Zdieľať túto stránku

Prehľad informácií o zabezpečení účtu Microsoft

Prehľad

Informácie o zabezpečení pozostávajú z telefónneho čísla alebo sekundárnej e-mailovej adresy, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať v spojitosti so zabezpečením vášho konta. Tieto údaje nám umožňujú overiť vašu totožnosť v prípade zmeny vášho konta. Používajú sa pri zmene hesla, fakturačných alebo kontaktných údajov. Tento postup pomáha zabezpečiť vaše konto.

Spoločnosť Microsoft požaduje od svojich zákazníkov, aby venovali chvíľu kontrole, či sú informácie o zabezpečení ich kont Microsoft aktualizované, aby tak mohla chrániť ich osobné údaje. V závislosti od toho, aký dlhý čas uplynul od aktualizovania vašich informácií o zabezpečení, môžete byť vyzvaní prihlásiť sa do svojho konta Microsoft, pridať si informácie o zabezpečení alebo overiť informácie vo vašom konte Microsoft.

Témy

Prihláste sa pomocou konta Microsoft

Ak ste nejaký čas nezadávali e-mailovú adresu a heslo svojho účtu Microsoft, pretože tieto údaje sú uložené vo vašej konzole, v prípade preberania profilu alebo prihlasovania sa do novej konzoly Xbox môžete byť vyzvaní na overenie údajov.

Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu alebo overenie hesla, musíte to urobiť do jedného týždňa. Ak neaktualizujete alebo neoveríte svoje heslo do jedného týždňa, spoločnosť Microsoft uzamkne vaše konto, aby ho chránila. Z toho dôvodu sa nebudete môcť prihlásiť až dovtedy, kým neoveríte vaše heslo.

Poznámky:

  • Ak chcete heslo konta Microsoft obnoviť online, prejdite na stránku prihlasovania a kliknite alebo ťuknite na položku Can’t access your account? (Nemáte prístup k svojmu kontu?): Potom postupujte podľa uvedených pokynov.
  • Ak máte konzolu Xbox One, na prihlasovacej stránke konzoly Xbox vyberte možnosť I forgot my password (Zabudol/zabudla som svoje heslo) a obnovte si heslo.
  • Ak nepoznáte e-mailovú adresu alebo heslo účtu Microsoft, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.

Pridajte si do účtu Microsoft informácie o zabezpečení

Ak ste si do účtu pridali ďalšie informácie o zabezpečení, môžeme rýchlejšie overiť, či ste skutočným majiteľom účtu, a pomôcť vám vyriešiť problémy s účtom. Ak ste ako informáciu o zabezpečení nenastavili číslo mobilného telefónu alebo alternatívnu e-mailovú adresu, v prípade výzvy bude potrebné tieto údaje doplniť.

Poznámka: Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft používa informácie o zabezpečení, nájdete v článkoch Pridajte si do účtu Microsoft informácie o zabezpečení a Informácie o zabezpečení účtu Microsoft: najčastejšie otázky.

Používatelia konzoly Xbox One

Ak používate konzolu Xbox One a zobrazí sa výzva na pridanie informácií o zabezpečení, môžete tak urobiť v konzole podľa tu uvedených pokynov. Zadáte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, na ktorú vám môžeme odoslať kód zabezpečenia, ktorý potom použijete na získanie prístupu k svojmu kontu. Dôrazne odporúčame, aby ste do svojho konta uložili najmenej dva spôsoby kontaktovania pre prípad, že stratíte prístup k jednému alebo druhému. Napríklad pri zmene poskytovateľa e-mailových služieb môžete stratiť prístup k svojim e-mailom.

Poznámka: Informácie o zabezpečení tiež môžete pridať prostredníctvom webového prehliadača. V takom prípade postupujte podľa krokov v časti „Používatelia konzoly Xbox 360“:

Používatelia konzoly Xbox 360

  1. Prejdite na prihlasovaciu stránku.
  2. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy a hesla konta Microsoft.
  3. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Security & privacy (Zabezpečenie a ochrana).
  4. Vyberte položku Manage advanced security (Správa rozšíreného zabezpečenia).
  5. Ak chcete pridať telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, kliknite alebo ťuknite na položku Add a new email address (Pridať novú e-mailovú adresu) alebo Add a new phone number (Pridať nové telefónne číslo) v ponuke „Security info helps keep your account secure“ (Bezpečnostné informácie pomáhajú pri zabezpečení vášho konta).
  6. Zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, na ktorú vám môžeme poslať bezpečnostný kód. Dôrazne odporúčame, aby ste do svojho konta uložili najmenej dva spôsoby kontaktovania pre prípad, že stratíte prístup k jednému alebo druhému. Napríklad pri zmene poskytovateľa e-mailových služieb môžete stratiť prístup k svojim e-mailom.
  7. ?

Overte informácie o zabezpečení konta Microsoft

Keď pridáte informácie o zabezpečení, musíte overiť, že môžete prijať bezpečnostný kód na danú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Ak ste tento krok pri prvom nastavovaní konta preskočili, musíte ho vykonať po zobrazení výzvy.

Používatelia konzoly Xbox One

Ak používate konzolu Xbox One a zobrazí sa výzva na overenie informácií o zabezpečení, môžete tak urobiť vo svojej konzole podľa tu uvedených pokynov.

Poznámka: Ak už nemáte prístup k e-mailovej adrese alebo telefónnemu číslu uvedenému v účte, budete musieť odstrániť danú položku a pridať nové informácie o zabezpečení online. Ďalšie informácie nájdete v článku Aktualizácia informácií o zabezpečení účtu Microsoft pre službu Xbox Live.

Používatelia konzoly Xbox 360

Keď novú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, bude sa vyžadovať overenie informácií o zabezpečení účtu Microsoft. Na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré pridávate do konta Microsoft vám pošleme overovací kód. Informácie sa pridajú až po zadaní a overení správneho overovacieho kódu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prehľad informácií o zabezpečení účtu Microsoft, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku