Pri preberaní profilu Xbox Live sa zobrazí výzva na aktualizáciu účtu

Pri preberaní profilu Xbox Live v konzole sa môže zobraziť výzva na aktualizáciu údajov účtu Microsoft. Dôvodom je, že pri vytvorení účtu niektoré informácie neboli zadané.

Možno budete požiadaní o poskytnutie týchto údajov pri prihlásení sa do konzoly:

 • Krstné meno a priezvisko: Umožňuje nám prispôsobiť používanie služby Xbox a ďalších služieb spoločnosti Microsoft. Pomáha nám tiež overiť vašu identitu, ak sa niekto pokúsi prevziať kontrolu nad vaším účtom alebo ak zabudnete heslo.
 • Dátum narodenia: V službe Xbox platí globálna zásada, že používatelia mladší ako 18 rokov musia mať na vytvorenie účtu povolenie rodičov. Okrem toho musíme dodržiavať požiadavky na ochranu osobných údajov detí v USA a Južnej Kórei. Preto požadujeme zadanie dátumu narodenia pre všetky účty.
 • Informácie o zabezpečení: Keď zmeníte citlivé finančné informácie alebo poverenia účtu, musíme skontrolovať, či zmenu uskutočňujete naozaj vy. V takom prípade vám na telefónne číslo alebo e-mail pošleme bezpečnostný kód.

Xbox One

Ak sa výzva na aktualizáciu údajov účtu Microsoft zobrazí počas používania konzoly Xbox One, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ďalej sa môžete prihlásiť do konta Microsoft na stránke account.microsoft.com na dokončenie potrebnej aktualizácie konta. Postupujte podľa pokynov nižšie.

Xbox 360

Pokyny pre aktualizáciu údajov účtu Microsoft na konzole Xbox 360:

 1. V prehliadači prejdite na stránku account.microsoft.com.
 2. V prípade potreby sa prihláste do účtu Microsoft, ktoré chcete zmeniť.
  Poznámka: Ak nepoznáte e-mailovú adresu alebo heslo účtu Microsoft, pozrite si článok Riešenie problému so strateným účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.

Pridanie mena:

 1. Na stránke konta vyberte v časti Hello! (Dobrý deň!) položku Edit name (Upraviť meno).
 2. Zadajte krstné meno a priezvisko a vyberte položku Save (Uložiť).

Pridanie dátumu narodenia:

 1. Prejdite do časti Your info (Vaše informácie).
 2. Vyberte možnosť Edit your personal information (Upraviť osobné informácie). Možno vás vyzveme, aby ste overili svoju identitu zadaním hesla alebo bezpečnostného kódu, ktorý pošleme na váš telefón alebo alternatívnu e-mailovú adresu.
 3. Zmeňte dátum narodenia a vyberte položku Save (Uložiť).

Detské kontá v niektorých oblastiach

Ak podľa dátumu narodenia patrí konto Microsoft dieťaťu, musíte v rôznych regiónoch (napríklad Spojené štáty americké a Kórejská republika) vykonať iné kroky podľa toho, ako je v danom regióne regulovaná online aktivita dieťaťa.

 1. Prihláste sa pomocou konta Microsoft rodiča na stránku Family (Rodina) vo webovej lokalite konta Microsoft.
 2. Vyberte položku Manage my child's profile info (Spravovať informácie v profile dieťaťa).
 3. Keď vyberiete konto dieťaťa, ktoré chcete zmeniť, vyberte položku Edit this child's personal info (Upraviť osobné informácie dieťaťa) a postupujte podľa pokynov.

Pridanie alebo potvrdenie overovacích informácií

Ak chcete pridať alebo potvrdiť telefónne číslo alebo alternatívnu e-mailovú adresu, ktorú používate na overenie identity, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Vyberte položku Security (Zabezpečenie).
 2. Vyberte položku Update info (Aktualizovať informácie).
 3. Ak používate telefónne číslo, vyberte vašu krajinu, zadajte vaše telefónne číslo do tretieho políčka dolu, vyberte buď Text (SMS) alebo Call (Hovor) pod Verify phone via (Overiť telefónne číslo cez), a potom vyberte Next (Ďalej).
  • Ak používate alternatívnu e-mailovú adresu, zadajte e-mailovú adresu a potom vyberte Next (Ďalej).
 4. Zadajte kód, ktorý ste obdržali cez SMS alebo e-mailom, vyberte Next (Ďalej), a potom postupujte podľa pokynov na overenie vašej identity.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri preberaní profilu Xbox Live sa zobrazí výzva na aktualizáciu účtu , alebo iným problémom?