Vysielanie hry pomocou platformy Mixer v Xboxe One

Video: Spustiť vysielanie hry na Mixeri pomocou niekoľkých výberov sprievodcovi.

Poznámka Toto video je dostupné iba v angličtine.

Vysielanie v službe Mixer umožňuje jednoducho streamovať hranie hry alebo vás. Diváci vás tak môžu sledovať v reálnom čase a komunikovať s vami.

Vysielanie hrania hry pomocou Mixera

Používanie Mixera na vysielanie hry, ktorú hráte:

 1. Spustite hru.
 2. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom prejdite na kartu Vysielanie a snímanie.
 3. Vyberte položku Vysielať a potom vyberte položku Spustiť vysielanie.

Poznámka: Môžete vysielať len to, čo vidíte na obrazovke, keď ste v hre. Ak prejdete na tabuľu alebo prepnete hry, vysielanie v Mixeri sa pozastaví. Nižšie nájdete ďalšie informácie o prepínaní hier bez prerušenia vysielania.

Vysielanie seba v Mixeri

Ak máte nastavený snímač Kinect alebo webovú kameru, môžete Mixer použiť aj na živé vysielanie seba. Ak chcete vysielať v režime kamery na celú obrazovku, postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom prejdite na kartu Vysielanie a snímanie.
 2. Vyberte položku Vysielanie, potom prepnite prepínač Kamera na celú obrazovku na možnosť Zapnuté.
 3. Vyberte položku Spustiť vysielanie.

Poznámka: Ak chcete počas vysielania v Mixeri prepínať medzi hrami, prepnite sa do režimu kamery na celú obrazovku počas prepínania hier – prenos sa tak nepozastaví ani nepreruší.

Prispôsobenie vysielanie v Mixeri

Nastavte si prenos tak, ako chcete, tieto funkcie a nastavenia môžete upraviť v karte Vysielanie a snímanie.

V časti Vysielanie > Nastaviť vysielanie:

 • Chat: Ak chcete v živom vysielaní odpovedať na komentáre divákov, prepnite,na možnosť Zapnuté.
 • Mikrofón: Ak chcete do vysielania cez snímač Kinect alebo mikrofón náhlavnej súpravy pridať hlasový komentár, prepnite na možnosť Zapnuté.
 • Kamera: Táto funkcia vám umožňuje pridať zábery na vás do hry vysielania hry (alebo vysielať sa v režime kamery na celú obrazovku) pomocou snímača Kinect alebo webovej kamery pripojenej do USB portu na konzole.
 • Kamera na celú obrazovku: Ak chcete, aby sa počas prenosu zobrazovala kamera na celú obrazovku, prepnite túto funkciu na možnosť Zapnuté. Použite túto funkciu, ak chcete vysielať zábery seba alebo ak chcete prepínať medzi hrami bez pozastavenia vysielania.
 • Zdieľanie ovládača: Ak chcete zdieľať svoj ovládač s jedným z divákov svojho prenosu, prepnite túto funkciu na možnosť Zapnuté. Navštívte stránku Zdieľanie ovládača nižšie, kde sa dozviete ďalšie informácie o tejto funkcii.
 • Ďalšie možnosti:
  • Zmena názvu streamu: Predvolený názov vysielania je vaša menovka hráča (gamertag). Tu to môžete zmeniť na niečo výstižnejšie.
  • Rozhovor v skupine: Toto nastavenie zapnite, ak chcete, aby bolo v streame počuť všetkých členov skupiny.
  • Zmena nastavení kamery: Ak na vysielanie používate kameru, môžete zmeniť umiestnenie obrazu z kamery na obrazovke.
  • Presunúť okno prekrývajúce vysielanie:Môžete upraviť umiestnenie okna prekrývajúceho vysielanie (ktoré obsahuje štatistiky vysielania a okno chatu) a presunúť ho na miesto na obrazovke, kde chcete, aby sa zobrazovalo.

Zdieľanie ovládača

Keď zapnete funkciu Zdieľanie ovládača (v časti Vysielanie karty Vysielanie a snímanie), jeden z divákov vášho prenosu môže s vami zdieľať ovládanie vašej hry. Diváci zdieľajúci ovládanie môžu s vami spolupracovať alebo vám hádzať polená pod nohy a spôsobovať chaos.

Ak stlačíte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, (tlačidlo Xbox je jediná funkcia ovládača, ktorú divák nedokáže ovládať), zdieľanie ovládania sa pozastaví. Môžete získať úplnú kontrolu nad hrou tým, že funkciu Zdieľať ovládanie vypnete v karte Vysielanie a snímanie.

Poznámka: Funkcia Zdieľanie ovládania funguje na základe pravidla kto prv príde, ten prv melie. Ovládanie môžete zároveň zdieľať iba s jedným divákom.

Spoločné streamovanie vysielania

Spoločné streamovanie je funkcia, ktorá umožňuje až 3 priateľom vysielať streamy súčasne na jednej obrazovke. Diváci spoločného streamu môžu sledovať, počúvať a chatovať so 4 hráčmi naraz.

Ďalšie informácie o tom, ako pozvať priateľov, aby sa zapojili do spoločného streamu, nájdete v téme Spoločné streamovanie s priateľmi v Xboxe One

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vysielanie hry pomocou platformy Mixer v Xboxe One, alebo iným problémom?