Vypnutie dvojstupňového overovania

Vypnutie dvojstupňového overovania

Na odstránenie dvojstupňového overovania je potrebné prihlásiť sa do účtu Microsoft.

Dvojstupňové overovanie je voliteľný doplnkový stupeň zabezpečenia účtu Microsoft. Ak chcete dvojstupňové overovanie vypnúť a túto požiadavku odstrániť zo všetkých zariadení, konzol a aplikácií, ktoré používate, postupujte takto:

  1. Prihláste sa do účtu Microsoft. Ak sa zobrazí výzva na overenie vašej identity, zadajte bezpečnostný kód, ktorý bol odoslaný do vášho zariadenia.
  2. Vyberte položku Security (Zabezpečenie) a potom položku More security settings (Ďalšie nastavenia zabezpečenia). Zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo prijatie kódu zabezpečenia, aby sme vedeli, že zabezpečenie svojho konta aktualizujete iba vy.
  3. V časti Two-step verification (Dvojstupňové overovanie) vyberte položku Turn off two-step verification (Vypnúť dvojstupňové overovanie) a po zobrazení výzvy potvrďte výber.
Na obrazovke dvojstupňového overovania je zvýraznená možnosť Turn off (Vypnúť).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vypnutie dvojstupňového overovania, alebo iným problémom?