Zdieľať túto stránku

Vytváranie a prispôsobovanie zoznamov skladieb pomocou funkcie Smart DJ

Obsah tohto článku

Funkcia Smart DJ vám automaticky vytvorí zoznam skladieb na základe albumu, interpreta alebo skladby, ktorú si vyberiete. Zoznamy skladieb sa vytvárajú z hudby vo vašej kolekcii. Môžete si tiež vytvárať zoznamy skladieb pomocou funkcie Smart DJ a synchronizovať ich s prehrávačom softvéru Zune alebo zariadením Windows Phone.

Spustenie mixu funkcie Smart DJ

Z vašej kolekcie

 1. Otvorte softvér Zune Music + Video a v hornej časti obrazovky kliknite na možnosť Collection (Kolekcia).
 2. Vyhľadajte skladbu, album alebo interpreta, kliknite pravým tlačidlom myši na jeho názov a vyberte možnosť Play Smart DJ mix (Odstrániť zo zoznamu skladieb). Alebo kliknite na ikonu Smart DJ, ktorá sa zobrazí, keď ukážete na album.

  Poznámka: Ikona funkcie Smart DJ je šípka smerujúca doprava nachádzajúca sa úplne naľavo na obrázku albumu. Ak umiestnite kurzor na ikonu, zobrazí sa text „Play Smart DJ mix“ (Prehrať mix funkcie Smart DJ).

Z ponuky Quickplay

 1. Otvorte softvér Zune Music + Video a kliknite na tlačidlo Quickplay v ľavom hornom rohu obrazovky.
 2. Kliknite na ktorúkoľvek dlaždicu označenú Smart DJ v spodnej časti obrazovky pod ostatnými pripnutými položkami.
 3. Kliknite na možnosť Add an artist (Pridať interpreta) alebo túto ikonu, ak ste tak ešte neurobili:
 1. Zadajte názov interpreta vo vašej zbierke, čím sa vytvorí zoznam skladieb funkcie Smart DJ a potom kliknite na ikonu označenia, čím sa výber akceptuje.
 2. Ak si chcete vypočuť svoj zoznam skladieb Smart DJ, kliknite na dlaždicu, ktorá sa práve vytvorila, a potom kliknite na ikonu Play Smart DJ mix (Prehranie mixu funkcie Smart DJ), čiže šípku smerujúcu doprava.

Vytváranie zoznamov skladieb Smart DJ

Vytvorenie zoznamu skladieb Smart DJ z vašej kolekcie

 1. V kolekcii hudby kliknite pravým tlačidlom myši na ktorúkoľvek skladbu, interpreta alebo album a kliknite na položku Create Smart DJ playlist (Vytvoriť zoznam skladieb Smart DJ).

  Poznámka: Ak sa zobrazí text No results found (Nenašli sa žiadne výsledky), skúste to znovu. Môže to znamenať, že vybraná skladba neobsahuje dostatok metaúdajov (informácií) na vytvorenie zhody.

 2. Pomenujte zoznam skladieb.
 3. Ak chcete, aby Smart DJ aktualizoval zoznam skladieb o novo vybrané položky, začiarknite políčko Automatically refresh this playlist periodically (Automaticky pravidelne obnovovať tento zoznam skladieb).
 4. Kliknutím na tlačidlo OK uložte svoj zoznam skladieb.

Uloženie mixu Smart DJ, ktorý počúvate

 1. Ak ešte nie ste na obrazovke Now Playing (Prehráva sa), kliknite na ikonu Now Playing (Prehráva sa) v pravom dolnom rohu ktorejkoľvek obrazovky v softvéri Zune.
 1. V dolnej časti obrazovky Now Playing (Prehráva sa) kliknite na položku Save as Playlist (Uložiť ako zoznam skladieb). 
 2. Zadajte názov zoznamu skladieb a kliknite na tlačidlo OK. Vo vašej zbierke v stĺpci Playlist pod označením „Smart DJ“ nájdete nový zoznam skladieb funkcie Smart DJ.

Vyhľadanie zoznamov skladieb Smart DJ v softvéri Zune

V hornej časti obrazovky softvéru Zune kliknite na možnosť Collection (Zbierka). Kliknite na tlačidlo Music (Hudba) a potom na tlačidlo Playlists (Zoznamy skladieb) v pravej hornej časti obrazovky. Vaše zoznamy skladieb sú v ľavom stĺpci. Hľadajte zoznamy skladieb pod označením „Smart DJ“.

