Prejsť na hlavný obsah
Zdieľať túto stránku

Vytváranie, prehrávanie a synchronizácia zoznamov skladieb Zune

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Na tejto stránke

Vytváranie, úprava a synchronizácia zoznamov skladieb a automatických zoznamov skladieb

Vytvoriť nový zoznam skladieb

Zoznamy skladieb môžu obsahovať akúkoľvek pieseň. umelcov, albumy a žánre z vašej hudobnej kolekcie Zune. Zoznamy skladieb si môžete vypočuť na počítači alebo ich zosynchronizovať s prehrávačom Zune alebo zariadením Windows Phone a prehrať ich na týchto zariadeniach.

Piesne sa prehrávajú v poradí, v ktorom boli pridané. Zoznam skladieb môžete upraviť a zmeniť tak poradie alebo ho môžete zamiešať a počúvať piesne v náhodnom poradí.

Vytvorenie nového zoznamu skladieb:

 1. Spusťte softvér Zune Music + Video. Vo vrchnej časti obrazovky kliknite na kolekciu a potom kliknite na položku MUSIC (Hudba).
 2. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na položku PLAYLIST (Zoznam skladieb).
 3. Kliknite na položku NEW PLAYLIST (Nový zoznam skladieb) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Umelcov, albumy a piesne presuňte do tmavej ikony zoznamu skladieb umiestnenej v ľavom dolnom rohu stránky.

Ak máte viac ako jeden zoznam skladieb, rozbaľovacia ponuka ich zobrazí. Presuňte položky do želaného zoznamu skladieb.

Môžete tiež kliknúť na položku (album alebo pieseň) pravým tlačidlom myši, kliknúť na možnosť Add to playlist (Pridať do zoznamu skladieb) a kliknúť na tlačidlo OK.

Vytvorenie automatického zoznamu skladieb

Automatické zoznamy skladieb sa aktualizujú dynamicky na základe kritérií, ktoré zvolíte. Tu je postup, ako taký zoznam vytvoriť:

 1. Spusťte softvér Zune Music + Video. Vo vrchnej časti obrazovky kliknite na kolekciu a potom kliknite na položku MUSIC (Hudba).
 2. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na položku PLAYLIST (Zoznam skladieb).
 3. Kliknite na položku NEW AUTOPLAYLIST (Nový automatický zoznam skladieb).
 4. V ponuke AUTOPLAYLIST (Automatický zoznam skladieb) dajte zoznamu názov, vyberte hudobné filtre, ktoré chcete použiť a kliknite na tlačidlo OK.

Svoj nový automatický album nájdete pod položkou Autoplaylists (Automatické zoznamy skladieb) s ostatnými zoznamami skladieb.

Úprava zoznamu skladieb

 1. Spusťte softvér Zune Music + Video. Vo vrchnej časti obrazovky kliknite na kolekciu a potom kliknite na položku MUSIC (Hudba).
 2. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na položku PLAYLIST (Zoznam skladieb).
 3. Kliknite na zoznam skladieb a vykonajte ktorýkoľvek z týchto krokov:
  • Pieseň odstránite kliknutím pravým tlačidlom myši na jej názov a vybraním možnosti Remove from playlist (Odstrániť zo zoznamu skladieb).
  • Ak chcete zmeniť poradie piesní, kliknite na názov piesne a posuňte ju v zozname nahor alebo nadol.
  • Ak chcete piesne do zoznamu pridať, presuňte hudbu na ikonu zoznamu skladieb a vlažte ju do požadovaného zoznamu.

Synchronizácia zoznamu skladieb v počítači s prehrávačom Zune alebo zariadením Windows Phone

 1. Spusťte softvér Zune Music + Video. Vo vrchnej časti obrazovky kliknite na kolekciu a potom kliknite na položku MUSIC (Hudba).
 2. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na položku PLAYLIST (Zoznam skladieb).
 3. Presuňte zoznam skladieb na ikonu zariadenia alebo ikonu Phone umiestnené v ľavom dolnom rohu stránky.

Keď zariadenie nabudúce zapnete, uvidíte nový zoznam skladieb.

Synchronizácia zoznamu skladieb v prehrávači Zune alebo zariadení Windows Phone s počítačom

 1. Pomocou kábla USB dodávanom so zariadením pripojte prehrávač Zune alebo zariadenie Windows Phone k počítaču.
 2. Spusťte softvér Zune Music + Video. Vo vrchnej časti obrazovky kliknite na položku Device(Zariadenie) alebo Phone, potom kliknite na položky MUSIC (Hudba) a PLAYLISTS (Zoznamy skladieb).
 3. Zoznam skladieb presuňte na ikonu počítača v ľavom dolnom rohu stránky.

Správa zoznamov skladieb a automatických zoznamov skladieb

Zobrazenie zoznamov skladieb:

 1. Spustite softvér Zune Music + Video. V hornej časti obrazovky kliknite na kolekciu.
 2. Kliknite na položku MUSIC (Hudba) a potom na položku PLAYLISTS (Zoznamy skladieb).

Táto tabuľka zobrazuje prehľad toho, čo môžete so zoznamami skladieb a automatickými zoznamami skladieb robiť.

Ak chcete…Postupujte takto
Zobraziť, čo je v (automatickom) zozname skladiebKliknite na názov (automatického) zoznamu skladieb.
Premenovať (automatický) zoznam skladiebKliknite pravým tlačidlom myši na názov (automatického) zoznamu skladieb, kliknite na možnosť Rename (Premenovať) a zadajte nový názov.
Odstrániť skladby zo zoznamu skladiebKliknite pravým tlačidlom myši na názov piesne a vyberte možnosť Remove from playlist (Odstrániť zo zoznamu skladieb).
Zmeniť poradie piesní v zozname skladiebPresuňte piesne v zozname nahor alebo nadol
Zmeniť poradie piesní v automatickom zozname skladiebKliknite na automatický zoznam skladieb a potom kliknite na položku edit autoplaylist (upraviť automatický zoznam skladieb). Pod položkou Arrange songs (Usporiadať piesne) vyberte nové nastavenie.
Synchronizovať (automatický) zoznam skladieb so zariadením ZunePresuňte jeden alebo viac (automatických) zoznamov skladieb na ikonu zariadenia umiestnenú v ľavom dolnom rohu stránky.
Napáliť (automatické) zoznamy skladieb na disk CDPresuňte jeden alebo viac (automatických) zoznamov skladieb na ikonu napaľovania umiestnenú v ľavom dolnom rohu stránky.
Prehrať (automatický) zoznam skladiebDvakrát kliknite na názov (automatického) zoznamu skladieb.
Nájsť piesne (automatického) zoznamu skladieb v kolekciiKliknite pravým tlačidlom myši na pieseň a potom kliknite na položku View in collection (Zobraziť v kolekcii).
Náhodne vybrať piesne zo zoznamu skladiebPrehrajte zoznam skladieb a zapnite náhodný vyber
Znova prehrať zoznam skladiebPrehrajte zoznam skladieb a zapnite opakovanie


Tipy pre zoznam skladieb

 • Keď na ikonu zoznamu skladieb presuniete album, pridáte k zoznamu všetky jeho piesne.
 • Keď na ikonu zoznamu skladieb presuniete umelca, pridáte k zoznamu všetky jeho skladby.
 • Zoznam skladieb môže obsahovať až 2 000 piesní. Ak pridáte viac, zoznam skladieb sa nezosynchronizuje so zariadením.
 • Ak zmažete zoznam skladieb, piesne z tohto zoznamu zostanú v kolekcii.
 • Ak pieseň odstránite zo zoznamu skladieb, softvér Zune Music + Video odstráni pri ďalšej synchronizácii tú istú položku z toho istého zoznamu skladieb na vašom zariadení.
 • Automatické zoznamy skladieb sú skvelá možnosť ako mať aktuálne zoznamy skladieb s najnovšími prevzatými súbormi od vašich obľúbených umelcov.
 • Softvér Zune Music + Video funguje so zoznamami skladieb v dvoch formátoch:
  • ZPL (.zpl) je formát zoznamu skladieb Zune.
  • M3U (.m3u) je formát zoznamov skladieb, ktorý používajú mnohé programy médií. Ak má zoznam skladieb formát M3U, jednoducho ho presuňte do kolekcie Zune.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vytváranie, prehrávanie a synchronizácia zoznamov skladieb Zune , alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku