Zdieľať túto stránku

Aktualizácia hry Xbox on Windows alebo klientskeho softvéru Xbox on Windows Games

Prehľad

Ak sa aktualizácia hry Xbox on Windows alebo klientskeho softvéru Xbox on Windows Games nenainštaluje automaticky, môžete ju nainštalovať sami.

Témy

Inštalácia aktualizácie hry Xbox on Windows

Ak sa hra Xbox on Windows neaktualizuje automaticky, aktualizácie hry sú zvyčajne dostupné na webovej lokalite jej vývojára alebo vydavateľa. Informácie o kontaktovaní vývojára alebo vydavateľa hry nájdete na stránke Technická podpora pre hry.

V systéme Windows 7 môžete aktualizácie hier získať pomocou Prieskumníka hier. Ďalšie informácie nájdete na stránke Prieskumník hier.

Ak chcete v Prieskumníkovi hier prevziať aktualizáciu hry, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Otvorte priečinok Games (Hry). Kliknite na tlačidlo Start (Štart), potom na položku Search (Hľadať), do poľa Search (Hľadať) zadajte text games (hry) a stlačte kláves Enter. V zozname výsledkov kliknite na položku Games Explorer (Prieskumník hier).

 2. V programe Games Explorer (Prieskumník hier) kliknite pravým tlačidlom myši na názov hry a potom kliknite na položku Check online for updates (Vyhľadať aktualizácie online).

 3. Po prevzatí nainštalujte aktualizáciu hry.

Inštalácia najnovšej aktualizácie klienta Xbox on Windows Games

Ak sa klientsky softvér Xbox on Windows Games neaktualizuje automaticky, môže sa zobraziť dialógové okno. Z dialógového okna môžete klientsky softvér Xbox on Windows Games aktualizovať vykonaním niektorého z týchto krokov:

 • Manuálne prevezmite a nainštalujte aktualizáciu softvéru.

 • Automaticky aktualizujte softvér pomocou služby Microsoft Update.

Manuálna aktualizácia klientskeho softvéru Xbox on Windows Games

Ak chcete manuálne aktualizovať klientsky softvér Xbox on Windows Games, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prevezmite balík klientskeho softvéru Xbox on Windows Games.

  Poznámka: Spoločnosť Microsoft skontrolovala, či tento súbor neobsahuje vírusy, pomocou najnovšieho softvéru na zisťovanie vírusov, ktorý bol k dispozícii v deň zverejnenia súboru. Súbor je uložený na serveroch s rozšíreným zabezpečením, ktoré chráni súbor pred neoprávnenými zmenami.

 2. Kliknutím na tlačidlo Run (Spustiť) alebo Continue (Pokračovať) spustite inštaláciu.

Automatická aktualizácia klientskeho softvéru Xbox on Windows Games

Môžete povoliť, aby sa klientsky softvér Xbox on Windows Games aktualizoval automaticky. Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Navštívte lokalitu Microsoft Update.

 2. Na navigačnej table kliknite na položku Change settings (Zmeniť nastavenie).

 3. Začiarknite políčko Allow all users to install updates on this computer (Povoliť všetkým používateľom inštalovať aktualizácie v tomto počítači) a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Kliknite na položku Check online for updates from Microsoft Update (Vyhľadať aktualizácie online na lokalite Microsoft Update).

 5. Kliknite na položku Optional Updates (Voliteľné aktualizácie) a vyberte aktualizáciu služby Xbox on Windows.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK nainštalujte aktualizáciu.

Keď bude nabudúce dostupná nová aktualizácia softvéru Xbox on Windows Games, služba Windows Update ju nainštaluje automaticky.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Aktualizácia hry Xbox on Windows alebo klientskeho softvéru Xbox on Windows Games, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku