Nastavenie konta hosťa v konzole Xbox One

Ak máte hosťa, ktorý sa chce hrať hry pre viacerých hráčov na jednej konzole, avšak nemá svoje vlastné konto alebo menovku hráča (gamertag) v službe Xbox Live, môžete vo svojej konzole Xbox One vytvoriť jednorazové konto hosťa. Toto dočasné konto sa vytvorí ako kópia konta osoby, ktorá je aktuálne prihlásená do konzoly.

Po skončení hrania a odhlásení osoby, ktorého konto bolo základom na vytvorenie konta hosťa, bude aj konto hosťa odhlásené a odstránené z konzoly.

Poznámka: Konta hosťa sa líši od hosťovského hesla. Dočasné konta hosťa môžete vytvoriť iba keď ste prihlásení. Toto dočasné konto sa odstráni, keď sa vy alebo váš hosť odhlásite. Hosťovské heslo je opakovane použiteľný prístupový kód, ktorý umožní hosťom používať vašu konzolu bez toho, aby ste sa museli prihlásiť.

Vytvorenie konta hosťa v konzole Xbox One

  1. Prihláste sa do konzoly.
  2. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  3. Vyberte položku Sign in (Prihlásiť sa).
  4. Vyberte položku Add guest (Pridať hosťa).
  5. Ak sa chystáte použiť snímač Kinect pre Xbox One, postupujte podľa pokynov na povolenie rozpoznávania vášho hosťa snímačom Kinect. Ak nie, môžete kroky týkajúce sa snímača Kinect preskočiť.
  6. Konto hosťa sa zobrazuje ako Host Name(1) (Meno hosťa (1)).

Ak máte viacero hostí, ktorí chcú hrať hry, stačí znovu vybrať položku Add guest (Pridať hosťa) a vytvoriť viacero kont hosťov.

Postup odstránenia konta hosťa z konzoly Xbox One

Keď sa vy alebo váš hosť odhlásite, konto hosťa sa odstráni:

  1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom vyberte položku Home (Úvodná obrazovka).
  2. Zvýraznite obrázok hráča osoby, ktorú chcete odhlásiť.
  3. Vyberte konto, na ovládači stlačte tlačidlo A a potom vyberte položku Sign Out (Odhlásiť sa).

Najčastejšie otázky

Aké nastavenia online bezpečnosti a ochrany osobných údajov sa vzťahujú na konto hosťa?

Ak je v konzole prihlásená iba jedna osoba, konto hosťa má rovnaké nastavenia súkromia ako hostiteľ.

Ak je v konzole prihlásených viacero členov domácnosti, konto hosťa má rovnaké nastavenia súkromia a online bezpečnosti ako člen rodiny s najprísnejšími nastaveniami. Napríklad, ak je prihlásené dieťa, konto hosťa má rovnaké obmedzenia ako nastavenia detského konta.

Môže hosť uskutočňovať nákupy pomocou platobných nástrojov konta hosťa?

Nie, možnosti platenia a predplatné hostiteľa sa do konta hosťa nepridajú. S kontom hosťa nemožno uskutočňovať žiadne nákupy.

Môžem si uložiť konto hosťa na budúce použitie?

Nie. Potom, ako sa hostiteľ alebo hosť odhlási, konto hosťa sa z konzoly odstráni. Ak sa predpokladá, že hosť bude v budúcnosti hrať hry na tejto konzole, odporúčame, aby si v danej konzole vytvoril konto Microsoft a menovku hráča (gamertag).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie konta hosťa v konzole Xbox One, alebo iným problémom?