Zdieľať túto stránku

Miestne nastavenia konzoly Xbox v aplikáciách pre systém Windows

Prehľad

Ak sa zobrazí chybové hlásenie „Prihlasujete sa pomocou konta, ktoré sa líši od oblasti systému Windows. Ak sa chcete prihlásiť pomocou tohto konta, zmeňte oblasť systému Windows a reštartujte aplikáciu Xbox Live“, znamená to, že sa nastavenie oblasti systému Windows v počítači nezhoduje s nastavením oblasti konta Xbox. Ak chcete tento problém vyriešiť, zmeňte nastavenie v počítači tak, aby sa zhodovalo s nastavením konta Xbox.

Na tejto stránke sa nachádzajú ďalšie informácie o tomto chybovom hlásení a o tom, ako by ste mali postupovať.

Na tejto stránke

Odporúčaný postup

Skontrolujte, či je v počítači nastavená rovnaká krajina alebo oblasť ako v konte Xbox.

 1. Najprv zistite príslušné nastavenie krajiny alebo oblasti v konte Xbox.
  1. Prejdite na lokalitu Xbox.com a prihláste sa do konta.
  2. Ťuknite alebo kliknite na položku My Account (Moje konto) a potom na položku Billing Contact Information (Fakturačné údaje kontaktu). Môže sa vyžadovať opätovné prihlásenie, aby ste získali prístup k tejto fakturačnej stránke.

   Vaše umiestnenie je uvedené v časti Country/Region (Krajina alebo oblasť). S týmto umiestnením sa musí zhodovať umiestnenie nastavené v počítači.

 2. Potom zmeňte nastavenie krajiny alebo oblasti v počítači.

  Ak používate dotykovú obrazovku:

  1. Na domovskej obrazovke začnite písať text control panel (ovládací panel).
  2. Ťuknite na grafiku Ovládacieho panela.
  3. Na obrazovke Ovládacieho panela ťuknite na položku Clock, Language, and Region (Hodiny, jazyk a oblasť).
  4. V časti Region (Oblasť) ťuknite na položku Change location (Zmeniť umiestnenie).
  5. V okne Region (Oblasť) ťuknite na kartu Location (Umiestnenie). V rozbaľovacej ponuke sa zobrazí položka Home location (Domáca adresa).
  6. Vyberte krajinu alebo oblasť, ktorá sa zhoduje s kontom Xbox.

  Ak používate osobný počítač:

  1. Na domovskej obrazovke začnite písať text control panel (ovládací panel).
  2. Kliknite na grafiku Ovládacieho panela.
  3. Na obrazovke Ovládacieho panela kliknite na položku Clock, Language, and Region (Hodiny, jazyk a oblasť).
  4. V časti Region (Oblasť) kliknite na položku Change location (Zmeniť umiestnenie).
  5. V okne Region (Oblasť) ťuknite na kartu Location (Umiestnenie). V rozbaľovacej ponuke sa zobrazí položka Home location (Domáca adresa).
  6. Vyberte krajinu alebo oblasť, ktorá sa zhoduje s kontami.

Čo sa stalo?

Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje z niektorého z nasledujúcich dôvodov:

 • Pokúšate sa prihlásiť do aplikácie v krajine alebo oblasti, v ktorej služba nie je dostupná.
 • Počítač, v ktorom sa pokúšate prihlásiť, je nastavený na inú krajinu alebo oblasť, než je krajina alebo oblasť vášho konta Xbox.

Ďalšie informácie

Tento problém ovplyvňuje napríklad aplikácie Xbox Companion, Hry Xbox Live, Hudba a Video.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Miestne nastavenia konzoly Xbox v aplikáciách pre systém Windows, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku