Ako používať profil služby Xbox v inej konzole Xbox

Používanie profilu Xbox vo viacerých konzolách je jednoduché. Svoj profil Xbox napríklad môžete použiť v priateľovom dome alebo na druhej konzole u vás doma.

Presunutie profilu Xbox z jednej konzoly na druhú

Pred použitím profilu Xbox na inej konzole ho musíte prevziať do inej konzoly zo služby Xbox Live alebo z prenosného ukladacieho zariadenia, napríklad z disku flash alebo pamäťovej jednotky.

Poznámky:

  • Profil Xbox možno prevziať do viacerých konzol. V určitej chvíli však môžete byť prihlásení len v jednom profile.
  • Váš profil Xbox sa aktualizuje automaticky vo vašej konzole a v službe Xbox Live. Tento proces sa vykoná vždy po prihlásení alebo odhlásení vášho profilu.
  • Ak ste pri poslednom prihlásení do profilu použili inú konzolu, pri prihlasovaní na to budete upozornení. Pozrite si hlásenie Prihlásenie k vašej menovke hráča sa naposledy vykonalo na inej konzole.

Prevezmite profil Xbox zo služby Xbox Live (odporúča sa)

Ďalšie informácie o prevzatí profilu Xbox zo služby Xbox Live nájdete tu:

Prevzatie profilu Xbox do prenosného ukladacieho zariadenia, napríklad na disk flash alebo do pamäťovej jednotky

Ďalšie informácie o postupe prevzatia profilu Xbox do prenosného ukladacieho zariadenia, napríklad na disk flash alebo do pamäťovej jednotky, nájdete v článku Presunutie profilu Xbox do inej konzoly Xbox 360 pomocou disku flash alebo pamäťovej jednotky.

Poznámky:

  • Tento spôsob nie je k dispozícii v prípade konzoly Xbox One.
  • Ak presuniete profil Xbox pomocou disku USB flash alebo pamäťovej jednotky, pri prihlásení sa do profilu na prenosnom pamäťovom zariadení vás konzola vyzve na zadanie hesla účtu Microsoft. Táto výzva na zadanie hesla je trvalá a zabezpečuje ochranu účtu v prípade straty alebo krádeže pamäťového zariadenia.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ako používať profil služby Xbox v inej konzole Xbox, alebo iným problémom?