Zdieľať túto stránku

Zmena prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox One

Ak chcete zmeniť prihlasovacie predvoľby, napríklad ak sa má pri prihlasovaní vyžadovať heslo, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 1. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 2. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 1. V časti Account (Účet) vyberte položku Sign-in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo). Ak ste mali nastavené vyžadovanie hesla pri zmene nastavení, budete vyzvaní na zadanie hesla.
 1. V časti Sign-in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo) vyberte položku Change my sign-in & security preferences (Zmeniť moje prihlasovacie predvoľby a predvoľby zabezpečenia).
 1. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 • Make it fast, make it magic (Urobiť to rýchlo, urobiť zázrak). Žiadne heslo.
 • No barriers (Žiadne bariéry). Pri prihlasovaní alebo zmene nastavení nebudú potrebné žiadne ďalšie kroky.
 • Check that it's me (Skontrolovať, či som to ja). Vyžiada sa prístupové heslo.
 • Ask for my passkey (Zobraziť výzvu na zadanie prístupového hesla). Pri prihlasovaní, nákupe obsahu alebo zmene nastavení sa bude vyžadovať prístupové heslo.
 • Lock it down (Uzamknúť to). Prístupový kľúč je potrebný skoro na všetko.
 • Customize (Prispôsobiť). Túto možnosť vyberte, aby ste prispôsobili, ktoré akcie vyžadujú heslo alebo prístupový kľúč.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku