Zdieľať túto stránku

Odstránenie prístupového hesla v konzole Xbox One

Ak potrebujete zmeniť funkcie zabezpečenia v konzole Xbox One, najprv musíte odstrániť osobné prístupové heslo. Informácie o spôsobe jeho odstránenia nájdete v tomto článku. Po odstránení svojho prístupového hesla môžete vytvoriť nové.

Odstránenie prístupového hesla

Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
Na ľavej strane úvodnej obrazovky konzoly Xbox sa zobrazí sprievodca.
 1. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
V sprievodcovi je zvýraznená ikona nastavení.
 1. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
V časti Settings (Nastavenia) je zvýraznená možnosť All Settings (Všetky nastavenia).
 1. V časti Account (Účet) vyberte položku Sign-in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo).
Na obrazovke Account Settings (Nastavenia účtu) je zvýraznená možnosť Sign in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo).
 1. Vyberte položku Delete my passkey (Odstrániť prístupové heslo).
Na obrazovke Sign in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo) je zvýraznená možnosť Delete my passkey (Odstrániť prístupové heslo).

Nastavte svoje predvoľby prihlasovania

Dôležité: Ak ste predtým nakonfigurovali nastavenia tak, aby na nákupy alebo zmenu nastavení bolo potrebné prístupové heslo, konzola Xbox One bude predvolene vyžadovať heslo, kým nezmeníte predvoľby zabezpečenia. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. V časti Konto vyberte položku Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo.
 5. V časti Sign-in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo) vyberte položku Change my sign-in & security preferences (Zmeniť moje prihlasovacie predvoľby a predvoľby zabezpečenia).
Na obrazovke Sign in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo) je zvýraznená možnosť Change my sign-in & security preferences (Zmena prihlasovacích predvolieb a predvolieb zabezpečenia).
 1. Posuňte sa doprava a vyberte položku No barriers (Žiadne bariéry). Tým sa odstránia všetky požiadavky na heslá alebo prístupové heslá, ktoré boli použité na nastavenia alebo nákupy. Ak chcete, môžete vybrať možnosť Customize (Prispôsobiť) a určiť, kedy sa má vyžadovať heslo alebo prístupové heslo.
Zobrazia sa rôzne možnosti prihlásenia a zabezpečenia. Zvýraznená je možnosť No barriers (Žiadne bariéry).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Odstránenie prístupového hesla v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku