Zdieľať túto stránku

Kontrola zostatku na účte Microsoft

Zostatok na účte Microsoft môžete skontrolovať na stránke fakturácie na lokalite Xbox.com alebo pomocou svojej konzoly Xbox. Podrobnosti nájdete na tejto stránke.

Poznámka: Informácie o tom, ako pridať alebo odstrániť možnosť platby, prípadne zrušiť automatické obnovovanie predplatného služby Xbox Live, nájdete Správa možností platby online.

Na tejto stránke

Postup v prehľadávači: kontrola zostatku na účte Microsoft

 1. Vo webovom prehľadávači sa prihláste do účtu Microsoft.
 2. Po prihlásení môžete zostatok účtu skontrolovať podľa týchto postupov:
  • Vyberte domovskú obrazovku. Zostatok účtu vrátane zostatkov s končiacou platnosťou sa zobrazuje v časti Money & gift cards (Peniaze a darčekové karty).
  • Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti o zostatku, vyberte položky Payment & billing (Platba a fakturácia) a potom Payment Options (Možnosti platby). Môže sa zobraziť výzva na opätovné prihlásenie. Zobrazí sa zostatok účtu vrátane zostatkov s končiacou platnosťou a možnosti pridania ďalších peňazí na účet.

Postup pre konzolu Xbox One: kontrola zostatku na účte Microsoft

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Prihlásiť sa.
 3. Posuňte sa nadol a výberom svojho konta sa prihláste.
 4. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 5. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 6. V časti My Account (Môj účet) vyberte položku Payment & Billing (Platby a faktúry). Zostatok na účte sa zobrazí v blízkosti dolnej časti obrazovky.

Postup pre konzolu Xbox 360: kontrola zostatku na účte Microsoft

 1. Prihláste sa pomocou menovky hráča v službe Xbox Live.
 2. Na paneli prejdite do časti settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Účet).
Na hlavnej obrazovke Settings (Nastavenia) je zvýraznená dlaždica Account (Účet).
 1. Vyberte položku Manage Payment Options (Spravovať možnosti platby).
 2. Zostatok na účte sa zobrazí v hornej časti zoznamu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Kontrola zostatku na účte Microsoft, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku