Nedostali ste kód zabezpečenia

Kedykoľvek zobrazíte alebo zmeníte osobné informácie alebo pridáte do konta Microsoft nové kontaktné informácie, vygeneruje sa kód zabezpečenia. Tento kód sa odošle na e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu uvedené v časti s informáciami o zabezpečení konta. Potom sa zobrazí výzva na zadanie kódu, aby ste zmenu potvrdili. Vo všeobecnosti by ste kód mali dostať za krátku chvíľu.

Príčiny, prečo ste kód zabezpečenia nedostali, a kroky, ktoré treba vyskúšať

Informácie o zabezpečení sú zastarané alebo nedostupné

Kód ste nemuseli dostať, pretože vaše informácie o zabezpečení sú zastarané alebo k nim už nemáte prístup (napríklad ste zmenili svoje e-mailové adresy alebo telefónne čísla).

Ak chcete problém vyriešiť, musíte informácie o zabezpečení aktualizovať. Ďalšie informácie nájdete v článku Aktualizácia všetkých informácií o zabezpečení konta Microsoft.

Ďalšie príčiny, prečo ste kód nedostali

Ak ihneď nedostanete kód zabezpečenia, oneskorenie môžu spôsobovať problémy na strane poskytovateľa bezdrôtového pripojenia alebo poskytovateľa internetových služieb. Môžete vyskúšať tieto postupy:

  1. Ak čakáte na prijatie kódu prostredníctvom e-mailu, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou.
  2. Skúste počkať trochu dlhšie. Niektorí poskytovatelia služieb spracúvajú požiadavky pomalšie než iní.
  3. Ak kód napriek tomu nedostanete, odporúčame použiť iný zabezpečený spôsob kontaktovania spojený s kontom, aby ste kód dostali.

Poznámka: Ak požiadate o nový kód, predtým vyžiadaný kód sa stane neplatným. Ak zadáte predchádzajúci kód, zobrazí sa chybové hlásenie, že kód nie je platný.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nedostali ste kód zabezpečenia, alebo iným problémom?