Synchronizácia zoznamu skladieb Smart DJ so zariadením

 1. Otvorte softvér Zune a v hornej časti obrazovky kliknite na položku Collection (Zbierka).
 2. Kliknite na tlačidlo Music (Hudba) a potom na tlačidlo Playlists (Zoznamy skladieb) v pravej hornej časti obrazovky.
 3. Nájdite svoj zoznam skladieb Smart DJ v ľavom stĺpci a presuňte ho na ikonu Device (Zariadenie) v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Používanie funkcie Smart DJ v prehrávači Zune HD

 1. Vo svojej kolekcii hudby nájdite skladbu, interpreta alebo album.
 2. Stlačte a podržte položku a vyberte možnosť Play Smart DJ Mix (Prehranie mixu funkcie Smart DJ). Alebo ťuknite na ikonu funkcie Smart DJ (šípka smerujúca doprava) na stránke interpreta.

Prispôsobenie zoznamov skladieb Smart DJ

Svoj zoznam skladieb funkcie Smart DJ si môžete prispôsobiť pomocou týchto nastavení:

 • Automatic refresh: Toto nastavenie automaticky generuje nové skupiny skladieb. Ak má váš zoznam skladieb synchronizačný vzťah s nastavením Items I choose (Položky, ktoré si vyberiem) s vaším zariadením Zune, zoznam skladieb funkcie Smart DJ bude pri ďalšej synchronizácii s vašou zbierkou v zariadení Zune automaticky aktualizovaný.
 • Trvanie zoznamu skladieb: Táto možnosť nastavuje konkrétnu dĺžku hrania zoznamu skladieb alebo počet skladieb, ktoré má zahŕňať. Zoznam skladieb môže mať maximálne 100 skladieb a dĺžku najviac 500 minút.

Zmena nastavení automatického obnovovania alebo trvania zoznamu skladieb

 1. V softvéri Zune Music + Video kliknite na možnosť Collection (Kolekcia) v hornej časti obrazovky.
 2. Kliknite na tlačidlo Music (Hudba) a potom na tlačidlo Playlists (Zoznamy skladieb) v pravej hornej časti obrazovky.
 3. Vyberte požadovaný zoznam skladieb Smart DJ a v pravom dolnom rohu obrazovky kliknite na možnosť Edit playlist (Upraviť zoznam skladieb) alebo Refresh (Obnoviť).
 1. Ak upravujete zoznam skladieb, zadajte nové nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

  Ak ste obnovili zoznam skladieb, softvér Zune automaticky obnoví skladby, ktoré sa v ňom nachádzajú.

Používanie funkcie Smart DJ s funkciou Quickplay

Funkcia Quickplay vám umožní pripnúť si svoju obľúbenú hudbu a zoznamy skladieb na jednu obrazovku, aby ste k nim mali ľahký prístup.

Pripnutie zoznamu skladieb Smart DJ do ponuky Quickplay

 1. Otvorte softvér Zune a v hornej časti obrazovky kliknite na položku Collection (Zbierka).
 2. Kliknite na tlačidlo Music (Hudba) a potom na tlačidlo Playlist (Zoznamy skladieb) v pravej hornej časti obrazovky.
 3. Vyhľadajte si zoznam skladieb Smart DJ v ľavom stĺpci medzi ostatnými zoznamami skladieb.
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov zoznamu skladieb a vyberte položku Pin to Quickplay (Pripnúť do ponuky Quickplay). Keď nabudúce prejdete na svoju stránku Quickplay, budete tam vidieť pripnutý svoj zoznam skladieb Smart DJ.

Vytvorenie zoznamu skladieb Smart DJ z ponuky Quickplay

Stránky Smart DJ môžete vytvárať aj na základe skladieb vo vašej zbierke priamo na stránke Quickplay. Postupujte takto:

 1. Spustite softvér Zune a kliknite na položku Quickplay.
 2. Medzi existujúcimi pripnutými položkami vyhľadajte pripnuté zoznamy skladieb Smart DJ.
 3. Kliknite na dlaždicu Smart DJ, ktorá neobsahuje zoznam skladieb.
 4. Zadajte interpreta zo svojej kolekcie a potvrďte. Keď nabudúce prejdete na svoju stránku Quickplay a kliknete na názov nového zoznamu skladieb Smart DJ, zobrazí sa nový zoznam skladieb.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vytváranie a prispôsobovanie zoznamov skladieb pomocou funkcie Smart DJ , alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku