Zdieľať túto stránku

Aktualizácia informácií o médiách v kolekcii služby Zune

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Prehľad

Ak vaša kolekcia služby Zune obsahuje hudobné súbory alebo súbory videa s chýbajúcimi alebo nesprávnymi informáciami, môžete to napraviť pomocou softvéru Zune Music + Video. Softvér pre informácie o médiách môžete nastaviť aj automaticky. Tu je postup.

Aktualizácia chýbajúcich alebo nesprávnych informácií importovanej hudby

Keď prostredníctvom softvéru Zune Music + Video importujete hudbu alebo konvertujete disk CD, informácie o médiách sa väčšinou vyplnia automaticky. Niekedy však môžete nájsť chýbajúce alebo nesprávne názvy piesní, čísla skladieb, mená autorov alebo názvy albumov. Možno chcete žáner kategorizovať inak. Ďalej uvádzame rôzne spôsoby, ako aktualizovať a opraviť informácie o médiách vo vašej kolekcii.

Zistite a aktualizujte informácie albumu

Ak chcete automaticky vyplniť všetky metaúdaje albumu (rok vydania, obal albumu, žáner atď.), môžete ich vyhľadať online:

 1. Otvorte softvér Zune. Vo svojej kolekcii hudby kliknite pravým tlačidlom myši na album, ktorý ste prevzali, a potom kliknite na položku Find album info (Zistiť informácie o albume).
 2. Zadajte meno umelca alebo názov albumu. Potom kliknite na položku Search (Hľadať).
 3. Vyberte požadovaný album z dostupných výsledkov a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). To vám umožní pospájať názvy piesní so skladbami v albume.
 4. Ak svoj album nemôžete nájsť, môžete sa vrátiť do okna Find album information (Zistiť informácie o albume) z kroku 1 a potom kliknite na položku Edit information (Upraviť informácie), aby ste mohli vyplniť údaje manuálne.

Aktualizácia informácií o hudbe a videu

Ak chcete aktualizovať informácie hudby a videa, nájsť v svojej kolekcii pieseň, album alebo video, kliknite pravým tlačidlom myši na položku a vyberte možnosť Edit (Upraviť). V okne úprav môžete zadať všetko od žánru cez názov, dátum vydania a číslo piesne až po skladateľa.

Pridať alebo aktualizovať obal albumu

Ak chcete pridať alebo aktualizovať obal albumu, môžete ho dodať manuálne vyhľadaním súboru na svojom počítači.

 1. V kolekcii hudby kliknite pravým tlačidlom myši na album a kliknite na položku Aktualizovať obal albumu.
 2. Nájdite a vyberte obrázok z umiestnenia na svojom počítači a potom kliknite na položku Open (Otvoriť). Nový obal albumu hneď zbadáte.

Presun médií do správnych priečinkov

Jeden z najpohodlnejších spôsobov ako upratať kolekciu hudby je presunutie umelcov, albumov a žánrov na správne miesto. Napríklad, môžete spojiť „Elán“ a „Skupina Elán“, aby ste videli všetky albumy v jednom prehľade. Informácie môžete tiež aktualizovať presunutím albumov k umelcom, piesní k albumom, albumov k žánrom, žánrov k žánrom atď.

Vaše obrázky

Skupiny fotografií sa ukladajú pod položkou Pictures (Obrázky) a importujú sa z počítača do priečinkov pomenovaných tak, ako ste ich pomenovali na svojom počítači.

 • AK chcete priečinok premenovať, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Rename (Premenovať) a zadajte nový názov.
 • Ak chcete obrázky a priečinky usporiadať inak, otvorte priečinok a presuňte ktorýkoľvek obrázok do iného priečinka v zozname albumov.

Nastavenie automatickej aktualizácie informácií o médiách v softvéri Zune

Keď prostredníctvom softvéru Zune importujete hudbu alebo konvertujete disk CD, informácie o médiách sa väčšinou vyplnia automaticky prostredníctvom údajov získaných z internetu. Môžete si vybrať, či tento proces povolíte, a ako chcete zaobchádzať s existujúcimi informáciami o médiách. Tu nájdete postup, ako to všetko nastaviť:

 1. Kliknite na položku Settings (Nastavenia) umiestnenú v hornej časti obrazovky. Kliknite na položku Software (Softvér) umiestnenú vľavo hore
 2. Pod položkou Media info (Informácia o médiách) môžete zvoliť, ako má softvér Zune Music + Video spracovať informácie o piesňach.
 3. Ak chcete aktualizovať informácie o piesňach v softvéri Zune prostredníctvom internetu, vyberte položku Automatically update album art and metadata (Automaticky aktualizovať obal albumu a metaúdaje) a potom vyberte jednu z týchto možností:
  • Pridať iba chýbajúce informácie. Informácie sa pridajú len pre položky, ktorým údaje chýbajú.
  • Nahradiť všetky informácie o médiách. Existujúce informácie sa nahradia novými informáciami z internetu.

  Ak informácie nie sú dostupné, zobrazia sa automaticky vytvorené informácie (skladba 1, skladba 2 atď.). Ak informácie chýbajú, pretože počítač nebol pripojený k internetu pre konvertovaní disku CD, mali by sa pre novokonvertované piesne zobraziť hneď, ako sa k internetu pripojíte. Ak sa neobjavia ani potom, môžte manuálne aktualizovať chýbajúce alebo nesprávne informácie o médiách.

Aktualizácia informácií o médiách pre video

Tu uvádzame postup, ako pridať alebo aktualizovať kategóriu videa, názov, žáner, opis a dátum vydania súborov videa.

 1. Otvorte softvér Zune. Vo svojej kolekcii videa kliknite pravým tlačidlom myši na položku a potom kliknite na položku Edit (Upraviť).
 2. Vykonajte zmeny a kliknite na tlačidlo OK, aby sa uložili.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Aktualizácia informácií o médiách v kolekcii služby Zune, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku