Správa nastavení ochrany osobných údajov aplikácií v konzole Xbox One

Keď si stiahnete aplikácie z Microsoft Storu do konzoly Xbox One, každá aplikácia si vyžiada povolenie na prístup k údajom vo vašej konzole. Pomocou nastavení ochrany osobných údajov v konzole môžete kontrolovať, aké údaje spoločnosť Microsoft zhromažďuje a ako ich používa.

Správa nastavení ochrany osobných údajov aplikácií v konzole Xbox One

Spravovanie nastavení ochrany osobných údajov aplikácií a zhromažďovaných údajov pomocou konzoly:

  1. V konzole Xbox One vyberte položku Settings (Nastavenia) > Privacy & online safety (Ochrana súkromia a bezpečnosť online) > App privacy (Ochrana súkromia v aplikáciách).
  2. V zozname začiarknite políčka vedľa údajov, ktorých zhromažďovanie povoľujete.

Poznámka: Keď aplikácii udelíte povolenie v konzole, toto povolenie sa uloží iba v danej konzole. Ak používate viacero konzol, nezabudnite udeliť aplikáciám povolenie na všetkých konzolách.

Správa nastavení ochrany osobných údajov aplikácií pre detské konto

Ak používate detské konto, na zmenu nastavení ochrany súkromia bude potrebné prihlásenie dospelej osoby, ktorá je členom vašej rodiny, do jej konta Microsoft. Spravovanie nastavení ochrany osobných údajov aplikácií a toho, aký druh údajov z detského konta sa môže zhromažďovať, pomocou konzoly:

  1. Prihláste sa do konzoly s kontom Microsoft dospelej osoby.
  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) > Family (Rodina).
  3. Vyberte detské konto, ktoré chcete spravovať, a prejdite do ponuky Privacy & online safety (Ochrana súkromia a bezpečnosť online) > App privacy (Ochrana súkromia v aplikáciách), aby ste mohli udeliť aplikáciám povolenie.

Poznámka: Ak je prihlásených viacero hráčov, aplikácia získa prístup iba k tým údajom, pre ktoré udelili povolenie všetci používatelia.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Správa nastavení ochrany osobných údajov aplikácií v konzole Xbox One , alebo iným problémom?