Prejsť na hlavný obsah
Zdieľať túto stránku

Pri používaní aplikácií služby Xbox v systéme Windows sa zobrazí chyba c00d134c alebo x0c00d134c

Problém

Pri používaní aplikácií služby Xbox v systéme Windows sa zobrazí nasledujúca chyba a hlásenie:

Nemožno vykonať požadovanú akciu pre dočasnú chybu servera

x0c00d134c

c00d134c

Môže to znamenať, že zariadenie nemá pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo sa nemôže pripojiť na internet.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či ste pripojení na internet

Kontrola pripojenia k sieti:

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a začnite písať text control panel (ovládací panel).
 2. V časti Programs (Programy) kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel).
 3. Na Ovládacom paneli ťuknite alebo kliknite na položku Network and Internet (Sieť a Internet) a potom na položku Connect to a network (Pripojiť k sieti). Na tejto obrazovke sa zobrazí stav pripojenia.

Ak nie ste pripojení k sieti, vyhľadajte ju podľa tohto postupu:

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a začnite písať text control panel (ovládací panel).
 2. V časti Programs (Programy) kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel).
 3. Na Ovládacom paneli ťuknite alebo kliknite na položku Network and Internet (Sieť a Internet) a potom na položku Connect to a network (Pripojiť k sieti).
 4. Na obrazovke sa zobrazí zoznam dostupných sietí. Kliknite na požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a skontrolujte, či máte prístup na internet.

Riešenie č. 2: Skontrolujte smerovač a heslo

 • Skontrolujte, či je zapnutý smerovač.
 • Reštartujte smerovač. Na vykonanie tohto kroku odpojte napájací kábel od smerovača, počkajte 30 sekúnd a napájací kábel znova zapojte.
 • Skontrolujte, či smerovač správne funguje. Na vykonanie tohto kroku musíte obísť smerovač a zapojiť počítač priamo do internetovej zásuvky (napríklad modemu). Potom z počítača prejdite na webovú lokalitu služby Xbox Live a zistite, či ste pripojení na internet. Ak sa môžete pripojiť bez použitia smerovača, smerovač pravdepodobne nefunguje správne.
 • Skontrolujte, či máte správne heslo pre konto. Znova zadajte sieťové heslo, sieťový kľúč alebo prístupovú frázu.

Riešenie č. 3: Skontrolujte konfiguráciu smerovača

 • Skontrolujte, či je identifikátor SSID smerovača nastavený na režim vysielania.
 • Ak je bezdrôtový smerovač nakonfigurovaný iba na akceptovanie klientov používajúcich adresy MAC (riadenie prístupu k médiám), musíte do zoznamu klientov v smerovači pridať adresu MAC prehrávača.
 • Skontrolujte, či prístupový bod alebo smerovač, ku ktorému sa pripájate, je serverom DHCP. (A skontrolujte, či je server DHCP zapnutý.)
 • Skúste v smerovači vyhradiť adresu IP pre zariadenie.
 • Ak používate sieť šifrovanú pomocou štandardu WEP, skontrolujte, či je spustená v režime WEP Shared alebo WEP Open. Skontrolujte, či režim uvedený v smerovači zodpovedá režimu, na ktorého používanie je zariadenie nakonfigurované.
 • Ak je smerovač vybavený režimom Turbo G, Iba G alebo Iba B, skúste smerovač spustiť v zmiešanom režime. Zmiešaný režim kombinuje všetky režimy, v ktorých môže byť smerovač spustený.
 • Ak smerovač podporuje nastavenie QoS, skontrolujte, či je vypnuté.
 • Ak používate sieť s protokolom WPA TKIP+AES alebo WPA2 TKIP+AES, skúste používať iba protokol WPA TKIP, WPA AES alebo WPA2 AES.

Riešenie č. 4: Vyhľadajte aktualizácie a aktualizujte počítač

Po opätovnom pripojení k sieti Wi-Fi alebo na internet vyhľadajte v centre Microsoft Update aktualizácie s vysokou prioritou. Na obrazovke lokality Windows Update sa zobrazí stav aktualizácie a výzvy na dôležité aktualizácie. Po úspešnej aktualizácii skúste operáciu zopakovať. Ak už je počítač aktualizovaný alebo ak aktualizácia nevyrieši tento problém, vyskúšajte kroky v tomto článku.

Riešenie č. 5: Obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si časť Oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní aplikácií služby Xbox v systéme Windows sa zobrazí chyba c00d134c alebo x0c00d134c, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku