Zdieľať túto stránku

Vyžiadanie prístupového hesla pri nákupoch v konzole Xbox One

Prehľad

Ak chcete kontrolovať nákupy vykonané prostredníctvom vášho účtu, môžete pred dokončením nákupu požadovať zadanie prístupového hesla. Oboznámte sa s výhodami nastavenia prístupového hesla.

Vyžiadanie prístupového hesla pri nákupoch

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  1. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  1. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
  1. V časti Account (Účet) vyberte položku Sign-in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo). Ak ste mali nastavené vyžadovanie hesla pri zmene nastavení, budete vyzvaní na zadanie hesla.
  1. V časti Sign-in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo) vyberte položku Change my sign-in & security preferences (Zmeniť moje prihlasovacie predvoľby a predvoľby zabezpečenia).
  1. Posuňte sa doprava a vyberte položku Customize (Prispôsobiť).
  1. Posuňte sa doprava a vyberte položku Ask for my passkey to make purchases (Pri nákupoch zobraziť výzvu na zadanie prístupového hesla).
  1. Ak chcete funkciu vypnúť, zopakujte tento krok a vyberte možnosť Passkey not required (Prístupové heslo sa nevyžaduje).

Odteraz sa pri nákupoch prostredníctvom vášho účtu bude vyžadovať prístupové heslo.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vyžiadanie prístupového hesla pri nákupoch v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku