Kontrola zostatku na účte Microsoft

Zostatok na účte Microsoft môžete skontrolovať na stránke fakturácie na lokalite Xbox.com alebo pomocou svojej konzoly Xbox. Podrobnosti nájdete na tejto stránke.

Poznámka: Informácie o tom, ako pridať alebo odstrániť možnosť platby, prípadne zrušiť automatické obnovovanie predplatného služby Xbox Live, nájdete Správa možností platby online.

Na tejto stránke

Postup v prehľadávači: kontrola zostatku na účte Microsoft

 1. Vo webovom prehľadávači sa prihláste do účtu Microsoft.
 2. Po prihlásení môžete zostatok účtu skontrolovať podľa týchto postupov:
  • Vyberte domovskú obrazovku. Zostatok účtu vrátane zostatkov s končiacou platnosťou sa zobrazuje v časti Money & gift cards (Peniaze a darčekové karty).
  • Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti o zostatku, vyberte položky Payment & billing (Platba a fakturácia) a potom Payment Options (Možnosti platby). Môže sa zobraziť výzva na opätovné prihlásenie. Zobrazí sa zostatok účtu vrátane zostatkov s končiacou platnosťou a možnosti pridania ďalších peňazí na účet.

Postup pre konzolu Xbox One: kontrola zostatku na účte Microsoft

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Prihlásiť sa.
 3. Posuňte sa nadol a výberom svojho konta sa prihláste.
 4. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 5. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 6. V časti My Account (Môj účet) vyberte položku Payment & Billing (Platby a faktúry). Zostatok na účte sa zobrazí v blízkosti dolnej časti obrazovky.

Postup pre konzolu Xbox 360: kontrola zostatku na účte Microsoft

 1. Prihláste sa pomocou menovky hráča v službe Xbox Live.
 2. Na paneli prejdite do časti settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Účet).
Na hlavnej obrazovke Settings (Nastavenia) je zvýraznená dlaždica Account (Účet).
 1. Vyberte položku Manage Payment Options (Spravovať možnosti platby).
 2. Zostatok na účte sa zobrazí v hornej časti zoznamu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Kontrola zostatku na účte Microsoft, alebo iným problémom?