Presunutie profilu v službe Xbox do inej konzoly Xbox 360 pomocou disku flash alebo pamäťovej jednotky

Niekedy možno budete chcieť odstrániť profil Xbox zo svojej konzoly Xbox 360 a presunúť ho do inej konzoly Xbox 360. Svoj profil napríklad môžete chcieť použiť v konzole priateľa.

Profil Xbox možno medzi konzolami presúvať dvomi spôsobmi. Jedným z nich je jeho prevzatie do inej konzoly podľa pokynov na stránke Postup pridania alebo odstránenia profilu Xbox v konzole Xbox 360.

Druhou možnosťou je použitie disku USB flash alebo pamäťovej jednotky pre Xbox 360. Na tejto stránke nájdete postup, ako to urobiť, a tiež spôsob, ako profil Xbox obnoviť vo vlastnej konzole, keď prestanete hrať na konzole priateľa. Postupujte takto:

Krok č. 1: Odstráňte svoj profil Xbox zo svojej konzoly

  1. Pripojte disk USB flash alebo pamäťovú jednotku pre Xbox 360 (len pôvodná konzola Xbox 360) do konzoly.
  2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
  4. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  5. Vyberte položku Profiles (Profily) a potom vyberte svoj profil Xbox.
  6. Vyberte položku Move (Premiestniť).

    Poznámka: Týmto sa profil Xbox natrvalo odstráni z konzoly. Profil môžete presunúť späť do konzoly neskôr podľa pokynov v kroku č. 2.

  7. Vyberte disk USB flash alebo pamäťovú jednotku, do ktorej chcete profil Xbox presunúť.
  8. Po presunutí odpojte disk flash alebo pamäťovú jednotku od konzoly a zapojte ju do druhej konzoly.

Dôležitá informácia: Ak premiestnite profil Xbox do inej konzoly, bude sa zobrazovať výzva na zadanie hesla vášho účtu Microsoft. Túto výzvu na zadanie hesla nemožno zrušiť. Zabezpečuje ochranu účtu v prípade straty alebo krádeže vášho pamäťového zariadenia. Ďalšie informácie o ochrane profilu Xbox pomocou hesla nájdete v článku Správa prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox 360.

Krok č. 2: Presuňte svoj profil Xbox späť do svojej konzoly

Keď dohráte na konzole priateľa, zoberte si disk USB flash alebo pamäťovú jednotku domov a zapojte ju do svojej konzoly. Ak chcete svoj profil Xbox presunúť späť na pevný disk, vráťte sa do ponuky settings (nastavenia), vyberte položku System (Systém), položku Storage (Ukladacie zariadenia) a postupujte podľa výziev.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Presunutie profilu v službe Xbox do inej konzoly Xbox 360 pomocou disku flash alebo pamäťovej jednotky, alebo iným problémom?