Zdieľať túto stránku

Nastavenie hosťovského hesla a obmedzení v konzole Xbox One

Keď nie je nikto prihlásený v konzole Xbox One, na povolenie prístupu k obsahu môžete použiť hosťovské heslo a nastaviť parametre týkajúce sa obsahu, ktorý možno zobrazovať v Xboxe One.

Ak chcete spravovať tieto obmedzenia, je potrebné vytvoriť hosťovské heslo. Hosťovské heslo je 6-miestny kód, ktorý nastavíte v konzole. Zmeny môžu vykonať len vlastníci hosťovského hesla.

Môžu existovať osoby, ktorým chcete povoliť obídenie týchto obmedzení. Napríklad zastupujúci správca domu, ktorý bude v dome, kým vy budete na dovolenke. Ak nemá vlastné konto Xbox Live, môžete mu nechať hosťovské heslo.

Vytvorenie nového hosťovského hesla

Vytvorenie hosťovského hesla pre konzolu Xbox One je jednoduché. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
Úvodná obrazovka Xbox One so zobrazeným sprievodcom
 1. Vyberte položku Nastavenia.
V sprievodcovi konzoly Xbox One je vybraná ikona Nastavenia a zobrazená ponuka Nastavenia.
 1. Vyberte položku Všetky nastavenia.
Na úvodnej obrazovke konzoly Xbox One je zobrazený sprievodca, ponuka nastavení a zvýraznená možnosť Všetky nastavenia.
 1. Vyberte položky Systém > Obmedzenia obsahu po odhlásení.
Obrazovka Všetky nastavenia konzoly Xbox One so zvýraznenou položkou Obmedzenia obsahu po odhlásení
 1. Vyberte položku Vytvoriť kľúč hosťa.
Obrazovka Obmedzenia obsahu po odhlásení so zvýraznenou položkou Vytvoriť hosťovské heslo
 1. Pomocou ovládača nastavte šesťmiestne prístupové heslo. Použite heslo, ktoré si zapamätáte, ale ostatní ho nebudú vedieť uhádnuť.
Obrazovka Nastaviť prístupové heslo, ktorá obsahuje číselnú klávesnicu

Udelenie prístupu k obsahu a aplikáciám

Po vytvorení hosťovského hesla môžete nastaviť parametre týkajúce sa obsahu, ktorý možno zobrazovať v konzole Xbox One, ak nie je nikto prihlásený. Postupujte takto:

 1. Vyberte položku Prístup k obsahu a aplikáciám.
Obrazovka Obmedzenia obsahu po odhlásení so zvýraznenou položkou Prístup k obsahu.
 1. Posuňte sa nadol a vyberte úroveň obsahu vhodnú pre daný vek, ktorú chcete povoliť hosťom používať. Hodnotenia vhodné pre daný vek sú určené podľa vašej lokality. Popis dostupného obsahu pre každú vekovú skupinu je zobrazený na pravej strane obrazovky. Po skončení stlačte tlačidlo B  na ovládači.
Zobrazujú sa nastavenia vekovej kategórie so zvýraznenou možnosťou Vhodné do 14 rokov.
 1. V prípade iných nastavení ako neobmedzených môžete vybrať, či chcete skryť zoznamy nevhodné pre vekovú skupinu pri hľadaní aplikácií a obsahu alebo v Microsoft Store. Po skončení stlačte tlačidlo B  na ovládači.
Obrazovka Prístup k obsahu a aplikáciám so zvýraznenou možnosťou Skryť zoznamy pri vyhľadávaní, v obchodoch a aplikáciách
 1. Neslušné televízne programy sú predvolene blokované. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte položku Odblokovať neslušné televízne programy, a po skončení stlačte tlačidlo B  na ovládači.
Obrazovka s výzvou Odblokovať neslušné televízne programy? s možnosťami Odblokovať neslušné televízne programy a Zrušiť, ktorá je zvýraznená.
 1. Predvolene konzola umožňuje prevzatie alebo vytvorenie nových kont, ak v konzole nie je nikto prihlásený. Ak chcete zablokovať túto funkciu, uistite sa, že nie je vybratá možnosť Povoliť prevzatie a vytvorenie nových účtov.
Obrazovka Obmedzenia obsahu po odhlásení so zvýraznenou položkou Povoliť prevzatie a vytvorenie nových účtov, avšak bez začiarknutého políčka

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie hosťovského hesla a obmedzení v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku