Používanie obmedzení obsahu v konzole Xbox One, keď nikto nie je prihlásený

Ak nastavíte konto hosťa alebo používate hosťovské heslo, môžete nastaviť obmedzenia týkajúce sa zobrazovania obsahu a vykonávania aktivít v konzole Xbox One, keď nikto nie je prihlásený. Tieto nastavenia môže kedykoľvek zmeniť dospelá osoba prihlásená v konzole.

Môžete nastaviť nasledujúce nastavenia zabezpečenia na riadenie, ktoré hry aplikácie môžu používať vaši hostia, keď nikto nie je prihlásený do služby Xbox Live:

 • Zabránenie prístupu k nevhodnému obsahu
 • Blokovanie neslušných televíznych programov
 • Obmedzenie možnosti pridávať alebo vytvárať kontá v konzole

Poznámka Hostia nebudú môcť používať hry a aplikácie, ktoré vyžadujú prihlásenie.

Hosťovské heslá

Konzola Xbox One umožňuje hosťovi prepísať obmedzenia hosťovského konta pomocou hosťovského hesla. Ak sa hosť pokúsi sa získať prístup k hrám a aplikáciám s vyšším hodnotením, než umožňujú nastavenia hosťovského konta, konzola ho vyzve na zadanie hosťovského hesla, ktoré vášmu hosťovi umožňuje prepísať tieto obmedzenia, pokiaľ ste mu poskytli heslo.

Hosťovské heslá sú užitočné v nasledujúcich situáciách:

 • Nechcete, aby sa vaše deti alebo tínedžeri odhlásili a používali obsah, ktorý prekračuje vekovú úroveň, ktorú ste schválili.
 • Chcete mať istotu, že pestúnka nedovolí deťom hrať hry, ktoré sú pre ne nevhodné z hľadiska ich veku.
 • Bývate v spoločnej domácnosti so spolubývajúcimi a nechcete, aby sa prihlasovali do vašej konzoly, keď nie ste doma.

Ak chcete spravovať tieto obmedzenia, je potrebné vytvoriť hosťovské heslo. Hosťovské heslo je 6-miestny kód, ktorý nastavíte vo svojej konzole. Zmeny môžu vykonať len osoby, ktoré majú hosťovské heslo.

Poznámka Hosťovské heslá môže spravovať iba dospelá osoba a len na konzole Xbox One.

Udelenie prístupu k obsahu a aplikáciám

Po vytvorení hosťovského hesla môžete nastaviť parametre týkajúce sa obsahu, ktorý možno zobrazovať v konzole Xbox One, ak nie je nikto prihlásený.

 1. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Systém > Obmedzenia obsahu po odhlásení.
 2. Vyberte položku Prístup k obsahu.
 3. Otvorte rozbaľovaciu ponuku Prístup k obsahu a aplikáciám a posuňte sa nadol, kde vyberte úroveň obsahu podľa vekovej skupiny, ktorú môžu používať vaši hostia. Hodnotenia vhodné pre daný vek sú určené podľa vašej lokality. Popis dostupného obsahu pre každú vekovú skupinu je zobrazený na pravej strane obrazovky. Po dokončení stlačte tlačidlo B na ovládači.

Predvolene konzola umožňuje prevzatie alebo vytvorenie nových kont, ak v konzole nie je nikto prihlásený. Ak chcete zablokovať túto funkciu:

 1. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Systém > Obmedzenia obsahu po odhlásení.
 2. Vyberte položku Prístup k obsahu.
 3. Uistite sa, že nie je vybratá možnosť Povoliť prevzatie a vytvorenie nových účtov.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie obmedzení obsahu v konzole Xbox One, keď nikto nie je prihlásený, alebo iným problémom?