Zdieľať túto stránku

Zmena hosťovského hesla v konzole Xbox One

Prehľad

Ak chcete zmeniť hosťovské heslo v konzole Xbox One, musíte najprv odstrániť existujúce hosťovské heslo. Všetky obmedzenia obsahu vytvorené pomocou existujúceho hosťovského hesla sa odstránia, preto ich pri vytvorení nového hesla budete musieť znova nastaviť.

Poznámka: Ak ste zabudli existujúce hosťovské heslo, postupujte podľa krokov v článku Zabudli ste hosťovské heslo uložené v konzole Xbox One.

Krok 1: Odstráňte existujúce hosťovské heslo

Najskôr odstráňte existujúce hosťovské heslo. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Prihlásiť sa.
 3. Posuňte sa nadol a vyberte konto, do ktorého sa chcete prihlásiť.
  Poznámka: Do účtu musíte byť prihlásení ako dospelý.
Prihlasovacia obrazovka konzoly Xbox One otvorená zo sprievodcu
 1. Po prihlásení sa do konta stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
Úvodná obrazovka Xbox One so zobrazeným sprievodcom
 1. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
Hlavná obrazovka nastavení konzoly Xbox One otvorená zo sprievodcu
 1. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
Panel nastavení, ktorý sa otvára zo sprievodcu. Zvýraznená je možnosť All Settings (Všetky nastavenia).
 1. Vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Signed-out content restrictions (Obmedzenia obsahu po odhlásení).
Obrazovka System settings (Nastavenia systému) so zvýraznenou položkou Signed-out content restrictions (Obmedzenia obsahu po odhlásení)
 1. Zadaním hesla potvrďte svoju totožnosť.
Obrazovka zadávania hesla s klávesnicou na obrazovke
 1. Vyberte položku Remove guest key (Odstrániť kľúč hosťa).
Obrazovka Signed-out content restrictions (Obmedzenia obsahu po odhlásení) so zvýraznenou položkou Remove guest key (Odstrániť hosťovské heslo)
 1. Zadajte existujúce hosťovské heslo, aby ste ho odstránili.
Obrazovka Enter the guest key (Zadajte hosťovské heslo) obsahuje klávesnicu.
Poznámka: Ak ste zabudli svoje hosťovské heslo, zadajte trikrát nesprávne hosťovské heslo a konzola vás vyzve na zadanie vášho hesla. Zadajte svoje heslo na odstránenie hosťovského hesla.
Obrazovka zadávania hesla s klávesnicou na obrazovke

Krok č. 2: Vytvorenie nového hosťovského hesla

Vytvorenie nového hosťovského hesla na nahradenie odstráneného. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Obmedzenia obsahu po odhlásení.
 5. Vyberte položku Create a guest key (Vytvoriť hosťovské heslo).
Obrazovka Signed-out content restrictions (Obmedzenia obsahu po odhlásení) so zvýraznenou položkou Create a guest key (Vytvoriť hosťovské heslo)
 1. Pomocou ovládača nastavte šesťmiestne prístupové heslo. Použite heslo, ktoré si zapamätáte, ale ostatní ho nebudú vedieť uhádnuť.
Obrazovka Set your passkey (Nastaviť prístupové heslo) obsahuje klávesnicu

Krok č. 3: Udelenie prístupu k obsahu a aplikáciám hosťovskému heslu

Po vytvorení hosťovského hesla sa zobrazí obrazovka Signed-out content restrictions (Obmedzenia obsahu po odhlásení). Teraz pridajte obmedzenia obsahu alebo aplikácií pre hosťovské heslo, ktoré ste vytvorili. Postupujte takto:

 1. Vyberte položku Access to content & apps (Prístup k obsahu a aplikáciám).
Obrazovka Signed-out content restrictions (Obmedzenia obsahu po odhlásení) so zvýraznenou položkou Access to content (Prístup k obsahu) nastavenou na Unrestricted (Neobmedzené).
 1. Posuňte sa nadol a vyberte úroveň obsahu vhodnú pre daný vek, ktorú chcete povoliť hosťom používať. Hodnotenia vhodné pre daný vek sú určené podľa vašej lokality. Popis dostupného obsahu pre každú vekovú skupinu je zobrazený na pravej strane obrazovky. Po skončení stlačte tlačidlo B na ovládači.
Obrazovka vekovej kategórie s vybranou možnosťou Appropriate up to age 14 (Vhodné do 14 rokov)
 1. V prípade iných nastavení ako neobmedzených môžete výberom možnosti Hide listings in search, stores & apps (Skryť zoznamy pri vyhľadávaní, v obchodoch a aplikáciách) skryť všetky zoznamy v aplikáciách alebo obsahu, ktoré nie sú vhodné vzhľadom k veku. Po skončení stlačte tlačidlo B na ovládači.
Obrazovka Guest access to content & apps (Prístup k obsahu a aplikáciám) s vybranou možnosťou Hide listing in search, stores & apps (Skryť zoznamy pri vyhľadávaní, v obchodoch a aplikáciách).
 1. Neslušné televízne programy sú predvolene blokované. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte položku Unblock explicit TV (Odblokovať neslušné televízne programy), a po skončení stlačte tlačidlo B na ovládači.
Na obrazovke s výzvou Unblock explicit TV? (Odblokovať neslušné televízne programy) sa nachádzajú možnosti Unblock (Odblokovať) a Cancel (Zrušiť), ktorá je zvýraznená.
 1. Predvolene konzola umožňuje prevzatie alebo vytvorenie nových účtov, ak v konzole nie je nikto prihlásený. Ak chcete zablokovať túto funkciu, uistite sa, že nie je vybratá možnosť Let people download & make new accounts (Povoliť prevzatie a vytvorenie nových účtov).
Obrazovka Signed-out content restrictions (Obmedzenia obsahu po odhlásení) so zvýraznenou položkou Let people download & make new accounts (Povoliť prevzatie a vytvorenie nových účtov)

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena hosťovského hesla v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku