Používanie prístupového kódu a kontrola prístupu ku kontu Xbox Live v konzole Xbox 360

Prehľad

Prístup k svojmu kontu Xbox Live z konzoly Xbox 360 môžete kontrolovať nastavením prístupového kódu alebo vyžadovaním hesla konta Microsoft pri prihlasovaní do profilu. Informácie o vyžadovaní hesla konta Microsoft pri prihlasovaní do profilu nájdete na stránke Zabezpečenie profilu Xbox Live heslom.

POZNÁMKA: Tento článok sa vzťahuje len na konzolu Xbox 360. Ak sa zaujímate o verziu tohto článku, ktorá sa týka konzoly Xbox One, použite prepojenie Vyžiadanie prístupového kľúča pri nákupoch v konzole Xbox One.

Nastavenie prístupového kódu

Na kontrolu prístupu do konta Xbox Live môžete použiť prístupový kód – postupnosť tlačidiel na vašom ovládači konzoly Xbox 360. Po nastavení prístupového kódu ho bude musieť pred prihlásením v službe Xbox Live zadať každý, kto chce používať váš profil.

Ak chcete nastaviť prístupový kód v konzole Xbox 360, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Konto.
  1. Posuňte sa doprava a vyberte položku Account Security (Zabezpečenie konta).
  2. Vyberte položku Pass Code (Prístupový kód).
  3. Stláčaním tlačidiel X, Y, spúští, predných tlačidiel a smerového ovládača na ovládači konzoly zadajte kód pozostávajúci zo štyroch znakov.
  4. Znova zadajte kód, aby ste ho potvrdili.

Pri ďalšom prihlásení pomocou svojej menovky hráča v službe Xbox Live sa zobrazí výzva na zadanie prístupového kódu ku kontu Xbox Live.

Ak chcete zmeniť alebo obnoviť prístupový kód, zopakujte tento postup. Musíte zadať pôvodný prístupový kód a potom ho môžete zmeniť.

Nepamätám si prístupový kód ku kontu Xbox Live

Ak ste zabudli prístupový kód ku kontu Xbox Live, prevezmite svoj profil zo služby Xbox Live.

Rodičovská kontrola a bezpečnost online

Konzola Xbox 360 a služba Xbox Live ponúkajú rôzne možnosti bezpečnosti rodiny a bezpečnosti online pre konzolu aj pre kontá Xbox Live.

Obnovte svoje heslo konta Microsoft

Informácie o zmene vášho konta Microsoft a o tom, čo robiť, ak zabudnete svoje heslo konta Microsoft nájdete v časti Správa konta Microsoft.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie prístupového kódu a kontrola prístupu ku kontu Xbox Live v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?