Postup odstránenia účtu Microsoft z konzoly Xbox

Uloženie hesla účtu Microsoft do vašej konzoly Xbox 360 alebo Xbox One vám umožní rýchlo sa pripojiť k svojmu účtu Xbox. Uložené heslo však môžete kedykoľvek odstrániť.

Poznámka: Uloženie účtu Microsoft v konzole nie je to isté ako prihlásenie sa do profilu Xbox. Ak heslo účtu Microsoft odstránite z konzoly, pri každom prihlásení do služby Xbox Live v konzole sa zobrazí výzva na jeho zadanie.

Informácie o vyžadovaní hesla účtu Microsoft pri prihlasovaní do profilu nájdete v článku Správa prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox 360 alebo Zmena prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox One.

Konzola Xbox 360

Postup odstránenia hesla účtu Microsoft z konzoly Xbox 360:

 1. Vyberte menovku hráča, aby ste sa prihlásili do konzoly Xbox 360.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Účet).
Na hlavnej obrazovke nastavení je zvýraznená možnosť Account (Účet).
 1. Posuňte sa doprava na položku Your Information (Vaše informácie) a vyberte položku Account Security (Zabezpečenie účtu).
 2. Vyberte možnosť Password at Sign-In (Heslo pri prihlasovaní).
 3. Vyberte možnosť Require Password Here (Tu požadovať heslo).
  Poznámka: V pravej časti obrazovky sa zobrazí oznámenie, že na prihlásenie do tejto konzoly sa vyžaduje heslo účtu Microsoft.
 4. Odhláste sa z účtu Xbox.
 5. Vyberte svoju menovku hráča a prihláste sa späť do účtu Xbox.
 6. Ponechajte políčko Remember Password (Zapamätať si heslo) nezačiarknuté, aby sa pri prihlasovaní do vášho účtu Microsoft vždy zobrazila výzva na zadanie hesla.

konzola Xbox One.

Postup odstránenia hesla konta Microsoft z konzoly Xbox One:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Prihlásiť sa.
 3. Posuňte sa nadol a výberom svojho gamertagu sa prihláste.
 4. Po prihlásení sa vráťte na úvodnú obrazovku, aby sa otvoril sprievodca.
 5. Vyberte položku Nastavenia.
 6. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 7. Vyberte položku Account (Účet) a potom položku Sign-in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo).
 8. Vyberte položku Change my sign-in preferences (Zmeniť moje prihlasovacie predvoľby).
 9. Posuňte sa doprava a potom vyberte položku Lock it down (Uzamknúť to).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Postup odstránenia účtu Microsoft z konzoly Xbox, alebo iným problémom?