Zdieľať túto stránku

Odstránenie kľúča hosťa v konzole Xbox One

Ak sa rozhodnete, že už nechcete obmedzovať, ktorý obsah si môžu hostia prezerať vo vašej konzole Xbox One, keď nie ste prihlásení, alebo chcete hosťom umožniť pridať si vlastný profil v službe Xbox, môžete jednoducho odstrániť vytvorené hosťovské heslo. Postupujte takto:

Odstránenie hosťovského hesla v konzole Xbox One:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Prihlásiť sa. Posuňte sa nadol a vyberte konto, do ktorého sa chcete prihlásiť.
  1. Po prihlásení stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  1. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  1. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
  1. Vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položku Signed-out content restrictions (Obmedzenia obsahu po odhlásení).
  1. Zadaním hesla potvrďte svoju totožnosť.
  1. Vyberte položku Remove guest key (Odstrániť kľúč hosťa).
  1. Zadajte hosťovské heslo, aby ste ho odstránili.

Poznámka: Ak ste zabudli hosťovské heslo, zadajte trikrát nesprávne hosťovské heslo a konzola vás vyzve na zadanie vášho hesla. Zadajte svoje heslo na odstránenie hosťovského hesla.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Odstránenie kľúča hosťa v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku