Hranie hier pre službu Xbox Live v zariadeniach Windows Phone

Prehľad

Trhovisko Windows Phone obsahuje mnoho hier pre službu Xbox Live, ktoré môžete po prevzatí hrať pomocou telefónu. Ak chcete hry vyhľadať a nainštalovať, ťuknite v telefóne na položku Marketplace (Trhovisko) alebo použite softvér Zune v počítači.

Zobrazenie profilu hráča

V zariadení Windows Phone môžete zobraziť svoj profil v službe Xbox Live, dosiahnuté výsledky, priateľov a správy a upraviť avatara. Postupujte nasledovne:

  1. V zariadení Windows Phone ťuknite na položku Games (Hry).

  2. Posúvajte obrazovku rýchlo doľava, kým sa nezobrazí váš avatar, a potom ťuknite na svoju menovku hráča.

  3. Rýchlym posúvaním obrazovky doľava zobrazte dosiahnuté výsledky, priateľov a správy.

Pozvanie priateľov na hranie ťahových hier

Pri ťahových hrách sa hráči striedajú vo svojich ťahoch. Počas hrania hry sa zobrazí oznámenie, že ste na ťahu. Ak je hra v službe Xbox Live ťahová, môžete pozvať iných hráčov na hranie prostredníctvom ich zariadení Windows Phone alebo webu.

Pozvanie priateľov

  1. V zariadení Windows Phone ťuknite na položku Games (Hry).

  2. Ťuknite na hru, ktorú chcete hrať.

  3. Ak hra podporuje hranie v ťahoch, ťuknite na možnosť hry viacerých hráčov.

  4. Postupujte podľa krokov a pozvite priateľov zo zoznamu kontaktov alebo zadajte ich e-mailové adresy.

Priateľom sa odošle e-mailové pozvanie. E-mailové pozvanie obsahuje pokyny, ako sa pripojiť k hre prostredníctvom telefónu alebo webu.

Riešenie problémov

Poznámka: Ak na tomto mieste nenájdete svoju otázku, pozrite si fóra pre službu Xbox Live v zariadeniach Windows Phone.

Prečo je avatar v telefóne iný ako avatar v konzole?

Existujú dve možné vysvetlenia.

Ak sa avatar nezhoduje s avatarom, ktorý používate v službe Xbox Live, skontrolujte, či ste v zariadení Windows Phone prihlásení pomocou konta Microsoft spojeného s vašou menovkou hráča v službe Xbox Live. Zistite, ako zmeniť menovku hráča priradenú ku kontu Microsoft.

Ak niektoré položky avatara chýbajú alebo ak má oblečenú modrú košeľu, znamená to, že na zakúpený obsah avatara sa vzťahujú licenčné obmedzenia. Modrá košeľa sa zobrazí namiesto blokovaného obsahu.

Prečo sa nezobrazujú nové dosiahnuté výsledky?

Výsledky môžete dosahovať hraním hier v zariadení Windows Phone rovnako ako na konzole. Ak sa dosiahnuté výsledky nezobrazujú, mohol sa vyskytnúť problém s mobilným pripojením alebo pripojením Wi-Fi, prípadne je služba Xbox Live dočasne nedostupná. Zariadenie Windows Phone sa bude naďalej pokúšať o zaznamenanie dosiahnutých výsledkov, kým neuspeje.

Prečo sa pri pokuse o prevzatie hry zobrazuje hlásenie „Vyžaduje sa pozornosť. Ťuknite sem.“?

To sa môže stať pri pokuse o prevzatie veľkej hry – zvyčajne 20 MB alebo viac – do telefónu pomocou mobilného pripojenia. Skúste položku prevziať pomocou pripojenia Wi-Fi. Informácie o preberaní pomocou pripojenia Wi-Fi.

Môžem zmeniť menovku hráča?

Áno. Menovku hráča môžete zmeniť z konzoly. Informácie o spôsobe zmeny menovky hráča.

Mám problémy s prevzatou hrou.

Ak máte problémy s telefonickým hraním hier v službe Xbox Live so svojimi priateľmi, skontrolujte stav služby Xbox Live. Ak je služba Xbox Live dostupná, skontrolujte, či máte dobré pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi.

Ak máte problémy s hraním hry, vyskúšajte nasledujúci postup:

  1. Odstráňte a znova nainštalujte hru.

  2. Reštartujte telefón.

Ak máte problémy s hrou aj naďalej, obráťte sa na výrobcu hry.

Ako môžem zobraziť alebo zmeniť rodinné nastavenia?

Rodinné nastavenia služby Xbox Live nemôžete zobraziť ani zmeniť v zariadení Windows Phone. Zistite, ako môžete rodinné nastavenia zmeniť z konzoly.

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Hranie hier pre službu Xbox Live v zariadeniach Windows Phone, alebo iným problémom?