Pomoc s existujúcou servisnou objednávkou konzoly Xbox alebo servisnou objednávkou senzora Kinect

Ako môžete skontrolovať stav opravy

 1. Prejdite na stránku Servis a podpora zariadení a prihláste sa.
 2. Vyberte zariadenie priradené k vašej žiadosti o službu.
 3. V dolnej časti obrazovky vyberte položku Objednať opravu.
 4. Zobrazí sa stav vašej objednávky.
Obrazovka Servis a oprava zariadení, ktorá zobrazuje zoznam servisných objednávok zákazníka

Sledovanie zásielky

Sledovanie zásielky od vás do servisného strediska

Použite doklad o odoslaní alebo číslo na sledovanie zásielky, ktoré ste dostali v čase odoslania, aby ste mohli skontrolovať stav zásielky na webovej lokalite doručovacej služby. Prípadne kontaktujte doručovaciu službu, kde získate viac informácií. Keď v servisnom stredisku prijmeme váš produkt, budeme vás informovať e-mailom. Pozrite tému Ako môžete skontrolovať stav opravy, kde nájdete pokyny o tom, ako nájsť číslo na sledovanie zásielky.

Sledovanie zásielky zo servisného strediska k vám

Keď bude opravený produkt zaslaný zo servisného strediska, dostanete e-mail, ktorý obsahuje číslo na sledovanie zásielky. Použite číslo na sledovanie zásielky, aby ste mohli skontrolovať stav zásielky na webovej lokalite doručovacej služby. Prípadne kontaktujte doručovaciu službu, kde získate viac informácií.

Poznámka Môže trvať až 3 dni, kým sa stav zásielky na webovej lokalite doručovacej služby zaktualizuje.

Zastavenie alebo zrušenie servisnej objednávky

Existujúcu servisnú objednávku môžete zastaviť alebo zrušiť až do dátumu odoslania produktu do servisného strediska. Po expedovaní položky nemôžete objednávku zastaviť ani zrušiť.

Ak chcete zrušiť objednávku:

 1. Prejdite na stránku Servis a podpora zariadení a prihláste sa.
 2. Vyberte zariadenie priradené k vašej žiadosti o službu.
 3. V dolnej časti obrazovky vyberte položku Objednať opravu.
 4. Vyberte položku Zastaviť opravu.
Obrazovka Servis a oprava zariadení, ktorá zobrazuje aktuálny stav servisnej objednávky a spôsob zastavenia opravy

Počkajte 24 hodín, kým bude zrušenie objednávky spracované. Ak máte nárok na vrátenie platby, táto bude zaslaná na váš účet do 72 hodín po potvrdení zrušenia.

 • Ak chcete zmeniť použitú e-mailovú adresu alebo adresu odosielateľa, budete musieť objednávku zrušiť a opätovne odoslať.
 • Ak už ste svoju konzolu Xbox alebo senzor Kinect odoslali a následne zistili, že si ju potrebujete nechať doručiť na inú adresu, než akú ste uviedli na objednávke, obráťte sa na prepravcu.
 • Ak už ste svoj ovládač, zdroj napájania alebo iné príslušenstvo odoslali, alebo ste zaplatili za položku, ktorá vám má byť priamo doručená a následne ste zistili, že náhradnú položku potrebujete nechať doručiť na inú adresu, obráťte sa na prepravcu.
 • Ak už servisné stredisko prijalo chybný produkt alebo odoslalo náhradný produkt, objednávku už nemôžete zrušiť a my vám nemôžeme vrátiť peniaze.
 • Servisná objednávka a príslušná sprievodka (ak bola použitá) platia 30 dní odo dňa odoslania požiadavky.

Riešenie problémov so servisnou objednávkou

Moje zariadenie sa vrátilo bez vykonania opravy

Váš produkt sa po prijatí skontroluje v servisnom stredisku. Ak sa nevykoná žiadny servis (oprava alebo výmena), vrátime produkt a pošleme vám správu s informáciami o tom, prečo servis nebol vykonaný.

Moje zariadenie sa zo servisného centra vrátilo poškodené alebo nefunkčné

Ak po servise dostanete poškodený alebo nefunkčný produkt, bezodkladne kontaktujte podporu pre zákazníkov. Nevracajte produkt do servisného strediska bez toho, aby ste najprv neohlásili problém.

Produkt, ktorý som dostal, je nesprávny, neúplný alebo chýba

V takých prípadoch požiadajte o pomoc kontakt pre zákazníkov.

Poznámka: Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za stratu akýchkoľvek dodatočných produktov alebo príslušenstva (ako sú zdroj napájania, ovládač alebo disk s hrou), ktoré boli priložené k opravovaným produktom zaslaným do servisu.

Pečať na mojej konzole je porušená

Niektoré konzoly Xbox majú na skrutkách plastovú pásku, ktorá sa musí odstrániť, aby sa konzola dala otvoriť. Porušená pečať nemá vplyv na záručné krytie, avšak otvorenie a pozmeňovanie konzoly s cieľom prekonať jej zabezpečenie, získať neférovú výhodu alebo narušiť herný zážitok iných hráčov spôsobí stratu platnosti záruky. Ak konzolu otvoríte a poškodíte, záruka sa nebude vzťahovať na žiadne poškodenia, ktoré spôsobíte. Pozrite si výluky v téme Obmedzená záruka a zmluva na hardvér od výrobcu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pomoc s existujúcou servisnou objednávkou konzoly Xbox alebo servisnou objednávkou senzora Kinect, alebo iným problémom?