Zdieľanie ovládača v službe Mixer

Mixer umožňuje streamerom zdieľať svoje ovládače (s výnimkou tlačidla Xbox) s divákmi na konzolách Xbox One a na stránke Mixer.com. Diváci môžete prevziať ovládanie rôznymi spôsobmi:

  • Použitím vlastného ovládača zapojeného do konzoly alebo počítača.
  • Použitím klávesnice v počítači.
  • Použitím myši s ovládačom na obrazovke v počítači.

Ak chcete zdieľať svoj ovládač z hry, ktorú streamujete v konzole:

  1. Otvorte sprievodcu a prejdite na do časti Broadcast & capture (Vysielanie a záznam).
  2. Spustite vysielanie.
  3. Výberom položky Share your controller (Zdieľať ovládač) zapnite zdieľanie ovládača.
  4. Vyberte niektorého z vašich divákov, s ktorým ho chcete zdieľať.

Ak chcete ukončiť zdieľanie v konzole, prejdite späť do časti Broadcast & capture (Vysielanie a záznam) a vypnite zdieľanie ovládača výberom položky Share your controller (Zdieľať ovládač).

Priradenie tlačidiel na ovládači a klávesov na klávesnici

Tlačidlo A button / Kláves E

Tlačidlo B / Kláves R

Tlačidlo X / Kláves X

Tlačidlo Y / Kláves C

Ľavá páčka / Kláves W (nahor), kláves S (nadol), kláves D (doprava), kláves A (doľava)

Pravá páčka / Klávesy so šípkami

Ľavá spúšť / Kláves F

Pravá spúšť / Kláves G

Ľavé predné tlačidlo / Kláves Q

Pravé predné tlačidlo / Kláves Z

Smerový ovládač / Kláves 1 (nahor), kláves 2 (doľava), kláves 3 (doprava), kláves 4 (nadol)

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zdieľanie ovládača v službe Mixer , alebo iným problémom?