Zmena obrázka hráča v konzole Xbox 360

Obrázok hráča sa zobrazuje v profile, kde ho môžu vidieť priatelia a ďalší hráči.

Na tejto stránke zistíte, ako pomocou konzoly Xbox 360 zmeníte obrázok hráča v profile.

Zmena obrázka hráča

Ak chcete zmeniť obrázok hráča v konzole Xbox 360, postupujte takto:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
Prst stláča veľké tlačidlo sprievodcu v blízkosti stredu ovládača Xbox.
  1. Vyberte domovskú obrazovku konzoly Xbox.
  2. Vyberte položku settings (nastavenia) a potom položku Profile (Profil).
  3. Vyberte položku Edit Profile (Upraviť profil).
  4. Vyberte položku Gamer picture (Obrázok hráča).
  5. Vyberte položku Change Gamer picture (Zmeniť obrázok hráča).
  6. Zo zobrazených obrázkov vyberte požadovaný obrázok hráča.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena obrázka hráča v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?