V službe Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Zadali ste neplatnú e-mailovú adresu alebo heslo“

Pri prihlasovaní v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Zadali ste neplatnú e-mailovú adresu alebo heslo. Skúste to znova.

Môže to znamenať, že ste zmenili heslo alebo meno používateľa priradené k účtu Microsoft alebo ste pravdepodobne zadali nesprávne heslo.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či sa môžete prihlásiť do účtu Microsoft online

Prihláste sa online do účtu Microsoft. Ak to nie je možné, skontrolujte, či ste e-mailovú adresu a heslo zadali správne. Ak si nie ste istí, pomocou ktorej e-mailovej adresy sa prihlasujete do účtu Microsoft, pozrite si článok Riešenie problému so zabudnutým účtom.

Riešenie č. 2: Uistite sa, že e-mailová adresa, pomocou ktorej sa prihlasujete, je priradená k vašej menovke hráča.

V súčasnosti je bežné mať zaregistrovanú viac ako jednu e-mailovú adresu a je ľahké zabudnúť, ktorú používate na prístup k rôznym online účtom. Skontrolujte, či používate e-mailovú adresu priradenú k vašej menovke hráča tak, že sa prihlásite v hornej časti ktorejkoľvek stránky na lokalite Xbox.com, napríklad tejto. Ak sa v pravom hornom rohu zobrazí vaša menovka hráča, je to správna e-mailová adresa. Ak nie, pozrite si sprievodcu Riešenie problému so strateným účtom.

Riešenie č. 3: Odstránenie a opätovné prevzatie profilu

Profil môže byť poškodený. Problém vyriešite tak, že odstránite profil uložený v konzole Xbox 360, vymažete vyrovnávaciu pamäť systému a potom profil znova prevezmete.

Krok č. 1: Odstránenie poškodeného profilu

 1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
 4. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov).
 5. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.

Krok č. 2: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Ak chcete vymazať vyrovnávaciu pamäť systému, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 4. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa tým vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
 5. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).
 7. Reštartujte konzolu.

Krok č. 3: Opätovné prevzatie profilu Xbox Live

Pokyny na opätovné prevzatie profilu v službe Xbox Live nájdete v článku Prevzatie profilu v službe Xbox Live do inej konzoly Xbox 360 alebo jeho opätovné prevzatie.

Riešenie č. 4: Ak je povolené dvojstupňové overovanie, na prihlasovanie do konzoly používajte heslo aplikácie

Ak je povolené dvojstupňové overovanie, táto chyba sa môže zobrazovať z dôvodu, že na prihlasovanie musíte používať heslo aplikácie.

Ak chcete zistiť, či je dvojstupňové overovanie povolené, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
 2. V časti Security & privacy (Zabezpečenie a ochrana osobných údajov) vyberte položku More security settings (Ďalšie nastavenia zabezpečenia).
 3. V časti Two-step verification (Dvojstupňové overovanie) postupujte jedným z týchto spôsobov:
  Zapnutie dvojstupňového overovania:
  1. Vyberte položku Turn on two-step verification (Zapnúť dvojstupňové overovanie).
  2. Operáciu potvrďte kliknutím na tlačidlo Yes (Áno).

  Vypnutie dvojstupňového overovania:

  1. Vyberte položku Turn off two-step verification (Vypnúť dvojstupňové overovanie).
  2. Operáciu potvrďte kliknutím na tlačidlo Yes (Áno).

Ak je dvojstupňové overovanie povolené a chcete ho zachovať, budete musieť vytvoriť heslo aplikácie a prihlásiť sa pomocou neho v konzole Xbox 360. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
 2. V ponuke More security settings (Ďalšie nastavenia zabezpečenia) sa posuňte nadol na položku App passwords (Heslá aplikácií).
 3. Vyberte možnosť Create a new app password (Vytvoriť nové heslo aplikácie).
  Nové heslo aplikácie sa vygeneruje a zobrazí na obrazovke.
 4. Keď sa v konzole Xbox zobrazí výzva na zadanie hesla účtu Microsoft, zadajte heslo aplikácie vytvorené online.

Riešenie č. 5: Ak ste ako účet Microsoft použili e-mailový účet tretej strany, uistite sa, že používate správne heslo

Účet Microsoft môžete vytvoriť pomocou ľubovoľného e-mailového účtu. Ak ste použili e-mailový účet tretej strany (napríklad Gmail alebo Yahoo), mohli ste vytvoriť heslo účtu Microsoft, ktoré sa líši od hesla používaného na prístup k e-mailom. Ak naďalej máte prístup k e-mailovému účtu Gmail alebo Yahoo, ale to isté heslo nemôžete použiť na prístup k účtu Microsoft, pravdepodobne ste použili iné heslo. Ak ste heslo účtu Microsoft zabudli, budete ho musieť obnoviť.

Riešenie č. 6: Skúste meno používateľa a heslo vymazať a znova zadať

Pri zobrazení výzvy na prihlásenie do konzoly môže byť heslo automaticky vyplnené v poli Password (Heslo). V takom prípade vymažte znaky zobrazené v poli Password (Heslo) a zadajte správne heslo.

Ak ste vyskúšali všetky tieto riešenia a problém sa vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku V službe Xbox Live v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Zadali ste neplatnú e-mailovú adresu alebo heslo“, alebo iným problémom?