Konzola Xbox 360 nezobrazuje výzvu na zadanie kódu zabezpečenia

Nastavenie dvojstupňového overovania Prihláste sa do svojho konta Microsoft, vytvorte si heslo aplikácie a povoľte dvojstupňové overovanie vo vašom konte.

Je aktivované dvojstupňové overovanie. Ako sa prihlásim do konzoly Xbox 360, ktorá nezobrazuje výzvu na zadanie kódu zabezpečenia?

Ak sa chcete prihlásiť v konzole Xbox 360 s povoleným dvojstupňovým overovaním, musíte si najskôr vytvoriť heslo aplikácie. Pomocou tohto hesla sa budete prihlasovať do konzoly namiesto hesla účtu Microsoft.

Nastavenie hesla aplikácie

 1. Prihláste sa do konta Microsoft.
 2. V časti Zabezpečenie sa vám pri posúvaní nadol zobrazí možnosť Ďalšie možnosti zabezpečenia.

  Poznámka Keďže informácie o zabezpečení sú citlivou záležitosťou, chceme vám odoslať kód, aby sme vedeli, že ste to skutočne vy.

 3. Vyberte možnosť Vytvoriť nové heslo aplikácie.
 4. Poznačte si heslo aplikácie, ktoré vygeneruje systém. Keď sa v konzole Xbox 360 zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte toto heslo.

  Dôležité Odporúčame vám, aby ste si toto heslo uložili na bezpečné miesto.

 5. Ak si chcete heslo uložiť v konzole, začiarknite políčko, keď sa zobrazí výzva, či chcete heslo uložiť.

Zmena hesla aplikácie

Heslo aplikácie sa z dôvodu zvýšenia zabezpečenia konta odporúča meniť. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do konta Microsoft.
 2. V časti Zabezpečenie sa vám pri posúvaní nadol zobrazí možnosť Ďalšie možnosti zabezpečenia.

  Poznámka Keďže informácie o zabezpečení sú citlivou záležitosťou, chceme vám odoslať kód, aby sme vedeli, že ste to skutočne vy.

 3. Vyberte položku Odstrániť existujúce heslo aplikácie.

  Poznámka Týmto sa odstránia všetky heslá aplikácií, ktoré ste si vytvorili pre rôzne zariadenia alebo aplikácie. Všetky musíte potom po jednom nahradiť.

 4. Ak chcete vytvoriť nové heslo aplikácie, postupujte podľa krokov v časti Set up an app password (Nastavenie hesla aplikácie) vyššie v tomto článku.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Konzola Xbox 360 nezobrazuje výzvu na zadanie kódu zabezpečenia, alebo iným problémom?