Prejsť na hlavný obsah
Zdieľať túto stránku

Obnovenie a zálohovanie multimediálnych súborov kúpených na lokalite Trhovisko s videami a hudbou v službe Zune

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Prehľad

Ak ste stratili alebo odstránili skladby alebo iné médiá kúpené z trhoviska Zune, môžete ich získať späť.

Ak obsah nemôžete obnoviť, je dôležité, aby bol zálohovaný a mohli ste ho znova načítať.

Na tejto stránke

Poznámka: Nasledujúce pokyny platia iba pre médiá chránené technológiou DRM (Správa digitálnych prístupových práv), ktoré ste kúpili na trhovisku Zune.

Obnovenie stratených alebo odstránených skladieb a iných médií

 1. Prihláste sa do softvéru Zune Music + Video. V hornej časti obrazovky kliknite na možnosť settings (nastavenia) a potom na možnosť ACCOUNT (Konto).
 2. V závislosti od položky, ktorú chcete obnoviť:
  • Kliknutím na možnosť PURCHASE HISTORY (História nákupov) obnovte médiá, ktoré ste kúpili v minulosti. Môžete vyberať aj podľa žánru.
  • Kliknutím na možnosť RENTAL HISTORY (História výpožičiek) obnovte vypožičané filmy. Ak už uplynula výpožičná lehota, budete si musieť film znova vypožičať.
  • Kliknutím na možnosť SUBSCRIPTION HISTORY (História prihlásenia na odber) obnovte médiá, ktoré ste prevzali pomocou služby Music Pass.
 3. Kliknutím na tlačidlo Download (Prevziať) môžete zo zoznamu prevziať jednotlivé chýbajúce skladby a pridať ich späť do kolekcie. Prípadne kliknutím na položku Restore all (Obnoviť všetko) prevezmite celý zoznam naraz.

Poznámka: Momentálne nemožno nahradiť odstránené ani stratené skladby vo formáte MP3. Preto dôrazne odporúčame zálohovať skladby vo formáte MP3 napálením na disk CD. Na disk CD môžete napáliť aj súbory WMA, ale ten istý zoznam skladieb môžete napáliť maximálne sedemkrát.

Ak chcete zistiť typ súboru skladby, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor skladby, v ponuke kliknite na položku Properties (Vlastnosti) a pozrite si informácie v časti Media type (Typ média).

Obnovenie súborov podcast kúpených z trhoviska Zune

Ak máte aktívne prihlásenie na odber série súborov podcast, najnovšie súbory podcast z tejto série možno automaticky opätovne prevziať. Ak ste však uchovávali staršie epizódy, stratené epizódy budete musieť manuálne opätovne prevziať, aby ste ich obnovili vo svojej kolekcii.

Obnovenie položiek z počítača

Ak ste hudobné súbory alebo videosúbory omylom odstránili zo svojej kolekcie, ale neodstránili ste ich z počítača, môžete ich v kolekcii obnoviť podľa tohto postupu:

 1. Otvorte softvér Zune. V hornej časti obrazovky kliknite na položku SETTINGS (Nastavenia).
 2. V ľavom hornom rohu kliknite na položku SOFTWARE (Softvér) a v zozname kliknite na možnosť COLLECTION (Kolekcia).
 3. V hlavnej časti obrazovky kliknite na položku RESTORE (Obnoviť).

Zálohovanie multimediálnych súborov

Obsah možno zálohovať dvoma spôsobmi:

 • Skopírovanie obsahu z prehrávača Zune alebo telefónu do kolekcie Zune prostredníctvom softvéru Zune
 • Napálenie obsahu na disk CD alebo DVD

Na disk CD alebo DVD môžete napáliť tieto typy obsahu:

 • hudobné súbory .wma chránené technológiou DRM,
 • hudobné súbory .mp3 nechránené technológiou DRM,
 • hudobné súbory a videosúbory podcast nechránené technológiou DRM.

Ak chcete zistiť stav DRM súboru skladby, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor skladby, v ponuke kliknite na položku Properties (Vlastnosti) a pozrite si informácie v časti DRM.

Na disk CD alebo DVD nemôžete napáliť tieto typy obsahu:

 • videosúbory .wmv chránené technológiou DRM (televízne a hudobné videá),
 • obsah s prihlásením na odber Music Pass.

Prípadne si prečítajte článok Zakúpenie a použitie predplatených kódov a bodov Microsoft Points v konte Xbox Live alebo Zune na webovej lokalite technickej podpory pre konzoly Xbox.

Poznámka: Súkromné videá a snímky sa napaľujú na údajové disky. Skontrolujte, či váš prehrávač DVD prehráva údajové disky.

Zálohovanie médií zo zariadenia do kolekcie softvéru Zune:

 1. Pripojte prehrávač Zune alebo telefón k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
 2. Skontrolujte, či je softvér Zune otvorený. V hornej časti obrazovky kliknite na položku Device (Zariadenie) alebo Phone (Telefón).
 3. Kliknite na kategóriu obsahu, ktorú chcete synchronizovať, napríklad Music (Hudba).
 4. V zariadení vyhľadajte hudobné súbory, ktoré chcete synchronizovať so svojou kolekciou. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku alebo kategóriu a kliknite na položku Copy to my collection (Kopírovať do mojej kolekcie).
 5. Po zosynchronizovaní obsahu medzi zariadením a kolekciou odpojte prehrávač Zune alebo telefón od počítača. Obsah sa zobrazí, keď nabudúce prejdete do svojej kolekcie služby Zune.

Zálohovanie skladieb, albumov, súborov podcast a zoznamov skladieb na disk CD alebo DVD:

 1. Vložte prázdny zvukový disk CD, prípadne údajový disk CD alebo DVD do jednotky CD alebo DVD počítača.
 2. V hornej časti obrazovky softvéru Zune postupne kliknite na položky SETTINGS (Nastavenia), SOFTWARE (Softvér) a BURN (Napáliť).
 3. Vyberte požadované nastavenia v častiach Disc format (Formát disku) a Burn speed (Rýchlosť napaľovania) a v pravom dolnom rohu obrazovky kliknite na tlačidlo OK.
 4. Položky, ktoré chcete napáliť, presuňte na ikonu disku v ľavom dolnom rohu obrazovky.
 5. Kliknite na ikonu disku a potom na tlačidlo START BURN (Spustiť napaľovanie).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Obnovenie a zálohovanie multimediálnych súborov kúpených na lokalite Trhovisko s videami a hudbou v službe Zune, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku