Prejsť na hlavný obsah
Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s hudbou alebo videami chránenými technológiou DRM v softvéri Zune a aplikácii Xbox Music

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Prehľad

Multimédiá, ktoré prevezmete zo služby online, sú zvyčajne chránené technológiou Správa digitálnych prístupových práv (Digital Rights Management, DRM). Chránené multimédiá sa poskytujú s licenciou obsahujúcou práva na používanie médií, ktoré určujú, akým spôsobom môžete obsah používať. Práva na používanie médií pre skladbu napríklad povoľujú prehrávanie skladby na jednom počítači a jej synchronizáciu s určitým počtom zariadení, ale zakazujú napálenie skladby na disk CD a jej prehrávanie na inom počítači.

Riešenia

Riešenie problémov s digitálnymi prístupovými právami

Poznámka: Music Pass a Zune Marketplace nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Táto časť opisuje rôzne spôsoby riešenia problémov s digitálnymi prístupovými právami alebo multimediálnymi súbormi, ktoré sa neprehrávajú správne.

Ak máte Zune HD

Aktualizujte licencie pre svoj obsah pomocou bezdrôtového pripojenia:

 1. Na domovskej obrazovke postupne vyberte položky Settings (Nastavenia), Wireless (Bezdrôtové) a Networks (Siete). Ak sa zobrazí výzva na zapnutie bezdrôtovej siete, ťuknite na položku Yes (Áno). Zune HD automaticky vyhľadá dostupné siete.
 2. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. V prípade potreby zadajte heslo siete.
 3. Na domovskej obrazovke prehrávača Zune HD postupne ťuknite na položky Settings (Nastavenia), Wireless (Bezdrôtové) a Sync (Synchronizovať).
 4. Ťuknutím na položku Licenses (Licencie) obnovte licencie pre obsah v prehrávači.

Ak sa pomocou tohto kroku problém nevyriešil, pozrite si časť Vymazanie obsahu prehrávača a opätovná synchronizácia uvedenú nižšie.

Ak máte predplatné Xbox Music Pass alebo prehrávač iný než Zune HD

Ak máte predplatné Xbox Music Pass alebo prehrávač iný než Zune HD, obnovte svoje práva na používanie médií:

 1. Spustite v počítači softvér Zune Music + Video a prihláste sa.
 2. Kliknite na položku Settings (Nastavenia) a potom na položku Account (Konto).
 3. Aktualizujte predplatné Xbox Music Pass podľa pokynov zobrazených na stránke Account (Konto).
 4. Pripojte prehrávač k počítaču a obnovte práva na používanie médií.

Ak sa pomocou tohto kroku problém nevyriešil, prejdite na časť Vymazanie obsahu prehrávača a opätovná synchronizácia uvedenú nižšie. Skôr než vyskúšate tieto kroky, ak je to možné, synchronizujte prehrávač Zune so softvérom Zune Music + Video v počítači a zálohujte všetok svoj obsah z lokality Zune Marketplace a ďalší v prehrávači.

Informácie o synchronizácii a zálohovaní obsahu prehrávača nájdete v článku:

Ak nemáte predplatné Xbox Music Pass

Ak nemáte predplatné Xbox Music Pass, musíte odstrániť multimediálny súbor, ktorý spôsobuje chybu digitálnych prístupových práv, a potom synchronizovať znova manuálne.

 1. Pripojte prehrávač Zune k počítaču.
 2. V softvéri Zune Music + Video kliknite na položku Device (Zariadenie), potom kliknite na kategóriu, napríklad Music (Hudba), a vyhľadajte multimediálny súbor.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý spôsobuje chybu digitálnych prístupových práv, a potom vyberte položku Delete from (Odstrániť z) <názov prehrávača>.

  Položka sa odstráni z prehrávača, ale v kolekcii sa zachová. Softvér Zune Music + Video nesynchronizuje túto položku znova automaticky, takže ju budete musieť manuálne synchronizovať, aby sa pridala do prehrávača.

 1. Presuňte súbor na ikonu prehrávača a synchronizujte ho.

Ak sa pri pokuse prehrať súbor naďalej zobrazuje chybové hlásenie týkajúce sa práv na používanie médií, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Odstránite všetok obsah z prehrávača a potom ho znova synchronizujete s kolekciou.

Vymazanie obsahu prehrávača a opätovná synchronizácia

Tento postup by ste mali použiť len ako poslednú možnosť. Vymazanie všetkého obsahu prehrávača a jeho opätovná synchronizácia:

 1. Spustite v počítači softvér Zune Music + Video.
 2. Pomocou synchronizačného kábla USB dodávanom so zariadením pripojte prehrávač k počítaču.
 3. Postupne kliknite na položky Settings (Nastavenia), Device (Zariadenie) a Sync Options (Možnosti synchronizácie). Kliknite na položku ERASE ALL CONTENT (Vymazať všetok obsah).
 1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie vymazania obsahu z prehrávača kliknite na tlačidlo Yes (Áno).
 2. Po vymazaní všetkého obsahu z prehrávača znova synchronizujte obsah v prehrávači. Ak máte veľa obsahu na synchronizáciu, po synchronizácii niekoľkých súborov odpojte prehrávač a skontrolujte, či sa súbory zobrazujú v prehrávači. Po tom, ako uistíte, že synchronizácia funguje správne, znova pripojte prehrávač a pokračujte v synchronizácii kolekcie.

Oprava multimediálnych súborov v zariadení Windows Phone 7

Poznámka: Music Pass a Zune Marketplace nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Ak sa v telefóne zobrazí chybové hlásenie týkajúce sa digitálnych prístupových práv, skúste problém vyriešiť pomocou týchto krokov.

 • Ak máte predplatné Xbox Music Pass, obnovte svoje práva na používanie médií:
  1. Spustite v počítači softvér Zune Music + Video a prihláste sa.
  2. Kliknite na položku Settings (Nastavenia) a potom na položku Account (Konto).
  3. Aktualizujte predplatné Xbox Music Pass podľa pokynov zobrazených na stránke Account (Konto).
  4. Pripojte telefón k počítaču a obnovte práva na používanie médií.
 • Ak nemáte predplatné Xbox Music Pass, odstráňte multimediálny súbor a synchronizujte ho manuálne:
  1. Pripojte telefón k počítaču.
  2. V softvéri Zune Music + Video kliknite na položku Phone (Telefón), potom kliknite na kategóriu, napríklad Music (Hudba), a vyhľadajte multimediálny súbor. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý spôsobuje chybu digitálnych prístupových práv, a potom vyberte položku Delete from (Odstrániť z) <názov telefónu>.

   Položka sa odstráni z telefónu, ale v kolekcii sa zachová. Softvér Zune Music + Video nesynchronizuje túto položku znova automaticky, takže ju budete musieť manuálne synchronizovať, aby sa pridala do telefónu.

  1. Presuňte súbor na ikonu telefónu a synchronizujte ho.

Obnovenie obsahu chráneného technológiou DRM v softvéri Zune Music + Video

Poznámka: Music Pass a Zune Marketplace nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Pomocou funkcie Obnoviť v softvéri Zune môžete obnoviť kúpený obsah, ktorý je chránený technológiou Správa digitálnych prístupových práv (Digital Rights Management, DRM), napríklad súbory Windows Media Audio (WMA) a predplatený obsah. Ak sa obsah po nákupe v lokalite Zune Marketplace neprevezme alebo sa zobrazí chybové hlásenie týkajúce sa problému s právami na používanie, pomocou tejto funkcie môžete obnoviť svoje licencie. Funkcia Obnoviť vám umožňuje znova prevziať obsah z lokality Zune Marketplace bez opätovného účtovania transakcie.

Ak chcete použiť funkciu Obnoviť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Spustite v počítači softvér Zune a prihláste sa pomocou konta Microsoft.
 2. Postupujte podľa krokov uvedených nižšie.
 3. Obnovenie kúpeného obsahu

  1. V hornej časti obrazovky kliknite na položku Settings (Nastavenia).
  2. V ľavom hornom rohu kliknite na položku Account (Konto).
  3. V ľavom stĺpci kliknite na položku Purchase History (História nákupov).
  4. Obsah, ktorý chcete obnoviť, vyhľadajte kliknutím na niektorú z nasledujúcich položiek:
   • Skladby
   • Filmy
   • Televízne relácie
   • Videá
  5. Pozrite si zoznam obsahu a kliknite na položku Restore All (Obnoviť všetko) alebo kliknite na položku Download (Prevziať) vedľa jednotlivých multimediálnych súborov, ktoré chcete obnoviť.

  Obnovenie požičaného obsahu alebo obsahu predplatného Xbox Music Pass

  1. V hornej časti obrazovky kliknite na položku Settings (Nastavenia).
  2. V ľavom hornom rohu kliknite na položku Account (Konto).
  3. Kliknite na položku Rental history (História výpožičiek) alebo Subscription history (História predplatného).
  4. Pozrite si zoznam obsahu a kliknite na položku Restore All (Obnoviť všetko) alebo kliknite na položku Download (Prevziať) vedľa jednotlivých multimediálnych súborov, ktoré chcete obnoviť.
  5. Poznámka: Ak obnovíte všetok kúpený obsah, pri pokuse o opätovné prevzatie obsahu nechráneného technológiou DRM (napríklad súboru MP3) sa zobrazí chybové hlásenie. Ďalšie informácie o tejto chybe nájdete v článku Chyby pri prehrávaní hudby alebo videí chránených technológiou DRM v softvéri Zune.

 4. Pozrite si kolekciu a skontrolujte, či bol obsah úspešne pridaný.
 5. Poznámka: Obsah, ktorý sa preberá, nemusí byť v kolekcii okamžite dostupný. Časť obsahu sa môže stále preberať v pozadí.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s hudbou alebo videami chránenými technológiou DRM v softvéri Zune a aplikácii Xbox Music, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku