Vyhľadanie sériového čísla konzoly Xbox 360, sériového čísla senzora Kinect a identifikátora konzoly Xbox 360

Skôr než budete môcť produkt Xbox zaregistrovať alebo dať opraviť, musíte poznať jeho sériové číslo. Možno budete potrebovať aj identifikátor konzoly. Tieto čísla vyhľadajte podľa nasledujúceho postupu.

Vyhľadanie sériového čísla konzoly Xbox 360

Sériové číslo konzoly Xbox 360 sa nachádza na troch miestach:

  • na prednej strane konzoly za oválnymi dvierkami portov USB,
  • na zadnej strane konzoly nad portom A/V,
  • na obrazovke panela Xbox v časti System Info (Systémové informácie).
Konzola Xbox 360 E
Obrázok zobrazuje umiestnenia sériového čísla na prednej a zadnej strane konzoly Xbox 360 E.
konzola Xbox 360 S Pôvodná konzola Xbox 360
Obrázok zobrazuje umiestnenia sériového čísla na prednej a zadnej strane konzoly Xbox 360 S. Obrázok zobrazuje umiestnenia sériového čísla na prednej a zadnej strane pôvodnej konzoly Xbox 360.

Vyhľadanie sériového čísla senzora Kinect

Sériové číslo senzora Kinect sa nachádza na spodnej časti senzora. Sériové číslo je 12-miestne číslo vytlačené pod čiarovým kódom.

Senzor Kinect
Obrázok zobrazuje umiestnenie sériového čísla na spodnej strane senzora Kinect konzoly Xbox 360.

Vyhľadanie identifikátora konzoly Xbox 360

Poznámka: Identifikátor konzoly Xbox 360 možno nájsť iba na paneli Xbox. Identifikátor konzoly sa líši od sériového čísla konzoly.

  1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
  3. Vyberte položku System Info (Systémové informácie). Identifikátor konzoly sa zobrazí na obrazovke, a to pod sériovým číslom konzoly (ktoré tiež nájdete na obrazovke).
Vzorová obrazovka System Info (Systémové informácie)

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vyhľadanie sériového čísla konzoly Xbox 360, sériového čísla senzora Kinect a identifikátora konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?