Zmena profilu offline pre konzolu Xbox 360 na gamertag

Ak chcete profil offline skonvertovať na menovku hráča, uistite sa, že máte k dispozícii konto Microsoft, ktoré momentálne nie je priradené k inej menovke hráča. Ak konto Microsoft momentálne nemáte, pozrite stránku Správa konta Microsoft v konzole Xbox, kde zistíte, ako ho vytvoriť.

Poznámka Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek posúdiť menovku hráča ako škodlivú alebo nevhodnú (aj v prípade, že nástroj na zmenu menovky hráča ju umožní vytvoriť), a menovky hráča môžeme zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie o tom, prečo môžeme odstrániť menovky hráča, nájdete v téme Menovka hráča a skutočné meno na webovej lokalite Bezpečnosť služby Xbox.

Zmena profilu offline na gamertag

  1. Prihláste sa do profilu offline, ktorý chcete skonvertovať na menovku hráča.
  2. Stlačením tlačidla Sprievodca  otvorte sprievodcu MiniGuide.
  3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Profile (Profil).
  4. Vyberte položku Join Xbox Live (Registrovať sa v službe Xbox Live).
  5. Zadajte svoje meno.
  6. Zadajte e-mailovú adresu konta Microsoft.
  7. Zadajte heslo konta Microsoft.
  8. Skontrolujte informácie na obrazovke.
  9. Skontrolujte aktuálne nastavenie ochrany údajov.
  10. Prečítajte si Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft a vyberte položku Prijímam.

Poznámka: Ak budete postupovať podľa týchto krokov, skóre hráča z vášho profilu offline sa prenesie do vášho profilu v službe Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena profilu offline pre konzolu Xbox 360 na gamertag, alebo iným problémom?