Postup zmeny hesla účtu Microsoft

Zmena hesla Ak chcete zmeniť svoje heslo, prihláste sa do účtu Microsoft.

Heslo účtu Microsoft môžete zmeniť z konzoly Xbox 360 alebo online.

Poznámka: Táto stránky neopisuje postup na obnovenie hesla účtu Microsoft. Ak chcete obnoviť svoje heslo, prejdite na stránku obnovenie hesla online.

V nasledujúcich prípadoch si môžete chcieť zmeniť heslo:

 • Zdá sa, že váš účet používa niekto iný.
 • U online predajcu, u ktorého nakupujete, došlo k prelomeniu zabezpečenia a máte pocit, že ste použili rovnaké heslo aj pre svoj účet Microsoft.
 • Od zmeny vášho hesla prešiel dlhý čas a chcete byť zabezpečení.

Dôležitá informácia: Zmena hesla účtu Microsoft je miene odlišný proces než obnovenie zabudnutého hesla. Pred zmenou hesla si prečítajte nasledujúce informácie.

Postup zmeny hesla účtu Microsoft pomocou webového prehliadača

Postup zmeny hesla účtu Microsoft pomocou webového prehliadača.

Poznámka: Ak nepoznáte heslo svojho účtu Microsoft, nasledujúci postup online nebudete môcť použiť.

 1. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy a hesla účtu Microsoft.
 2. Na úvodnej obrazovke pod svojou profilovou fotografiou a e-mailovou adresou vyberte položku Change password (Zmeniť heslo).
 3. Môžete byť požiadaní o overenie vlastníctva účtu. Textovou správou alebo e-mailom dostanete bezpečnostný kód, ktorý potom zadáte na webovej stránke.
 4. Zadajte aktuálne heslo.
 5. Vytvorte si nové heslo a potvrďte ho.
 6. Vyberte položku Save (Uložiť).

Po zmene vám bude doručené oznámenie zaslané na existujúcu „informáciu o zabezpečení” (e-mailovú adresu a telefónne číslo). Ide o bezpečnostné opatrenie pre prípad, že zmeny urobil niekto iný. Ak sa to stane, zmenu môžete zrušiť podľa pokynov, ktoré obdržíte v oznámení.

Ak nedostanete oznámenie, prejdite na jednu z nasledujúcich stránok, kde nájdete ďalšie informácie:

Ak ste neaktualizovali svoj účet Microsoft o alternatívnu e-mailovú adresu alebo kontaktné informácie na zabezpečenie, alebo ak potrebujete svoje informácie o zabezpečení aktualizovať, pretože sa zmenili, prejdite na jednu z nasledujúcich stránok, kde nájdete ďalšie informácie:

Postup zmeny hesla účtu Microsoft v konzole Xbox 360

Ak chcete zmeniť svoje heslo z konzoly Xbox 360, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do svojej konzoly Xbox 360.
 2. Posuňte sa doprava na položku settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Účet).
 3. Posuňte sa doprava na položku Your Information (Vaše informácie) a vyberte položku Account Security (Zabezpečenie účtu).
 4. Vyberte položku Change Password (Zmeniť heslo).
 5. Zadajte aktuálne heslo, dvakrát zadajte nové heslo a potom vyberte položku Change Now (Zmeniť).
 6. Ak chcete heslo uložiť, aby ste sa pomocou neho mohli prihlasovať v iných službách Microsoft, po zobrazení výzvy vyberte položku Yes (Áno).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Postup zmeny hesla účtu Microsoft, alebo iným problémom?