Zmena e-mailovej adresy priradenej ku kontu Microsoft

Zmena e-mailovej adresy konta Microsoft Prihláste sa do konta Microsoft, aby ste zmenili e-mailovú adresu priradenú ku kontu Microsoft.

Možno budete chcieť zmeniť z týchto dôvodov e-mailovú adresu (známu aj ako alias účtu), pomocou ktorej sa prihlasujete do konta Microsoft:

 • Zmenili ste poskytovateľov e-mailových služieb.
 • Zmenili ste si meno alebo spôsob oslovenia.
 • Chcete používať e-mailovú adresu, ktorú si ľahšie zapamätáte.
 • Uprednostňujete používanie telefónneho čísla na prihlásenie sa (možno použiť v prípade konzoly Xbox One, lokality Xbox.com alebo account.microsoft.com).

E-mailovú adresu konta Microsoft alebo telefónne číslo, ktoré používate na prihlásenie, si môžete zmeniť podľa krokov na tejto stránke.

Dôležité: Pred začatím budete potrebovať e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste použili pri vytváraní svojho konta Microsoft. Ak ich nepoznáte, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým kontom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.

Zmena e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla, pomocou ktorého sa prihlasujete do svojho konta Microsoft online

Krok č. 1: Pridajte napríklad novú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo

 1. Prihláste sa do konta Microsoft.
 2. V hornej časti obrazovky vyberte položku Vaše informácie.
 3. Vyberte položku Spravovať spôsob prihlasovania do konta Microsoft.
 4. Môže sa zobraziť výzva na opakované zadanie hesla alebo zadanie kódu odoslaného na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené vo vašom konte vo funkcii informácií o zabezpečení. Vďaka tomu budeme vedieť, že žiadosť prišla od vás.
 5. Vyberte buď položku Pridať e-mailovú adresu, alebo Pridať telefónne číslo.

  Poznámka: Ak sa v dolnej časti stránky zobrazí hlásenie Z bezpečnostných dôvodov budete musieť overiť primárny alias, ak chcete pridať ďalší alias, budete potrebovať buď overiť aktuálny primárny alias, alebo vyberte Premenovať. Ak vyberiete možnosť Premenovať, prejdite do časti"Ako premenovať neoverený primárny alias

 6. Ak ste vybrali možnosť Pridať e-mailovú adresu, postupujte podľa nasledujúcich krokov. V opačnom prípade prejdite ku kroku č. 7 a pridajte telefónne číslo.
  1. Ak si chcete vytvoriť novú e-mailovú adresu, vyberte možnosť Vytvoriť novú e-mailovú adresu a pridať ju ako alias a postupujte podľa pokynov.
  2. Ak chcete použiť e-mailovú adresu, ktorá nie je službou spoločnosti Microsoft (napríklad e-mailovú adresu v službe @gmail.com alebo @yahoo.com), vyberte možnosť Pridať existujúcu e-mailovú adresu ako alias konta Microsoft. Potom kliknite na možnosť Pridať alias.
   • Keď pridáte existujúcu e-mailovú adresu, bude sa vyžadovať overenie, že ste vlastníkom daného konta. Napravo od pridaného aliasu kliknite na položku Overiť a my pošleme overovaciu správu na danú e-mailovú adresu.
   • Keď prijmete overovací e-mail, kliknutím na uvedené prepojenie overte, že ste vlastníkom konta.
   • Poznámka: Vami zadaná e-mailová adresa sa ešte nesmie používať ako alias konta Microsoft.
 7. Ak ste vybrali možnosť Pridať telefónne číslo, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. V zozname vyberte svoju krajinu.
  2. Zadajte telefónne číslo, ktoré chcete použiť a vyberte položku Ďalej.
  3. Ak pridáte nové telefónne číslo, na dané číslo vám pošleme textovú správu za účelom overenia. Zadajte kód z textovej správy a vyberte položku Ďalej.

Krok 2: Nastavte novú e-mailovú adresu ako primárny alias

Po pridaní novej e-mailovej adresy ju musíte nastaviť ako primárny alias, aby sa zobrazoval pri prihlasovaní do všetkých zariadení a služieb. Postupujte takto:

Na stránke Správa aliasov konta vyberte v časti Alias konta možnosť Nastaviť ako primárnu pri e-mailovej adrese, ktorú chcete nastaviť ako primárnu.

Poznámka: Ako primárne aliasy možno použiť len e-mailové adresy.

Krok 3: Odstráňte starú e-mailovú adresu, ktorú už nechcete používať na prihlásenie

Poznámka: Ak sa rozhodnete odstrániť alias, ktorý používa doménu spoločnosti Microsoft, ako napríklad @hotmail.com, @outlook.com alebo @live.com, alias sa úplne odstráni a nebude k dispozícii na prihlasovanie do služieb spoločnosti Microsoft.

Ak chcete odstrániť e-mailovú adresu, ktorú už nepoužívate na prihlásenie do svojho konta, vyberte možnosť Odstrániť vedľa aliasu na stránke Správa aliasov konta, potom postupujte podľa uvedených pokynov.

Dôležité E-mailovú adresu neodstraňujte, ak ju chcete používať na odosielanie a prijímanie e-mailových správ.

Ako premenovať neoverený primárny alias

 1. Ak ste neboli schopní overiť váš primárny alias, kliknite na položku Premenovať vedľa primárneho aliasu na stránke Spravovanie spôsobu prihlásenia do Microsoftu.
 2. Vyberte položku Použiť existujúci alias alebo položku Použiť iný alias.
  1. Ak máte overený alias, ktorý chcete nastaviť ako primárny, kliknite na položku Použiť existujúci alias a v ponuke vyberte požadovanú e-mailovú adresu. V opačnom prípade prejdite na krok 4, ak chcete pridať alebo vytvoriť nový alias.
 3. Ak vyberiete možnosť Použiť iný alias, postupujte podľa týchto krokov:
  1. Ak si chcete vytvoriť novú e-mailovú adresu, vyberte možnosť Vytvoriť novú e-mailovú adresu ako primárny alias a kliknite na položku Premenovať primárny alias.
  2. Ak chcete použiť e-mailovú adresu, ktorá nie je službou spoločnosti Microsoft (napríklad e-mailovú adresu v službe @gmail.com alebo @yahoo.com), vyberte možnosť Použiť existujúcu e-mailovú adresu ako primárny alias. Potom kliknite na možnosť Premenovať primárny alias.
   • Keď pridáte existujúcu e-mailovú adresu, budete presmerovaní na stránku overenia e-mailovej adresy, aby ste dokázali, že ste vlastníkom daného konta. Na danú e-mailovú adresu vám pošleme správu s bezpečnostným kódom.
   • Keď prijmete overovací e-mail, zadajte poskytnutý bezpečnostný kód do poľa a kliknite na tlačidlo Overiť na potvrdenie, že ste vlastník konta.
   • Poznámka: Vami zadaná e-mailová adresa sa ešte nesmie používať ako alias konta Microsoft.
 4. Ak bude proces úspešný, zobrazí sa správa Zmenili ste názov primárneho aliasu. Okrem toho sa na stránke Spravovanie spôsobu prihlásenia do Microsoftu nahradí predtým neoverený primárny alias s novou adresou.

Poznámka: Môže trvať až 48 hodín, kým sa zmena týkajúca sa e-mailovej adresy prejaví vo všetkých službách spoločnosti Microsoft. Ak sa prihlásite do konta Microsoft v konzole Xbox One pomocou senzora Kinect, môžete byť dočasne požiadaní o manuálne prihlásenie sa s ovládačom. Ak sa po dvoch dňoch naďalej požaduje manuálne prihlásenie, skúste odstrániť svoje konto z konzoly a potom ho pridať späť do konzoly.

Na prihlásenie môžete použiť akúkoľvek e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré máte zadané ako alias. Aby ste sťažili možnosť neoprávneného preniknutia do vášho konta, zmeňte si nastavenia prihlasovania na vypnutie všetkých aliasov, ktoré nechcete používať na prihlásenie.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena e-mailovej adresy priradenej ku kontu Microsoft, alebo iným problémom?