Zdieľať túto stránku

Postup pri odstránení konta Microsoft a osobných údajov s ním spojených

Pri registrácii menovky hráča Xbox ste tento účet spojili s účtom Microsoft. Tento účet sa vyžaduje na preberanie akéhokoľvek obsahu zo služby Xbox Live a používanie služieb.

Ďalšie informácie o správe účtu Microsoft vrátane zmeny účtu Microsoft prepojeného s menovkou hráča nájdete na stránke Technická podpora na spravovanie účtu. Pamätajte na to, že momentálne nemôžete presunúť menovku hráča z jedného účtu Microsoft do iného.

Poznámka: Ak chcete len zrušiť svoj účet Microsoft, pozrite si článok Možnosti zrušenia účtu Microsoft.

Odstránenie osobných údajov

 • Odstránenie priateľov:
  1. Vo webovom prehliadači sa prihláste na stránku Priatelia v Xboxe.
  2. Vyhľadajte a vyberte priateľa, ktorého chcete odstrániť.
  3. Vyberte položku Odstrániť.
  4. Vyberte položku Yes (Áno).
  5. Tento postup zopakujte pri všetkých priateľoch.

  Ak chcete priateľov odstrániť pomocou konzoly, postupujte podľa krokov v časti Odstránenie priateľa na stránke Vyhľadávanie a kontaktovanie priateľov v službe Xbox Live.

 • Vymazanie informácií o profile:
  1. Prihláste sa na stránku Prispôsobiť profil.
  2. Vyberte položku Customize profile (Prispôsobiť profil).
  3. V profile zmeňte polia prispôsobenia.
  4. Výberom položky Save (Uložiť) uložte zmeny.
 • Zmena mena vo fakturačných údajoch kontaktu:
  1. Prihláste sa na stránku My account (Môj účet).
  2. Vyberte položku Payment & billing (Platba a fakturácia) (môže sa zobraziť výzva na zadanie zaslaného kódu, ktorý je priradený k vášmu účtu Microsoft).
  3. Vyberte položku Billing info (Fakturačné informácie) a potom položku Edit profile (Upraviť profil).
  4. Zmeňte meno vlastníka účtu na „Close“ (Zrušiť) a priezvisko na „Account“ (Účet).
  5. Výberom položky Save (Uložiť) uložte zmeny. (Tento postup môžete vykonať aj v konzole.)
 • Odstránenie možnosti platby:
  1. Prihláste sa na stránku My account (Môj účet).
  2. Vyberte položku Payment & billing (Platba a fakturácia) (môže sa zobraziť výzva na zadanie zaslaného kódu, ktorý je priradený k vášmu účtu Microsoft).
  3. Vyberte položku Payment options (Možnosti platby).
  4. Vyberte možnosť platby a potom položku Remove (Odstrániť).
 • Nastavenie preferovaných kontaktných údajov v službe Microsoft Profile Center:
  1. Vo webovom prehliadači sa prihláste na stránku Profile center. Prihláste sa pomocou svojho účtu Microsoft.
  2. Vyberte položky My profile (Môj profil) a My personal information (Moje osobné informácie) a nastavte alebo odstráňte všetky osobné údaje.
  3. Ak chcete nastaviť alebo odstrániť kontaktné predvoľby, vyberte možnosť Manage communications (Spravovať komunikáciu).

Zrušenie existujúceho konta Microsoft

Keď účet Xbox presuniete do nového účtu Microsoft, môžete pôvodný účet zrušiť.

Pre samostatné kontá

Ak chcete konto Microsoft úplne odstrániť, musíte z neho najprv odstrániť osobné údaje, ako je uvedené v predchádzajúcich častiach tohto článku. Odstránením informácií z konta Microsoft sa toto konto zruší. Pamätajte na to, že zrušené konto Microsoft už nemožno obnoviť. Po dokončení tohto postupu sa natrvalo odstráni všetok obsah spojený s týmto účtom vrátane obsahu na prevzatie, obsahu služby Zune, prístupu k uloženým hrám a dosiahnutých výsledkov.

Aktuálny účet Microsoft a menovka hráča tiež nebudú dostupné pre žiadne budúce účty v službe Xbox Live. Všetky informácie sa natrvalo odstránia.

 1. Skontrolujte, či s účtom nie je spojené žiadne existujúce predplatné ani splatné sumy.
 2. Prihláste sa do konta Microsoft.
 3. Vyberte položku Security (Zabezpečenie) a potom položku More security settings (Ďalšie nastavenia zabezpečenia).
 4. V spodnej časti obrazovky vyberte položku Close my account (Zrušiť účet).
 5. Vyberte položku Next (Ďalej).
 6. Skontrolujte a potvrďte všetky polia na stránke.
 7. Z rozbaľovacej ponuky vyberte dôvod zrušenia účtu a potom položku Mark account for closure (Označiť účet na zrušenie).
 8. Problémy so zrušením účtu:
  • Ak máte problémy so zrušením účtu v dôsledku existujúceho predplatného, znamená to, že ste účet Xbox nepresunuli do nového účtu Microsoft. Presuňte účet Xbox podľa kroku č. 5 vyššie v časti Odstránenie osobných údajov.
  • Riešenia iných problémov nájdete na stránke Pomocník pre účet Microsoft.

Pre rodinné alebo detské účty

Ak chcete zrušiť účet Microsoft, ktorý je rodičovským účtom detského účtu, musíte príslušný detský účet presunúť do nového účtu, skôr než aktuálny účet zrušíte.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Postup pri odstránení konta Microsoft a osobných údajov s ním spojených, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku