Zdieľať túto stránku

Používanie konzoly Xbox One ako hosť

Ak máte hosťa, ktorý sa chce zúčastniť hry pre viacerých hráčov na jednej konzole, avšak nemá svoj vlastný účet alebo menovku hráča v službe Xbox Live, môže si vytvoriť jednorazový hosťovský účet na vašej konzole.

Pri používaní hosťovského účtu sa vytvoriť dočasný účet ako kópia účtu člena rodiny, ktorý je momentálne prihlásený v konzole.

Po skončení hrania a odhlásení člena rodiny, ktorého konto bolo základom na vytvorenie hosťovského konta, bude aj hosťovské konto odhlásené a odstránený z konzoly.

Vytvorenie hosťovského konta v konzole Xbox One

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Prihlásiť sa.
 3. Posuňte sa nadol a výberom svojho konta sa prihláste.
Na prihlasovacom paneli zobrazenom nad úvodnou obrazovkou sa zobrazí zoznam účtov.
 1. Vyberte položku Add & manage (Pridať a spravovať).
 2. Vyberte položku Add guest (Pridať hosťa).
Spoločne s obrázkom hráča, ktorý patrí prihlásenému účtu, sa zobrazia možnosti Add new (Pridať nové) a Add guest (Pridať hosťa). Druhá možnosť je zvýraznená.
 1. Ak sa chystáte použiť senzor Kinect pre Xbox One, postupujte podľa inštrukcií na povolenie rozpoznávania tváre vášho hosťa senzorom Kinect. Ak nie, môžete kroky týkajúce sa senzora Kinect preskočiť.

  Hosťovský účet je kópiou hostiteľského účtu a zobrazuje sa ako Host Name (Meno hosťa) (1).

Spoločne s obrázkami prihlásených hráčov, pričom jeden je vybratý, sa zobrazia možnosti Sign out (Odhlásiť sa) a I wasn't recognized (Nebol som rozpoznaný).

Ak máte viacero hostí, ktorí sa chcú zúčastniť hry, stačí znovu vybrať položku Add guest (Pridať hosťa) a vytvoriť viacero hosťovských účtov.

Postup odstránenia hosťovského účtu z konzoly Xbox One

Keď sa vy alebo váš hosť odhlásite, hosťovský účet sa odstráni. Ak sa chcete odhlásiť z konzoly, postupujte takto:

 1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.
Vzorová úvodná obrazovka konzoly Xbox
 1. V ľavom hornom rohu označte svoj obrázok hráča.
Vzorová úvodná obrazovka so zvýrazneným obrázkom hráča v rohu.
 1. Vyberte svoj účet, na ovládači stlačte tlačidlo A a potom vyberte položku Sign Out (Odhlásiť sa).
Spoločne s obrázkom hráča jedného prihláseného používateľa sa na paneli zobrazia možnosti View Profile (Zobraziť profil) a Sign out (Odhlásiť sa). Druhá možnosť je zvýraznená.

Najčastejšie otázky

Aké nastavenia bezpečnosti a ochrany osobných údajov sa vzťahujú na hosťovské účty?

Ak je v konzole prihlásená iba jedna osoba, hosťovský účet má rovnaké nastavenia súkromia ako hostiteľ.

Ak je v konzole prihlásených viacero členov domácnosti, hosťovský účet má rovnaké nastavenia súkromia a bezpečnosti online ako člen rodiny s najprísnejšími nastaveniami. Napríklad, ak je prihlásené dieťa, hosťovský účet má rovnaké obmedzenia ako nastavenia detského účtu.

Môže hosť uskutočňovať nákupy pomocou platobných nástrojov hostiteľského účtu?

Nie, hostiteľské platobné nástroje a predplatné sa do hosťovského účtu nepridajú. Pomocou hosťovského účtu nemožno uskutočňovať žiadne nákupy.

Môžem si uložiť hosťovský účet na budúce použitie?

Potom, ako sa hostiteľ alebo hosť odhlási, hosťovský účet sa z konzoly odstráni. Ak sa predpokladá, že hosť bude v budúcnosti hrať hry na tejto konzole, odporúčame vám vytvoriť si účet Microsoft a menovku hráča na danej konzole.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie konzoly Xbox One ako hosť, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku