Zdieľať túto stránku

Chyby pri prehrávaní hudby alebo videí chránených technológiou DRM v softvéri Zune

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Prehľad

Multimédiá, ktoré prevezmete zo služby online, sú zvyčajne chránené technológiou Správa digitálnych prístupových práv (Digital Rights Management, DRM). Chránené multimédiá sa poskytujú s licenciou obsahujúcou práva na používanie médií, ktoré určujú, akým spôsobom môžete obsah používať. Práva na používanie médií pre skladbu napríklad povoľujú prehrávanie skladby na jednom počítači a jej synchronizáciu s určitým počtom zariadení, ale zakazujú napálenie skladby na disk CD a jej prehrávanie na inom počítači.

Ak sa pri prehrávaní multimédií chránených technológiou DRM vyskytne chyba, vyskúšajte niektoré z riešení uvedených nižšie.

Riešenia

Chybové hlásenie: Obsah už na lokalite Zune Marketplace nie je dostupný

Poznámka: Music Pass a Zune Marketplace nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Chybové hlásenie „Usage rights are unavailable, please try again later“ (Práva na používanie sú nedostupné, skúste to znova neskôr) sa môže zobraziť v týchto prípadoch:

 • Pokúsili ste sa synchronizovať hudobný obsah, ktorý ste prevzali z lokality Zune Marketplace, v prehrávači Zune alebo v zariadení Windows Phone.
 • Pokúsili ste sa prevziať obsah, ktorý ste už predtým prevzali pomocou predplatného Xbox Music Pass.
 • Pokúsili ste sa prevziať obsah, ktorý ste kúpili.

Znamená to, že sa pokúšate získať prístup k hudobnému obsahu, ktorý už nie je na lokalite Zune Marketplace dostupný. Nemôžete preto získať dodatočné práva na preberanie, prehrávanie ani synchronizáciu obsahu v počítači ani v zariadení.

Ďalšie prípady, keď obsah, ktorý predtým bol dostupný na lokalite Zune Marketplace na základe predplatného Music Pass (alebo ktorý ste kúpili), už nie je k dispozícii:

 • Máte nové, prebudované alebo obnovené zariadenie.
 • Obnovili ste systém DRM v počítači.
 • Odstránili ste obsah.

Odporúčaný postup

Ak chcete mať naďalej prístup k obsahu, ktorý už nie je k dispozícii na prevzatie pomocou predplatného Music Pass, ale je k dispozícii na zakúpenie, musíte si obsah kúpiť. Ak obsah nechcete kúpiť, odporúčame vám jeho odstránenie z kolekcie, aby ste predišli zobrazovaniu tejto chyby pri každom pokuse o synchronizáciu obsahu.

Chybové hlásenia pri pokuse o opätovné prevzatie alebo obnovenie obsahu z lokality Zune Marketplace

Poznámka: Music Pass a Zune Marketplace nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Ak sa pri pokuse o opätovné prevzatie alebo obnovenie obsahu z lokality Zune Marketplace zobrazí niektoré z nasledujúcich chybových hlásení, pravdepodobne sa vyskytol problém s digitálnymi prístupovými právami:

C00D12EA [Softvér Zune Music + Video]

Vyskytla sa chyba počas komunikácie s lokalitou Zune Marketplace. Skontrolujte, či dátum a čas v počítači nie je nastavený na dátum v budúcnosti, a potom skúste znova.

Súbory MP3, ktoré ste predtým kúpili na lokalite Zune Marketplace, nemôžete opätovne prevziať ani obnoviť, ani keď ste ich odstránili alebo stratili. Táto chyba sa tiež vyskytuje, ak je dátum a čas v počítači nastavený na dátum v budúcnosti.

Poznámka: Je vhodné vytvoriť záložnú kópiu všetkých kúpených súborov MP3 na disk CD, DVD, USB flash alebo externý pevný disk.

