Aktualizácia profilu v konzole Xbox One

Nasleduje zoznam bežných úkonov, ktoré môžete vykonať vo vašom profile:

  • zmeniť obrázok hráča a menovku hráča,
  • vytvoriť avatar alebo zmeniť dizajn avatara,
  • zmeniť farbu profilu,
  • pridať alebo zmeniť vaše miesto pobytu a kartu hráča,
  • zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov,
  • zmeniť vzhľad offline.

Zobrazenie profilu:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte svoj obrázok hráča, stlačte tlačidlo A a potom vyberte položku Môj profil.

Tu môžete vybrať, čo chcete zmeniť.

Poznámka: Ak bola menovka hráča vytvorená počas úvodného nastavenia (menovku hráča ste si nevybrali sami), môžete ju raz bezplatne zmeniť. Potom sa účtuje každá zmena.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Aktualizácia profilu v konzole Xbox One, alebo iným problémom?