Zdieľať túto stránku

Používanie prístupového kódu a kontrola prístupu ku kontu Xbox Live v konzole Xbox 360

Prehľad

Prístup k svojmu kontu Xbox Live z konzoly Xbox 360 môžete kontrolovať nastavením prístupového kódu alebo vyžadovaním hesla konta Microsoft pri prihlasovaní do profilu. Informácie o vyžadovaní hesla konta Microsoft pri prihlasovaní do profilu nájdete na stránke Zabezpečenie profilu Xbox Live heslom.

POZNÁMKA: Tento článok sa vzťahuje len na konzolu Xbox 360. Ak sa zaujímate o verziu tohto článku, ktorá sa týka konzoly Xbox One, použite prepojenie Vyžiadanie prístupového kľúča pri nákupoch v konzole Xbox One.

Nastavenie prístupového kódu

Na kontrolu prístupu do konta Xbox Live môžete použiť prístupový kód – postupnosť tlačidiel na vašom ovládači konzoly Xbox 360. Po nastavení prístupového kódu ho bude musieť pred prihlásením v službe Xbox Live zadať každý, kto chce používať váš profil.

Ak chcete nastaviť prístupový kód v konzole Xbox 360, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Konto.
  1. Posuňte sa doprava a vyberte položku Account Security (Zabezpečenie konta).
  2. Vyberte položku Pass Code (Prístupový kód).
  3. Stláčaním tlačidiel X, Y, spúští, predných tlačidiel a smerového ovládača na ovládači konzoly zadajte kód pozostávajúci zo štyroch znakov.
  4. Znova zadajte kód, aby ste ho potvrdili.

Pri ďalšom prihlásení pomocou svojej menovky hráča v službe Xbox Live sa zobrazí výzva na zadanie prístupového kódu ku kontu Xbox Live.

Ak chcete zmeniť alebo obnoviť prístupový kód, zopakujte tento postup. Musíte zadať pôvodný prístupový kód a potom ho môžete zmeniť.

Nepamätám si prístupový kód ku kontu Xbox Live

Ak ste zabudli prístupový kód ku kontu Xbox Live, prevezmite svoj profil zo služby Xbox Live.

Rodičovská kontrola a bezpečnost online

Konzola Xbox 360 a služba Xbox Live ponúkajú rôzne možnosti bezpečnosti rodiny a bezpečnosti online pre konzolu aj pre kontá Xbox Live.

Obnovte svoje heslo konta Microsoft

Informácie o zmene vášho konta Microsoft a o tom, čo robiť, ak zabudnete svoje heslo konta Microsoft nájdete v časti Správa konta Microsoft.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie prístupového kódu a kontrola prístupu ku kontu Xbox Live v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku