Správa prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox 360

Prehľad

Existuje viacero možností na spravovanie prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox 360. Heslo účtu Microsoft môžete uložiť vo svojej konzole, aby ste ho nemuseli zakaždým zadávať. Alebo môžete nastaviť konzolu na vyžadovanie hesla pri každom prihlásení kvôli zvýšeniu bezpečnosti.

Môžete tiež na diaľku odstrániť svoje heslo z iných konzol Xbox 360, aby váš účet nemohli používať iní ľudia bez vášho povolenia.

Na tejto stránke je uvedený postup, ako spravovať tieto prihlasovacie predvoľby.

Témy

Vyberte si, či sa má pri prihlasovaní vyžadovať heslo

Pri prvom nastavení konzoly Xbox 360 alebo po prevzatí profilu Xbox Live do konzoly môžete zvoliť, či si má konzola zapamätať vaše heslo. Pri predvolenom nastavení, sa heslo neukladá.

 •  Ak sa chcete prihlasovať bez zobrazovania výzvy na zadanie hesla, vyberte možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo).
 • Majte na pamäti, že keď vyberiete túto možnosť, do vašej konzoly sa bude môcť prihlásiť ktokoľvek vo vašom mene a používať informácie vášho účtu. To znamená aj uložené informácie o kreditnej karte.
 • Ak chcete, aby sa pri prihlasovaní do vášho profilu v konzole zobrazila výzva na zadanie hesla, ponechajte políčko Remember Password (Zapamätať si heslo) nezačiarknuté. Táto možnosť je vhodná vtedy, ak majú k vašej konzole prístup ostatní členovia domácnosti alebo ak ste si prevzali profil do konzoly u svojho priateľa.
Na obrazovke Download Profile (Prevziať profil) je zvýraznená možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo).

Zmena nastavenia z vyžadovania hesla na nevyžadovanie

Ak ste nastavili svoju konzolu tak, aby sa pri každom použití zobrazila výzva na zadanie hesla, túto možnosť môžete pri ďalšom prihlásení zmeniť.

Keď sa zobrazí výzva na zadanie hesla účtu Microsoft, vyberte možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo). Následne sa už výzva nebude zobrazovať.

Zmena nastavenia z nevyžadovania hesla na vyžadovanie

Ak sa pri prihlasovaní nezobrazuje výzva na zadanie hesla, ale rozhodli ste sa, aby sa výzva zobrazovala kvôli zvýšeniu bezpečnosti, zmeňte to takto:

 1. Prihláste sa do konzoly pomocou menovky hráča a hesla v službe Xbox Live.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Account Management (Správa účtu).
 3. Posuňte sa doprava a vyberte položku Account Security (Zabezpečenie účtu).
Na obrazovke Account Management (Správa účtu) je zvýraznená možnosť Account Security (Zabezpečenie účtu).
 1. Vyberte možnosť Password at Sign-In (Heslo pri prihlasovaní).
Na obrazovke Account Security (Zabezpečenie účtu) je zvýraznená možnosť Password at Sign-in (Heslo pri prihlasovaní).
 1. Vyberte možnosť Require Password Here (Tu požadovať heslo). Po zobrazení výzvy vyberte položku Continue (Pokračovať).
Obrazovka Password at Sign-In (Heslo pri prihlasovaní) obsahuje možnosti On All Other Consoles (Na všetkých ďalších konzolách) a Require Password Here (Tu požadovať heslo). Druhá možnosť je zvýraznená.

Pri ďalšom prihlásení pomocou menovky hráča Xbox Live sa v konzole zobrazí výzva na zadanie hesla účtu Microsoft.

Odstránenie hesla z iných konzol Xbox 360 na diaľku

Ak svoj profil v službe Xbox Live prevezmete do inej konzoly a nebude chránený heslom, prípadne bude bezpečnosť hesla narušená, môžete heslo na diaľku odstrániť, aby k vášmu profilu nemal nikto prístup. Urobiť to môžete dvoma spôsobmi:

1. možnosť: Zmeňte heslo. Pri ďalšom pokuse o prihlásenie sa do konzoly, v ktorej bolo uložené vaše heslo, bude prihlasovanie neúspešné, pokiaľ používateľ nepozná nové heslo.

2. možnosť: Odstráňte profil zo všetkých konzol Xbox 360, do ktorých bol predtým prevzatý. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do svojho účtu na lokalite Xbox.com.
 2. Vyberte možnosť Xbox settings (Nastavenia konzoly Xbox) v rozbaľovacej ponuke menovky hráča.
 3. Vyberte položku Xbox 360 profile protection (Ochrana profilu konzoly Xbox 360).
 4. Vyberte položku Require Profile Download (Vyžadovať prevzatie profilu).

Po vybratí možnosti Require Profile Download (Vyžadovať prevzatie profilu) sa zmena prejaví okamžite. Váš profil a vaša história zostanú uložené v službách Xbox.com, Xbox Live a v konzolách Xbox 360. Ak však bude chcieť ktokoľvek (vrátane vás) používať konzolu Xbox 360 s vaším profilom v nej, pred pripojením k službe Xbox Live bude musieť znova prevziať váš profil.

Ďalšie informácie o prevzatí profilu nájdete v článku Prevzatie profilu v službe Xbox Live do inej konzoly Xbox 360 alebo jeho opätovné prevzatie.

Na stránke Xbox 360 Profile Protection (Ochrana profilu konzoly Xbox 360) sa zobrazuje, kedy ste naposledy používali konzolu a či pri prihlasovaní vyžadujete heslo.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Správa prihlasovacích predvolieb v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?