Správa „Your gamertag was last signed in on another Xbox console” (Prihlásenie k vašej menovke hráča sa vykonalo na inej konzole)

Ak ste pri poslednom prihlásení do svojho profilu použili inú konzolu, než akú používate na prihlásenie teraz, pri prihlasovaní sa môže zobraziť nasledujúca správa:

Prihlásenie k vašej menovke hráča sa vykonalo na inej konzole.

Čo mám po zobrazení tohto hlásenia robiť?

To znamená, že pri poslednom prihlásení k profilu ste použili inú konzolu Xbox. Ak je to pravda, správu ignorujte a môžete sa začať zabávať. Správa slúži len na informačné účely. Svoje prihlasovacie predvoľby môžete nastaviť tak, aby ste mohli riadiť prístup k svojmu profilu na inej konzole. Pozrite si ďalšie informácie podľa typu vašej konzoly:

Ak ste hrali u priateľa a nepamätáte si, či ste si nechali svoj profil v jeho konzole, alebo či ste si v danej konzole uložili svoje heslo, heslo si môžete zmeniť, aby ste zabránili použitiu vášho profilu niekým iným.

  1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
  2. Pod svojim obrázkom profilu vyberte možnosť Change your password (Zmeniť heslo). Z dôvodu citlivosti informácií o zabezpečení možno budete vyzvaní na opätovné zadanie hesla na zadanie kódu, ktorý pošleme na jednu z vašich e-mailových adries alebo telefónnych čísiel, uložených ako informácie o zabezpečení vo vašom účte, aby sme vedeli, že žiadosť prišla od vás.
  3. Vytvorte a potvrďte nové heslo.

Ak používate konzolu Xbox 360, svoj profil tiež môžete odstrániť zo všetkých konzol:

  1. Prihláste sa na lokalite Xbox.com. Možno vás vyzveme, aby ste zadali svoje heslo alebo bezpečnostný kód, ktorý pošleme na váš telefón alebo alternatívnu e-mailovú adresu.
  2. Vyberte položku Xbox Settings (Nastavenia konzoly Xbox).
  3. Vyberte položku See Xbox 360 profile protection (Zobrazenie ochrany profilu konzoly Xbox 360).
  4. Vyberte položku Require Profile Download (Vyžadovať prevzatie profilu).

Čo mám robiť, ak som svoj profil neprevzal(-a) do inej konzoly?

Ak sa toto hlásenie zobrazilo napriek tomu, že ste sa v poslednej dobe neprihlásili do svojho profilu v službe Xbox Live z inej konzoly, váš účet môže používať niekto iný. Ak budete mať kedykoľvek podozrenie, že váš účet bol napadnutý hackerom, ako prvé by ste si mali zmeniť heslo:

  1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
  2. Pod svojim obrázkom profilu vyberte možnosť Change your password (Zmeniť heslo). Z dôvodu citlivosti informácií o zabezpečení budete vyzvaní na zadanie kódu, ktorý pošleme na jednu z vašich e-mailových adries alebo telefónnych čísiel, uložených ako informácie o zabezpečení vo vašom účte, aby sme vedeli, že žiadosť prišla od vás.
  3. Vytvorte a potvrďte nové heslo.

Ak máte podozrenie z narušenia bezpečnosti svojho účtu, informácie o ďalšom postupe nájdete v článku Riešenie problému s ohrozeným kontom. Toto riešenie vás prevedie postupom, ako zistiť, či boli vo vašom účte vykonané nejaké zmeny, vrátane uskutočnených nákupov.

Ďalšie informácie o zabezpečení účtu nájdete v článku Zabezpečenie konta Microsoft.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Správa „Your gamertag was last signed in on another Xbox console” (Prihlásenie k vašej menovke hráča sa vykonalo na inej konzole), alebo iným problémom?