Skontrolujte, či je v počítači správne nastavený dátum a čas. Ak nie je, kliknite na dátum a čas na paneli úloh a vykonajte potrebné zmeny.

C00D135C [Softvér Zune Music + Video]

Pre túto položku ste dosiahli maximálny možný počet obnovení.

Pre túto položku ste dosiahli maximálny možný počet prevzatí.

Softvér Zune dočasne nemôže overiť vaše práva na používanie médií v dôsledku chyby komunikácie.

 • Chvíľu počkajte, potom reštartujte počítač a skúste to znova.
 • Uistite sa, že ste prihlásení v softvéri Zune, aby mohol overiť vaše konto Zune.

Lokalita Zune Marketplace je dočasne nedostupná. Skúste to znova neskôr.

Pokúšate sa prevziať obsah, ktorý nie je dostupný na prevzatie alebo nie je dostupný vôbec, alebo služba Zune je nedostupná. Ďalšie informácie nájdete na stránke Stav služby Xbox Live.

Chybové hlásenia pri pokuse o prehratie skladby z kolekcie Zune

Poznámka: Music Pass a Zune Marketplace nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Môže sa zobraziť niektoré z nasledujúcich chybových hlásení:

C00D0BBE [Softvér Zune Music + Video]

NEMOŽNO PREHRAŤ

Túto operáciu nemožno vykonať, pretože softvér Zune nemôže overiť práva na používanie.

Je potrebné obnoviť údaje vo vašom predplatnom Zune Music Pass. Prihláste sa v počítači a synchronizujte ho s prehrávačom. [Windows Phone]

Túto hudbu nemožno prehrať, pretože uplynula platnosť vášho predplatného Zune Music Pass. Ak ho chcete obnoviť, prejdite na lokalitu Marketplace > Music (Hudba) > Listen with Zune Music Pass (Počúvať s predplatným Zune Music Pass). [prehrávač Zune HD]

Uplynula platnosť práv na používanie tejto položky. Synchronizujte prehrávač s počítačom. [prehrávač Zune bez dotykovej obrazovky]

Tento problém sa vyskytuje po prevzatí skladieb z lokality Zune Marketplace pomocou predplatného Xbox Music Pass (alebo Zune Music Pass) a následnom zrušení predplatného Music Pass. Ak je predplatné Music Pass neaktívne, k skladbám, ktoré ste predtým prevzali pomocou predplatného Music Pass, už nebudete môcť získať prístup.

Ak chcete naďalej prehrávať tieto skladby, obnovte svoje predplatné Music Pass:

 1. Prejdite na stránku My Account (Moje konto) a v prípade zobrazenia výzvy sa prihláste. Poznámka: Použite konto Microsoft spojené s vaším predplatným Xbox Music Pass.
 2. Predplatné môžete zmeniť alebo zrušiť na stránke Select a Membership (Výber členstva).
  • Ak chcete zmeniť predplatné Music Pass, vyberte iné predplatné a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
  • Ak chcete zrušiť predplatné Music Pass, kliknite na položku Cancel Auto Payment (Zrušiť automatickú platbu).
 3. Zmenu dokončite kliknutím na položku Confirm Purchase (Potvrdiť nákup).

Ak už nechcete tieto skladby prehrávať pomocou predplatného Music Pass, môžete skladby odstrániť z počítača alebo zariadenia. Ďalšie informácie o odstránení skladieb a synchronizácii zariadení nájdete v týchto článkoch:

Iné chyby DRM

Poznámka: Zune Marketplace nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Ak sa pri pokuse o prehratie obsahu počas prihlásenia v lokalite Zune Marketplace v počítači zobrazí niektorá z nasledujúcich chýb, pravdepodobne sa vyskytol problém s digitálnymi prístupovými právami:

 • Kód chyby C00D12F5: Nedá sa prevziať. Vyskytla sa chyba práv na používanie médií.
 • Niektorá súčasť Správy digitálnych prístupových práv Windows je poškodená.
 • V systéme práv na používanie médií vo vašom počítači sa vyskytol problém a systém je potrebné manuálne obnoviť.
 • Nemožno overiť požadovanú súčasť Správy digitálnych prístupových práv Windows Media. Pravdepodobne budete musieť preinštalovať softvér Zune.
 • Verzia súčasti DRM v tomto počítači nie je aktuálna.
 • Kód chyby C00D12F6: Nemožno overiť práva na používanie médií.
 • Kód chyby C00D12F9: Vyskytla sa chyba práv na používanie médií.

Ak sa zobrazí niektoré z týchto chybových hlásení, systém DRM vo vašom počítači je poškodený a je potrebné ho obnoviť. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa v počítači ako správca.
 2. Prejdite na stránku Inovácia súčasti zabezpečenia.
 3. Na zobrazenej stránke kliknite na tlačidlo Inovovať a postupujte podľa pokynov.
 4. Poznámka: Ak je tlačidlo Inovovať neaktívne, pozrite si časť Manuálna inovácia súčasti zabezpečenia uvedenú nižšie.

 5. Skúste sa znova prihlásiť na lokalite Zune Marketplace alebo prehrať obsah, aby ste zistili, či sa problém vyriešil.

Po dokončení inovácie sa skúste znova prihlásiť na lokalite Zune Marketplace alebo prehrať obsah, aby ste zistili, či sa problém vyriešil. Ak sa problém nevyriešil, prejdite na časť Obnovenie súčasti DRM uvedenú nižšie.

Manuálna inovácia súčasti zabezpečenia

 1. Otvorte program Internet Explorer.
 2. Kliknite na položku Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.
 3. Na karte Všeobecné v časti História prehľadávania kliknite na tlačidlo Odstrániť.
 4. Začiarknite všetky políčka v okne a kliknite na tlačidlo Odstrániť.
 5. Kliknite na kartu Zabezpečenie, na položku Dôveryhodné lokality a napokon na tlačidlo Lokality.
 6. Do poľa Hľadať zadajte text *.microsoft.com, kliknite na tlačidlo Pridať a potom na tlačidlo Zavrieť.
 7. Na karte Zabezpečenie kliknite na tlačidlo Vlastná úroveň.
 8. V časti Obnoviť predvolené nastavenie vyberte položku Nízke a potom kliknite na tlačidlo Obnoviť.
 9. Kliknite na tlačidlo OK.
 10. Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.
 11. Kliknite na tlačidlo Lokality.
 12. Do riadka Adresa zadajte text *.microsoft.com a kliknite na tlačidlo Povoliť.
 13. Kliknite na tlačidlo OK.
 14. Zatvorte všetky okná prehliadača.
 15. Skúste sa znova prihlásiť na lokalite Zune Marketplace alebo prehrať obsah, aby ste zistili, či sa problém vyriešil. Ak sa problém nevyriešil, prejdite na nasledujúci krok, Obnovenie súčasti DRM.

Obnovenie súčasti DRM

Poznámka: Ak sa pomocou pokynov na manuálnu inováciu, ktoré boli uvedené vyššie, problém vyriešil, tento krok nemusíte vykonať.

Tento problém môžete pravdepodobne vyriešiť automaticky. Kliknite na prepojenie Vyriešiť tento problém uvedené nižšie. V dialógovom okne Preberanie súboru kliknite na tlačidlo Spustiť a postupujte podľa pokynov.

Vyriešiť tento problém
Microsoft Fix It 50765

Poznámky:

 • Riešenie môže byť dostupné iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak momentálne nie ste pri počítači, v ktorom sa vyskytol problém, môžete automatickú opravu uložiť na disk USB flash alebo CD. Neskôr môžete opravu spustiť v počítači, v ktorom sa problém vyskytol.

Po spustení opravy Fix It by sa mali automaticky obnoviť licencie a mal by sa dať prehrávať chránený obsah.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Chyby pri prehrávaní hudby alebo videí chránených technológiou DRM v softvéri Zune, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku