Nastavenie a správa hosťovského hesla v konzole Xbox One

Ak v konzole Xbox One nie je nikto prihlásený, pomocou 6-miestneho hosťovského hesla môžete povoliť prístup k obsahu. Napríklad, ak človek, ktorý vám bude počas dovolenky strážiť dom, nemá svoj vlastný účet Xbox Live, nechajte mu hosťovské heslo.

Poznámka: hosťovské heslo sa líši od hosťovského konta. Hosťovské heslo je opakovane použiteľný prístupový kód, ktorý vám umožňuje používať konzolu bez toho, aby ste sa prihlásili. Dočasný hosťovský účet môžete vytvoriť iba počas toho, ako ste prihlásení a keď sa vy alebo váš hosť odhlásite, hosťovský účet sa odstráni.

Vytvorenie nového hosťovského hesla

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položky Nastavenia > Systém > Obmedzenia obsahu po odhlásení.
 3. Vyberte položku Vytvoriť hosťovské heslo.
 4. Pomocou ovládača nastavte šesťmiestny kód. Použite heslo, ktoré si zapamätáte, ale ostatní ho nebudú vedieť uhádnuť.
 5. Zadajte prístupové heslo, aby ste ho potvrdili.

Odstránenie hosťovského hesla

Ak sa rozhodnete, že už nechcete obmedzovať, ktorý obsah si môžu hostia prezerať vo vašej konzole, keď nie ste prihlásení, alebo ak chcete hosťom umožniť pridať si vlastný profil v službe Xbox, môžete jednoducho odstrániť vytvorené hosťovské heslo.

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položky Nastavenia > Systém > Obmedzenia obsahu po odhlásení.
 3. Vyberte položku Odstrániť hosťovské heslo.
 4. Zadajte hosťovské heslo, aby ste ho odstránili.

Zmena hosťovského hesla

Ak chcete zmeniť hosťovské heslo v konzole Xbox One, musíte najprv odstrániť existujúce hosťovské heslo. Všetky obmedzenia obsahu vytvorené pomocou existujúceho hosťovského hesla sa odstránia, preto ich pri vytvorení nového hesla budete musieť znova nastaviť.

Postupujte podľa pokynov na odstránenie hosťovského hesla, potom vytvorte nové hosťovské heslo.

Zabudli ste hosťovské heslo?

Zabudnuté hosťovské heslo môže vynulovať akákoľvek dospelá osoba, ktorá pozná heslo účtu Microsoft a ktorá je v konzole prihlásená.

 1. Hosťovské heslo odstráňte podľa tohto postupu.
 2. Po zobrazení výzvy na zadanie hosťovského hesla zadajte trikrát nesprávne hosťovské heslo a potom zadajte heslo svojho účtu Microsoft na odstránenie hosťovského hesla.
 3. Ak chcete vytvoriť nové hosťovské heslo, vyberte položku Vytvoriť nové hosťovské heslo a postupujte podľa pokynov.

Poznámka: Ak ste zabudli svoje heslo, vyberte položku Zabudol/zabudla som svoje heslo a postupujte podľa pokynov.

Ak chcete nastaviť obmedzenia prístupu k obsahu tak, aby hostia mali obmedzené zobrazovanie obsahu a práva vykonávať akcie, pozrite si tému Používanie obmedzení obsahu v konzole Xbox One, keď nikto nie je prihlásený.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie a správa hosťovského hesla v konzole Xbox One, alebo iným problémom?