Postup pridania alebo odstránenia profilu Xbox v konzole Xbox 360

Pridanie alebo odstránenie profilu Xbox v konzole Xbox 360 je jednoduché. Pozrite si postup uvedený na tejto stránke.

Poznámka: Váš profil Xbox je rovnaký pre konzolu Xbox 360 aj Xbox One.

Pridajte svoj profil Xbox do konzoly Xbox 360

Svoj profil Xbox môžete použiť v konzole Xbox 360 vášho priateľa, ak chcete hrať hry pre viacerých hráčov alebo si ho znovu pridať, ak ste ho omylom odstránili z vlastnej konzoly. Môžete ho tiež odstrániť z inej konzoly Xbox 360.

Postup pridania profilu Xbox do akejkoľvek konzoly Xbox 360:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).

  Poznámka: Nevidíte položku Download Profile (Prevziať profil)? Znamená to, že ste sa prihlásili pod iným profilom. Stlačením tlačidla X na ovládači sa odhláste, vykonajte potvrdenie a potom vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).

 3. V spodnej časti obrazovky Download Profile (Prevziať profil) vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
Obrazovka Download Profile (Prevziať profil) v konzole Xbox 360 so zvýraznenou možnosťou Download Profile (Prevziať profil).
 1. Zadajte e-mailovú adresu účtu Microsoft, ktorý je priradený k vášmu profilu Xbox. Ak ju nepoznáte, pozrite si sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom.
 2. Zadajte heslo účtu Microsoft. Ak ste heslo zabudli, obnovte ho.
 3. Poznámka: Ak máte detský účet, na prevzatie profilu Xbox do konzoly Xbox 360 sa vyžadujú údaje účtu Microsoft vášho rodiča.

 4. Ak používate externé úložisko, vyberte ukladacie zariadenie, do ktorého chcete uložiť profil Xbox. Ak externé úložisko nepoužívate, spustí sa preberanie profilu Xbox.
 5. Po prevzatí vášho profilu Xbox sa zobrazí otázka, či chcete, aby si konzola vaše heslo pamätala.
Obrazovka Download Profile (Prevziať profil) konzoly Xbox 360 so zvýraznenou možnosťou Remember Password (Zapamätať si heslo).
 • Ak sa chcete prihlasovať bez zobrazovania výzvy na zadanie hesla, vyberte možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo).

  Majte na pamäti, že keď vyberiete túto možnosť, do vašej konzoly sa bude môcť prihlásiť ktokoľvek vo vašom mene a používať informácie vášho účtu. To znamená aj uložené informácie o kreditnej karte.

 • Ak chcete, aby sa pri prihlasovaní do vášho profilu v konzole zobrazila výzva na zadanie hesla, ponechajte políčko Remember Password (Zapamätať si heslo) nezačiarknuté. Táto možnosť je vhodná vtedy, ak majú k vašej konzole prístup ostatní členovia domácnosti alebo ak ste si prevzali profil Xbox do konzoly u svojho priateľa.

Dôležitá informácia: Ak ste svoj profil Xbox prevzali do inej konzoly a vybrali ste možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo), môžete heslo upraviť na diaľku a zabrániť tak prístupu inej osoby k vášmu profilu Xbox v druhej konzole. Postup nájdete v článku Správa prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox 360.

Odstránenie profilu Xbox z konzoly Xbox 360

Tu je postup na odstránenie profilu Xbox z konzoly Xbox 360:

 1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).

  Poznámka: Ak ku konzole nepripojíte žiadne externé ukladacie zariadenia, vyberte položku Hard Drive (Pevný disk). Ak používate externé ukladacie zariadenia, vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).

 3. Vyberte položku Profiles (Profily).
Možnosť Profiles (Profily) je zvýraznená na obrazovke All Devices (Všetky zariadenia).
 1. Vyberte profil Xbox, ktorý chcete odstrániť.
 2. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 3. Vyberte jednu z týchto možností:
  • Delete Profile Only (Odstrániť iba profil) – tým odstránite profil Xbox, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.
  • Delete Profile and Items (Odstrániť profil a položky) – tým odstránite profil aj súvisiace uložené hry a dosiahnuté výsledky.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Postup pridania alebo odstránenia profilu Xbox v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?