firewall.cpl a stlačte kláves Enter.
 2. Kliknite na položku Allow a program through Windows Firewall (Povoliť program v bráne Windows Firewall).
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
 3. Kliknite na položku Add program (Pridať program).
 4. Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať).
 5. Vyhľadajte softvér Zune a kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť).
 6. Poznámka: Softvér Zune sa predvolene inštaluje do tejto lokality:
  C:\Program Files\Zune
 7. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Windows 7

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), do poľa Start Search (Spustiť hľadanie) zadajte text firewall.cpl a stlačte kláves Enter.
 2. Kliknite na položku Allow a program or feature through Windows Firewall (Povoliť program v bráne Windows Firewall).
 3. Kliknite na položku Allow another program (Povoliť iný program).
 4. Kliknite na tlačidlo Browse for Zune (Vyhľadať Zune).
 5. Vyberte položku Zunea kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
 6. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Ak žiadny z týchto krokov problém nevyriešil, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb (ISP).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Chybové hlásenie softvéru Zune „Operáciu nemožno dokončiť, pretože nie je k dispozícii pripojenie na internet“, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku