Zdieľať túto stránku

Pomoc s existujúcou servisnou objednávkou konzoly Xbox alebo senzora Kinect

Ako môžete skontrolovať stav opravy

 1. Prejdite na stránku Podpora zariadení a prihláste sa.
 2. Vyberte zariadenie priradené k vašej žiadosti o službu.
 3. V dolnej časti obrazovky vyberte položku Objednať opravu.

Sledovanie zásielky

Sledovanie zásielky od vás do servisného strediska

Použite doklad o odoslaní alebo číslo na sledovanie zásielky, ktoré ste dostali v čase odoslania, aby ste mohli skontrolovať stav zásielky na webovej lokalite doručovacej služby. Prípadne kontaktujte doručovaciu službu, kde získate viac informácií. Keď v servisnom stredisku prijmeme váš produkt, budeme vás informovať e-mailom.

Sledovanie zásielky zo servisného strediska k vám

Keď bude opravený produkt zaslaný zo servisného strediska, dostanete e-mail, ktorý obsahuje číslo na sledovanie zásielky. Použite číslo na sledovanie zásielky, aby ste mohli skontrolovať stav zásielky na webovej lokalite doručovacej služby. Prípadne kontaktujte doručovaciu službu, kde získate viac informácií.

Poznámka Môže trvať až 3 dni, kým sa stav zásielky na webovej lokalite doručovacej služby zaktualizuje.

Zmena alebo zrušenie servisnej objednávky

Existujúcu servisnú objednávku môžete zmeniť alebo zrušiť až do dátumu odoslania produktu do servisného strediska. Najprv sa prihláste na stránke Podpora zariadení a potom v časti Objednávky skontrolujte, či je stav objednávky Na objednávke sa pracuje alebo Zákazník dostal materiál na zabalenie.

 • Ak chcete objednávku zrušiť, vyberte položku Zrušiť objednávku. Počkajte 24 hodín, kým bude zrušenie objednávky spracované. Ak máte nárok na vrátenie platby, táto bude zaslaná na váš účet do 72 hodín po potvrdení zrušenia.
 • Ak chcete zmeniť použitú e-mailovú adresu alebo adresu odosielateľa, budete musieť objednávku zrušiť (pozrite si predchádzajúcu odrážku) a opätovne odoslať. Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu stránky a potom vyberte položku Profil, aby ste získali prístup k informáciám a mohli ich meniť.
 • Ak už ste svoju konzolu Xbox alebo senzor Kinect odoslali a následne zistili, že si ju potrebujete nechať doručiť na inú adresu, než akú ste uviedli na objednávke, obráťte sa na prepravcu.
 • Ak už ste svoj ovládač, zdroj napájania alebo iné príslušenstvo odoslali, alebo ste zaplatili za položku, ktorá vám má byť priamo doručená a následne ste zistili, že náhradnú položku potrebujete nechať doručiť na inú adresu, obráťte sa na prepravcu.
 • Ak už servisné stredisko prijalo chybný produkt alebo odoslalo náhradný produkt, objednávku už nemôžete zrušiť a my vám nemôžeme vrátiť peniaze.
 • Servisná objednávka a príslušná sprievodka (ak bola použitá) platia 30 dní odo dňa odoslania požiadavky. Ak vaša servisná objednávka stratí platnosť potom, ako ste produkt odoslali, obráťte sa na podporu pre Xbox.

Tlač potvrdenia o objednávky opravy

Ak si chcete vytlačiť potvrdenie o ukončení vašej servisnej objednávky, môžete tak urobiť na lokalite Podpora zariadení. Prihláste sa pomocou účtu Microsoft a v ponuke v hornej časti obrazovky vyberte možnosť Objednávky. Môžete vybrať ktorúkoľvek dokončenú objednávku a kliknutím na možnosť Vytlačiť objednávku si vytlačte objednávku.

Ak sa v zozname objednávok nenachádza tá, ktorú hľadáte, na úvodnej obrazovke vyberte možnosť Kontrola stavu objednávky a zadajte číslo servisnej objednávky z potvrdzujúceho e-mailu a vaše PSČ. Dokončené objednávky ponúknu možnosť vytlačiť potvrdenie.

Riešenie bežných problémov so žiadosťou o servis

Ak máte problémy so žiadosťou o servis, pred kontaktovaním podpory Xbox si prezrite informácie uvedené nižšie.

Moje zariadenie sa vrátilo bez vykonania opravy

Váš produkt sa po prijatí skontroluje v servisnom stredisku. V týchto situáciách nebude vykonaný žiaden servis (oprava ani výmena) a produkt vám vrátime v pôvodnom stave:

 • Servisné stredisko na produkte nenašlo žiadnu chybu.
 • S produktom sa manipulovalo alebo bol upravovaný.

Moje zariadenie sa zo servisného centra vrátilo poškodené alebo nefunkčné

Ak po vykonaní servisu získate poškodený alebo nefunkčný produkt, okamžite sa obráťte na podporu pre Xbox. Nevracajte produkt do servisného strediska bez toho, aby ste najprv neohlásili problém.

Produkt, ktorý som dostal, je nesprávny, neúplný alebo chýba

V takom prípade požiadajte o pomoc oddelenie podpory pre Xbox.

Poznámka: Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za stratu akýchkoľvek dodatočných produktov alebo príslušenstva (ako sú zdroj napájania, ovládač alebo disk s hrou), ktoré boli priložené k opravovaným produktom zaslaným do servisu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pomoc s existujúcou servisnou objednávkou konzoly Xbox alebo senzora Kinect, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku