Prejsť na hlavný obsah
Zdieľať túto stránku

Chyba „Súbor nemožno kúpiť ani prevziať“ pri preberaní z trhoviska Zune

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Príznak

Pri pokuse o prevzatie obsahu z trhoviska Zune sa zobrazí informačná ikona.Po kliknutí na ikonu sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Súbor nemožno kúpiť ani prevziať.Súbor nemusí byť k dispozícii na trhovisku Zune.

Príčina

Zvyčajne ide o chybu práv na používanie.Prípadne môže znamenať, že je v počítači nedostatok miesta.

Odporúčaný postup

Vyskúšajte niektoré z nasledujúcich postupov:

 • Skontrolujte stav služby Zune podľa článku Stav služby Xbox Live.Ak je služba nedostupná, skúste to znova neskôr.
 • Skontrolujte, či ste pripojení na internet.Mohlo sa prerušiť pripojenie Wi-Fi, služba môže byť nedostupná alebo smerovač môže byť v režime offline a vyžadovať reštartovanie.
 • Ak chcete skontrolovať pripojenie v počítači, v ktorom sa vyskytol problém, kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na položku Control Panel (Ovládací panel).

  Prípadne ak používate systém Windows 8:Na domovskej obrazovke napíšte text Control Panel(Ovládací panel) a zo zobrazených výsledkov otvorte okno Control Panel (Ovládací panel).Kliknite alebo ťuknite na položku Network and Internet (Sieť a Internet) a potom na položku View network status and tasks (Zobraziť stav siete a sieťové úlohy).Podľa tejto obrazovky zistíte, či ste pripojení k sieti.

  • Ak nie ste pripojení, v stavovom okne kliknite alebo ťuknite na položku Connect to a network (Pripojiť k sieti) a vyberte dostupnú sieť.
  • Ak ste pripojení k nesprávnej sieti, vyberte správnu sieť a po zobrazení výzvy zadajte prístupový kód.
 • Ak sa naďalej nemôžete pripojiť na internet, mohol sa vyskytnúť problém s internetovou službou.Počkajte a prihláste sa znova neskôr alebo sa obráťte na poskytovateľa internetových služieb.
 • Skontrolujte, či je v počítači správne nastavený čas a dátum.Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, kliknite na čas v oblasti oznámení na paneli úloh úplne napravo, potom na položku Change date and time setting (Zmeniť nastavenie dátumu a času) a vykonajte príslušné zmeny.
 • Vymažte históriu, vyrovnávaciu pamäť a dočasné súbory webového prehľadávača.

  Ak používate program Internet Explorer:

  1. Otvorte prehľadávač.Ak používate systém Windows 8, otvorte program Internet Explorer na pracovnej ploche.Stlačením alebo ťuknutím na kláves Alt na klávesnici zobrazte panel s ponukami.
  2. Kliknite alebo ťuknite na položku Tools (Nástroje) a potom na položku Internet options (Možnosti siete Internet).
  3. Na karte General (Všeobecné) vyhľadajte položku Browsing history (História prehľadávania) a kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Delete (Odstrániť).Otvorí sa okno Delete Browsing History (Odstránenie histórie prehľadávania).
  4. Začiarknite políčko Temporary Internet files (Dočasné internetové súbory) a zrušte začiarknutie všetkých ostatných políčok.
  5. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Delete (Odstrániť).
  6. Reštartujte softvér Zune a zistite, či môžete získať prístup k položkám.

  Ak používate niektorý z nasledujúcich prehľadávačov, pozrite si časť „Riešenie č. 1:Vymažte vyrovnávaciu pamäť internetu a odstráňte súbory cookie“ na príslušnej webovej stránke:

  Pomocník pre program Mozilla Firefox

  Pomocník pre program Apple Safari

  Pomocník pre program Google Chrome

 • Nastavte webový prehľadávač na automatické zisťovanie nastavení siete LAN.

  Ak používate program Internet Explorer:

  1. Otvorte program Internet Explorer.Ak používate systém Windows 8, otvorte program Internet Explorer na pracovnej ploche.Stlačením alebo ťuknutím na kláves Alt na klávesnici zobrazte panel s ponukami.
  2. Kliknite alebo ťuknite na položku Tools (Nástroje) a potom na položku Internet options (Možnosti siete Internet).
  3. Vyberte kartu Connections (Pripojenia) a kliknite alebo ťuknite na položku LAN settings (Nastavenia siete LAN).
  4. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Automatically detect settings (Automaticky zistiť nastavenie).

  Ak nepoužívate program Internet Explorer, pozrite si dokumentáciu k prehľadávaču alebo sa obráťte na výrobcu a požiadajte ho o informácie o výbere nastavení siete LAN.

 • Ak žiadny z krokov uvedených v predchádzajúcej časti nepomohol tento problém vyriešiť, v počítači môže byť nedostatok miesta.Pomocou programu Disk Space Cleanup Manager uvoľnite miesto na pevnom disku.Postupujte takto:

  V systéme Windows 8

  1. Na domovskej obrazovke začnite písať text disk cleanup (čistenie disku).Po zobrazení panela hľadania skontrolujte, či je vybratá položka Settings (Nastavenia), skôr než dokončíte vyhľadávanie.
  2. V hlavnej časti obrazovky kliknite alebo ťuknite na ikonu vedľa položky Free up disk space by deleting unnecessary files (Uvoľniť miesto na disku odstránením nepotrebných súborov).
  3. V kontextovom okne vyberte jednotku, ktorú chcete vyčistiť (pravdepodobne jednotku C), a kliknite na tlačidlo OK.
  4. V dialógovom okne Disc Cleanup (Čistenie disku) vyberte a odstráňte požadované súbory.

   Poznámka: Ďalšie informácie získate kliknutím na položku How does disk cleanup work (Ako pracuje program Čistenie disku?) v dialógovom okne Disk Cleanup (Čistenie disku).

  V systéme Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP

  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na položky All Programs (Všetky programy), Accessories (Príslušenstvo), System Tools (Systémové nástroje) a Disk Cleanup (Čistenie disku).
  2. V kontextovom okne vyberte jednotku, ktorú chcete vyčistiť (pravdepodobne jednotku C), a kliknite na tlačidlo OK.
  3. V dialógovom okne Disc Cleanup (Čistenie disku) vyberte a odstráňte požadované súbory.

   Poznámka: Ďalšie informácie získate kliknutím na položku How does disk cleanup work (Ako pracuje program Čistenie disku?) v dialógovom okne Disk Cleanup (Čistenie disku).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Chyba „Súbor nemožno kúpiť ani prevziať“ pri preberaní z trhoviska Zune, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku