Zdieľať túto stránku

Spôsob úpravy metaúdajov v kolekcii hudby alebo videí služby Zune

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Metaúdaje sa používajú na kategorizáciu zvukových súborov a videosúborov vo vašej kolekcii. Ak položky v kolekcii nie sú správne označené, môžete metaúdaje upraviť pomocou softvéru Zune Music + Video.

Použitím softvéru Zune

 • Úprava metaúdajov súboru: Kliknite pravým tlačidlom myši na zvukový súbor alebo videosúbor, potiahnite cezeň prstom alebo naň ťuknite a podržte ho. Potom kliknite alebo ťuknite na položku Edit (Upraviť). Otvorí sa okno s informáciami, ktoré môžete upraviť, ako je názov skladby, interpret, žáner a pod.
 • Vyhľadanie informácií o albume: Kliknite pravým tlačidlom myši na album, potiahnite cezeň prstom alebo naň ťuknite a podržte ho. Potom vyberte položku Find album info (Vyhľadať informácie o albume). Otvorí sa okno, v ktorom môžete vyhľadávať informácie o albume a interpretovi na webe. Postupujte podľa zobrazených krokov a výberom položky Finish (Dokončiť) aktualizujte informácie vo svojej kolekcii.
 • Aktualizácia obalu albumu: Kliknite pravým tlačidlom myši na album, potiahnite cezeň prstom alebo naň ťuknite a podržte ho. Potom vyberte položku Update album art (Aktualizovať obal albumu). Otvorí sa okno, v ktorom môžete prehľadávať obrázky uložené v počítači a niektorý z nich použiť ako obal albumu.
 • Presunutie obsahu: Takisto môžete presunúť jednu položku obsahu na inú, a tak automaticky aktualizovať informácie o vybratých súboroch. V závislosti od používaného zobrazenia kolekcie a vybratého obsahu môžete metaúdaje súboru aktualizovať týmito spôsobmi:

  Presunutie obsahu v zobrazení Artists Collection (Kolekcia interpretov):

  • Presunutím položky ARTIST (INTERPRET) na položku artist (interpret) zaktualizujete zdrojový názov interpreta na cieľový názov interpreta.
  • Presunutím položky ALBUM na položku artist (interpret) zaktualizujete zdrojový názov interpreta albumu na cieľový názov interpreta.
  • Presunutím položky SONG (SKLADBA) na položku artist (interpret) zaktualizujete interpreta skladby na interpreta cieľového albumu.

  Presunutie obsahu v zobrazení Genre Collection (Kolekcia žánrov):

  • Presunutím položky ALBUM na položku genre (žáner) zaktualizujete žáner albumu bez ovplyvnenia žánru skladby.
  • Presunutím položky SONG (SKLADBA) na položku genre (žáner) zaktualizujete len žáner skladby.
  • Presunutím položky GENRE (ŽÁNER) na položku genre (žáner) zaktualizujete všetky skladby a albumy so zdrojovým žánrom na cieľový žáner.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Spôsob úpravy metaúdajov v kolekcii hudby alebo videí služby Zune, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku