Nastavenia zabezpečenia pre správy v Xboxe

Naše filtrovanie správ vám pomáha pri rozhodovaní o tom, čo chcete zobraziť, a čo nie. Výber je na vás.

Nastavenia filtra správ fungujú odlišne v závislosti od toho, čo je v správe. Tu sú o nich podrobné informácie.

Textové správy

Toto nastavenie sa vzťahuje na správy a žiadosti o správy (t. j. správy od ľudí, ktorí zatiaľ nie sú v zozname vašich priateľov). Možnosť nahlásiť urážlivé správy ste mali vždy, teraz však máte možnosť ich aj úplne odfiltrovať.

Priateľský tón

Na tejto úrovni náš filter rozpoznáva a blokuje čo najviac potenciálne urážlivého obsahu bez toho, aby zasahoval do diskusií o témach, o ktorých sa bežne diskutuje v súvislosti s hrami, a do slovného prejavu, ktorý väčšina ľudí považuje za normálny. Budeme sa snažiť filtrovať bežné vulgárne slová, šikanovanie, čokoľvek týkajúce sa pohlavia a akýkoľvek škodlivý obsah založený na chránených charakteristikách, ako sú rasa, pohlavie a štátna príslušnosť.

Nemôžeme sľúbiť, že zachytíme všetko, čo môže byť škodlivé, nastavenie Priateľský tón však predstavuje našu najlepšiu voľbu pre ľudí, ktorí chcú blokovať čo najviac potenciálne urážlivého obsahu.

Bežný prejav

Filter Bežný prejav je zameraný na vyváženosť medzi filtrom Priateľský tón a Obsah pre dospelých. Toto nastavenie pamätá na to, že ľudia často používajú drsné slová, a to aj vtedy, keď nemajú v úmysle niekomu škodiť. Preto filter Bežný prejav povolí určité vulgárne slová, pokiaľ sa nepoužívajú na šikanovanie, necielia na chránené charakteristiky (napríklad rasu, pohlavie a národnosť), resp. neodkazujú na sexuálne aktivity.

Uvedomujeme si, že každý má svoj názor na to, aký slovný prejav je „slušný“ a aký nie. Neustále sa snažíme vyvíjať prispôsobenejšie bezpečnostné funkcie a nastavenie Bežný prejav ponúkame ako dobrý východiskový bod pre ľudí, ktorí chcú byť primerane chránení bez toho, aby sa im obsah nadmieru filtroval.

Obsah pre dospelých

Náš filter Obsah pre dospelých je zhovievavý k vulgárnemu obsahu, blokuje však obsah, ktorý identifikujeme ako kruté šikanovanie alebo ako explicitne sexuálny alebo agresívne cielený na chránené charakteristiky, ako sú rasa, pohlavie a národnosť.

Nastavenie Obsah pre dospelých je určené pre ľudí, ktorí väčšinou veria ľuďom, s ktorými komunikujú, a ktorým nevadí vulgárny slovný prejav hráčov.

Nefiltrované

Keď sa používa nastavenie Nefiltrované, náš textový filter je naozaj vypnutý. Toto nastavenie odporúčame len pre súkromné konverzácie s priateľmi, ktorým plne dôverujete.

Multimédiá

Toto nastavenie sa vzťahuje na obrázky, videá a animovaný obsah v správach a žiadostiach o správy (t. j. správy od ľudí, ktorí zatiaľ nie sú v zozname vašich priateľov).

Blokovať všetko

Týmto sa odfiltrujú všetky médiá v správach vrátane obsahu, ktorý nie je nijako škodlivý. Použitím tohto nastavenia zaistíte, že v správach nikdy nedostanete urážlivý mediálny obsah.

Bežný prejav

Toto nastavenie má za cieľ blokovať čokoľvek, čo môže byť urážlivé, vrátane nahoty a sexuálne sugestívneho a sexuálne explicitného obsahu.

Obsah pre dospelých

Filter Obsah pre dospelých povoľuje obsah, ktorý by niektorí mohli považovať za urážlivý, napríklad sexuálne sugestívny obsah, blokuje však nahotu a obsah, ktorý naše filtre označujú ako explicitne sexuálny.

Nefiltrované

Nastavenie Nefiltrované vypne náš filter médií. Zablokujeme len obsah, ktorý identifikujeme ako nezákonný. Toto nastavenie odporúčame len pre súkromné konverzácie s priateľmi, ktorým plne dôverujete.

Webové prepojenia

Toto nastavenie sa vzťahuje na správy a žiadosti o správy (t. j. správy od ľudí, ktorí zatiaľ nie sú v zozname vašich priateľov).

Blokovať všetko

Toto nastavenie bráni v otvorení všetkých webových prepojení, ktoré vám boli odoslané. Je užitočné na blokovanie prístupu ku všetkému webovému obsahu prijatému v správach v Xboxe. Toto nastavenie je vhodné pre rodičov, ktorí chcú svojim deťom maximálne obmedziť prístup k online obsahu.

Obsah pre dospelých

Nastavenie Obsah pre dospelých blokuje webové lokality, ktoré naše filtre označia príznakom ako lokality obsahujúce sexuálny alebo škodlivý obsah. Pamätajte, že internet je nesmierne veľký a že nie je v našich silách zachytiť všetko, čo by mohlo byť potenciálne nevhodné. Náš filter neustále udržiavame čo najaktuálnejší, nezabúdajte však, že aj na stránkach, ktoré nie sú blokované, by ste mali otvárať iba tie prepojenia, ktorým dôverujete.

Nefiltrované

Keď sa používa nastavenie Nefiltrované, náš webový filter je naozaj vypnutý. Zablokuje sa len obsah, ktorý náš filter zachytí ako nezákonný alebo preukázateľne škodlivý. Toto nastavenie odporúčame len pre súkromné konverzácie s priateľmi, ktorým plne dôverujete. Dôležité: Používajte prepojenia iba z online zdrojov, ktorým dôverujete, aj keď vám ich odoslali dôveryhodní priatelia.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenia zabezpečenia pre správy v Xboxe, alebo iným problémom?